Joh 5:24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka minut lähetti, sillä on iäinen elämä, eikä hän tule tuomioon, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.

Emeal Zwayne opettaa Apostolien 15. lukua koskevassa opetuksessaan, että 'uskovia pakania ei velvoitettu pitämään Mooseksen laki.'