Jesuksen käskyt ja sanat

03.05.2019

[Hieman aiheesta Jesuksen käskyt ja sanat ja niiden pitäminen, mm. muutamien Jesuksen sanojen ja käskyjen tutkiskelua, enimmäkseen vain sellaisten, jotka ovat mielestäni jotenkin vaikeaselkoisia. Olen pahoillani, että tässä osiossa on joitakin epäselviä kohtia.]

Joh 5:24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka minut lähetti, sillä on iäinen elämä, eikä hän tule tuomioon, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.

[Matt. 7:21] Ei jokainen sanova minulle Herra Herra, tule kuningaskuntaan taivaiden, vaan se tekevä tahdon Isäni taivaissa

[Matt. 7:24-27, Toivo Koilon käännös] Sen vuoksi on jokainen joka kuulee nämä sanani ja tekee niitten mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen joka rakensi talonsa kalliolle. Rankkasade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä taloa vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli perustettu kalliolle. Mutta jokainen joka kuulee nämä sanani eikä tee niitten mukaan, on verrattava tyhmään mieheen joka rakensi talonsa hiekalle. Rankkasade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä taloa vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri.

Mm. jakeissa Joh. 8:51 , 14:15, 14:21 ja 14:23, 15:10, Matt. 28:20 ja Ilm 14:12 on kreikan sana tereo, joka niiden jakeiden tällä sivulla olevissa käännöksissä on käännetty sanalla pitää.

Blue Letter Bible sivuston mukaan sanalla tereo on seuraavat merkitykset:

1.to attend to carefully, take care of                                                                                              A. to guard                                                                                                                                         B. metaph. to keep, one in the state in which he is                                                                     C. to observe                                                                                                                                           D. to reserve: to undergo something

Novumin sanakirja antaa sanalle tereo seuraavat merkitykset: seurata, noudattaa; säilyttää, varjella; säästää vartioida.

J. L. Culberson opettaa: 'Kristuksen [Messiaan] käskyt on kirjoitettuna Uudessa testamentissa,'

Oma lisähuomatukseni: arvelen, että Jesuksen käskyt ovat Jumalan käskyjä.

[Joh. 7:16] Jesus vastasi heille ja sanoi: 'Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt.

[jakeesta Joh 8:51 ] Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos joku pitää sanani....

[Joh 12:47] Ja jos joku kuulee minun sanani eikä usko, niin häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan että vapahtaisin maailman.
48 Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä puhuin, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä.
49 Sillä en minä itsestäni puhunut, vaan Isä, joka minut lähetti, itse antoi minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman.
50 Ja minä tiedän, että hänen käskynsä iäinen elämä on. Sentähden, minkä puhun, sen puhun niin, kuin Isä on sanonut minulle.

[Joh. 14:10] Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, hän tekee teot,

[Joh. 14:15] Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.

[Joh. 14:21] Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa, mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle.

[Joh. 14:23] Jesus vastasi ja sanoi hänelle: Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan

[Joh. 15:10] Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan

[Joh. 15:12] Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut.

[Joh. 17:8] Sillä ne sanat, jotka sinä annoit minulle, minä olen antanut heille; ja he ottivat ne vastaan ja tiesivät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskoivat, että sinä lähetit minut.

[Joh. 17:14] Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihasi heitä, koska he eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole.

[Ilm. 14:12] Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jesuksen uskon

[1.Kor. 7:19] Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan Jumalan käskyjen pitäminen.

[1.Kor. 14:37] if any one doth think to be a prophet, or spiritual, let him acknowledge the things that I write to you -- that of the Lord they are commands

[1.Kor. 14:37] Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, tietäköön, että mitä teille kirjoitan, ne ovat Herran käskyjä.

[Tuossa jakeessa 1.Kor. 14:37 kreikan sana entole, käsky, on bysanttilaisessa tekstissä monikkomuodossa, vaikka v. 1938 käännöksessä onkin yksikkömuoto tuossa jakeessa. Mielestäni tuo jae 1.Kor. 14:37 on eräs hyvä todiste sille, että sana käsky ei aina viittaa lain käskyihin.]

[1.Joh. 2:3-5] Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä.
Joka sanoo: Minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä.
Mutta joka pitäisi hänen sanansa, totisesti hänessä Jumalan rakkaus on täydellistynyt. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme.

[1.Joh. 3:22-24] ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista.
Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jesus Messiaan nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn antanut.
Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut.

[1.Joh 4:21] Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä.

[1.Joh. 5:2-3] Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja pidämme hänen käskynsä.
Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;

[2.Joh. 1:6] Ja tämä on rakkaus, että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan. Tämä on käsky, että teidän, niinkuin olette alusta kuulleet, tulee siinä vaeltaa.                                                                                                                                                                                  [Ilm 22:14] autuaat ovat ne, jotka hänen käskynsä tekevät, että olis valtuutensa heidän elämän puulle ja he porteista kaupunkiin sisälle menisivät.
[v. 1776 suom. käännös hieman korjattuna, bysanttilaisen tekstin ja alexandrialaisen tekstin välillä huomattava eroavaisuus tuossa jakeessa]

[Ilm. 3:10] Koska pidit kärsivällisyyteni sanan, niin minä myös pidän sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.

[Luuk 9:23-24] Ja hän sanoi kaikille: Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoisi sielunsa säästää, tulee-hukkaamaan sen, ja joka hukkaisi sielunsa minun tähteni, hän tulee-säästämään sen

En ole poiminut tähän opetusta siitä, että mitä joka päivä ristin ottaminen tarkoittaa, mutta olen poiminut tähän erään opettajan seuraavan opetuksen: 'Suomenkieleen on yleistynyt sellainen sanonta, että "jokaisella on oma ristinsä", mikä tarkoittaa jotakin ongelmaa tai hankaluutta. Tämä aiheuttaa ongelmia Jesuksen opetuksen oikean ymmärtämisen suhteen. Ihmiset luulevat Jesuksen opettaneen jotakin tällaista ristin kantamisella. Sitä se ei kuitenkaan ole.' 'Ristin kantaminen ei tarkoita myöskään jotakin sairautta tai vammaa, niin kuin on luultu. Sen merkitys ei ole jokin ongelma kuten köyhyys, työttömyys tai pahansisuiset perheenjäsenet.' [Oma lisäykseni, jonka kirjoitan väärinymmärräksen varalta: uskon toki, mitä jakeessa 1.Tim. 5:8 sanotaan, mutta ajattelen, että omaisia ja perhekuntalaisia ei voi sanoa ristiksi.]

[Matt. 7:6] Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä.

Gill's Exposition of the Entire Bible teoksessa opetetaan, että juutalaisten keskuudessa on yleinen elämänohje, että he eivät anna pyhiä asioita koirille syötäväksi, ja että tässä sanontaa käytetään vertauskuvallisessa mielessä, ja se on yleisesti ymmärretty, että ei pidä toimittaa tai viestittää Jumalan pyhää sanaa ja evankeliumin totuuksia tai sen määräyksiä sellaisille ihmisille, jotka ovat verrattavissa koiriin. [Gill's Exposition of the Entire Bible teoksessa määriteltiin myös hieman sitä, millaisia ihmisiä siinä verrataan koiriin, mutta jätin sen määritelmän pois, sillä mielestäni se oli ehkä hieman liian kapea-alainen määritelmä.]

Katkelma Expositor's Greek Testament teoksesta koskien jaetta Matt. 7:6: 'The "holy" and the "pearls" must define themselves for each individual in his own experience. They are the things which are sacred and precious for a man or woman, and which natural feeling teaches us to be careful not to waste or expose to desecration. Toinen, suomennettu katkelma koskien tuota jaetta Matt. 7:6 koskien aihetta älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen Expositor's Greek Testament teoksesta: 'Meidän ei pidä näyttää kaikille vastaantuleville ihmisille arvokkaina pitämiämme asioitamme, hengellisiä kokemuksiamme, parhaimpia mietteitämme ja herkimpiä tunteitamme.'

[Matt. 11:28-30] Tulkaa luokseni kaikki uupuneet ja kuormitetut ja minä annan-levähtää teidän. Nostakaa ikeeni päällenne ja oppikaa minusta että sävyisä olen ja nöyrä sydämeltä ja löydätte levon sieluillenne, sillä ikeeni sopiva ja kuormani keveä on.

- - - - -

Koskien Jesus Messiaan sanoja, tarkastelen eräitä jakeissa Luuk. 12:33 ja 14:33 olevia kreikankielisiä sanoja tarkemmin.

Sanakirjan mukaan verbillä hyparcho on useampia merkityksiä. Henry George Liddell:in, Robert Scott:in, A Greek-English Lexicon'ista käy ilmi, että muodolla ta hyparchonta, joka määritellään nominina neutri monikko preesens partisiippi aktiivimuodoksi verbistä hyparcho, on seuraavat merkitykset:

1. in signf. , existing circumstances, presentadvantages,                                                           2. in signf. possessions, resources

Jakeesta Luuk.12:33: myykää omaisuudet teidän ja antakaa almuja...

Jakeessa Luuk. 12:33 on kreikan sana hyparchonta, joka edellä olevassa käännöksessä on käännetty sanalla omaisuus, monikkomuodossa omaisuudet.

En ole myynyt tarvikkeitani. [Olen pohtinut sitä, että tarkotetaanko tuossa myös kodin myyntiä. En uskalla ottaa siihen asiaan mitään kantaa. Jakeessa Apt. 28:30 kerrotaan, että Paavali asui kaksi  vuotta eräässä vuokra-asunnossa, mutta hän toki oli  perheetön apostoli, joka siirtyi paikkakunnalta toiselle, ja mahtoiko Paavalilla aina olla edes vuokrattua asuntoakaan.]

[1.Kor. 11:22] why, have ye not houses to eat and to drink in? or the assembly of God do ye despise, and shame those not having? what may I say to you? shall I praise you in this? I do not praise!

[1.Kor. 11:22] Sillä eikö teillä ole talot syömiseen ja juomiseen? ...

[Apt. 4:34 ]for there was not any one among them who did lack, for as many as were possessors of fields, or houses, selling them, were bringing the prices of the thing sold,                                                                                                                                                 35 and were laying them at the feet of the apostles, and distribution was being made to each according as any one had need.                                                                                        [Apt. 4:36] Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaaksi - se on käännettynä: kehoittaja - leeviläinen, syntyisin Kyprosta,
4:37 myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen.

[Apt. 28:30] Ja Paavali asui omassa vuokra-asunnossaan kaksi täyttä vuotta ja otti vastaan kaikki, jotka hänen tykönsä tulivat.

Edellämainitussa jakeessa Luuk 12:33 on kreikan sana hyparchonta monikkomuodossa, käännetty sanalla omaisuus, monikkomuodossa omaisuudet.
Myös seuraavista jakeista löytyy tuo kreikan sana hyparchonta ja vuoden 1938 suom. käännöksessä se on käännetty sanalla varat jakeessa Luuk. 8:3 [varoillansa] ja sanalla omaisuus tai omaisuudet jakeissa Matt 24:47, Matt. 25:14 Luuk 11:21 , Luuk 12:15, Luuk 12:44, Luuk. 19:8 , 1.Kor. 13:3 ja Heb. 10:34, ja sanalla 'oma' jakeessa Apt. 4:32 Myös jakeessa Matt. 19:21 on tuo sana hyparchonta, itse kääntäisin tuossa jakeessa sanat sou ta huparchonta sanoilla omaisuudet sinun tai sanalla omaisuutesi, nuo sanat on käännetty sanoilla ' mitä sinulla on', vuoden 1938 käännöksessä tuossa jakeessa. Matt. 19:21 Jesus sanoi hänelle: 'Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy omaisuudet sinun, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua.

Myös jakeessa Luuk. 14:33 on kreikan sana hyparchonta, muodossa hyparchousin

Vuoden 1938 käännöksessä sanat tois heautou hyparchousin on käännetty sanoilla 'mitä hänellä on' tuossa jakeessa Luuk 14:33, ja uskon, että se on oikea käännös tuossa jakeessa.

11.12. 2021, pyydän anteeksi, että olin 7.12. laittanut M.Y:n erään opetuksen sivuille, olen nyt poistanut sen. Oliko se M.Y:n opetus väärä vai oikea, oliko se sopusoinnussa vai ristiriidassa mm. seuraavien jakeiden Ap. t. 6:1-2 kanssa?

[Apt. 6:1] Niinä päivinä, kun oppilaiden luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa.
6:2 Niin ne kaksitoista kutsuivat kokoon oppilaiden joukon ja sanoivat: Ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta.

[jakeesta Luuk 14:33] joka ei 'apotassetai' kaikille mitä hänellä on ei voi olla oppilaani.

[Kreikan sana apotasso on 1938 käännöksessä on käännetty jakeessa Luuk. 14:33 sanalla luopua, muodossa 'luovu', apotasso                                                                                                                                              1.to set apart, separate                                                                                                                   A. to separate one's self, withdraw one's self from anyone                                                          i. to take leave of, bid farewell to                                                                                                     B. to renounce, forsake]

Mel Walker opettaa: 'When Christ called His first disciples He simply said, 'Follow Me.'  These humble fishermen responded by leaving their careers, their possessions, and even their families to follow Him [Matthew 4:18-22].

A parallel passage in Luke 5:1-11 uses the phrase 'they forsook all' as they began this new journey with Jesus.  /--/

 They left everything - and by doing so they were making a promise to complete the course and finish this new assignment.


By agreeing to follow Jesus they consented to be His students or His learners in the Jewish method of a Rabbinical school of discipleship. They recognized Him as a teacher and a leader, and they made this commitment to be His disciples'.

Minun on vaikea ymmärtää, mitä jae Luuk. 14:33 tarkoittaa.  Mutta joka tapauksessa Uudesta testamentista löytyy myös mm. seuraavanlaiset jakeet.

[1.Kor. 7:10] Mutta naimisissa oleville minä julistan, en kuitenkaan minä, vaan Herra, että vaimo ei erotko miehestään;                                                                                                                                 7:11 mutta jos hän eroaa, niin pysyköön naimatonna tai sopikoon miehensä kanssa. Ja mies ei hyljätkö vaimoansa.

[1.Kor. 9:5] Eikö meillä olisi oikeus kuljettaa muassamme vaimoa, uskonsisarta, niinkuin muutkin apostolit ja Herran veljet ja Keefas tekevät?

[Tts 2:3] niin myös vanhat naiset olkoot käytöksessään niinkuin pyhien sopii, ei panettelijoita, ei paljon viinin orjia, vaan hyvään neuvojia,
2:4 voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa,
2:5 olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi.

[1. Tess 4:11-12 ] ja katsomaan kunniaksenne, että elätte-hiljaista-elämää ja toimitatte omia tehtäviänne ja teette työtä käsillänne, niinkuin olemme teitä käskeneet, että vaelluksessanne olisitte säädylliset ulkopuolella olevia kohtaan

[2. Tess. 3:10-12] sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä. Sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne vaeltavat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu. Semmoisia me käskemme ja kehoitamme kautta Herramme Jesus Messiaan, tekemään työtä hiljaisuudessa, syömään omaa leipäänsä.

- - - -

Matt. 10:40 Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa minut tykönsä, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt.                                                   10:41 Joka profeetan ottaa tykönsä profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan; ja joka vanhurskaan ottaa tykönsä vanhurskaan nimen tähden, saa vanhurskaan palkan 10:42 Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä vähäisistä maljallisen kylmää vettä, hänen juodaksensa, oppilaan nimen tähden, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille.

[Matt. 25:31-46]
Mutta kun Ihmisen Poika tulee kunniassaan ja kaikki ne pyhät enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu valtaistuimelle kunniansa.
32 Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista.
33 Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, ja vuohet vasemmalle.
34 Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se kuningaskunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.
35 Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minä janosin, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut luoksenne;
36 minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.
37 Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoavana ja annoimme sinulle juoda?
38 Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut luoksemme, tai alastomana ja vaatetimme sinut?
39 Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?
40 Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: totisesti sanon teille: kaikki, mitä teitte yhdelle näistä veljistäni vähimmistä, [sen] minulle teitte.
41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iäiseen tuleen, joka on valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleillensä.
42 Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda;
43 minä olin outo, ja te ette ottaneet minua luoksenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.
44 Silloin hekin vastaavat sanoen: Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastomana tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?
45 Silloin hän vastaa heille ja sanoo: totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.
46 Ja nämä menevät pois iäiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iäiseen elämään.

Eräs opettaja opettaa [suomennettu] viitaten jakeisiin Matt. 25:35 ja 25:42 :'minun oli nälkä, se on, minun oppilaillani ja seuraajillani oli. '

Matt. 25:40 Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: Totisesti sanon teille: kaikki, mitä teitte yhdelle näistä veljistäni vähimmistä, [sen] minulle teitte
Huomaa sana veljistäni tuossa jakeessa 25:40.
Luen Jesuksen veljiksi ja veljikseni Jesus Messiaaseen uskovat. [Lue Heb. 2:11-13, Heb. 2:17, Room 8:9, Ef. 3:17, Joh 1:12.] Uskon, että vain uskovat ovat Jesuksen veljiä.

Matt. 25:40 Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: totisesti sanon teille: kaikki, mitä teitte yhdelle näistä veljistäni vähimmistä, [sen] minulle teitte

Uskon, siis että sanat 'Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minä janosin, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut luoksenne; minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni, ja sanat, 'Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda; minä olin outo, ja te ette ottaneet minua luoksenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa', tarkoittavat sellaisia Jesus Messiaseen USKOVIA, joilla oli nälkä, tai jotka janosivat, tai olivat outoja [vieraita, muualta tulleita] tai alastomia tai sairaana tai vankeudessa.

Itse en ottaisi ketä tahansa outoa [eli vierasta, muualta tullutta] kotiini, ja mielestäni jakeet Matt. 25:31-46 EIVÄT velvoita ottamaan epäuskoisia outoja [vieraita, muukalaisia] kotiin. Mielestäni kannattaa olla varovainen siinä kenet ottaa luokseen. Vaikka olisi hyvä tarkoitus auttaa toista, niin hyväkään tarkoitus ja auttaminen EIVÄT OLE TURVATAKUU, että mitään pahaa ei voisi tapahtua. Toki joissain tarkkaan harkituissa tapauksissa saattaisin ottaa epäuskoisen oudon [vieraan, muukalaisen] kotiini majoittumaan, mutta mielestäni jakeet Matt. 25:31-46 EIVÄT velvoita sellaiseen. Enkä ottaisi kotiini myöskään sellaista henkilöä, joka on kylläkin uudestisyntynyt, mutta harhaoppinen tai kurittomasti vaeltava, tai juoppo, haureellinen tai ahne, perusteenani eräät muut Raamatunlauseet. Ja kannattaa huomioida myös se, että nykyisinkin on myös valeveljiä, jotka väittävät olevansa uskovia, vaikka eivät ole.

Raamatussa sanotaan [jakeesta Matt. 7:12] kaikki siis mitä tahtoisitte että tekisivät teille ihmiset siten ja te tehkää heille.
Tuon lauseen Matt. 7:12 perusteella voisin antaa ruokaa myös nälkäiselle epäuskoiselle, juotavaa janoiselle epäuskoiselle, vaatetta alastomalle epäuskoiselle. Ja myös eräiden muidenkin Raamatunlauseiden kuin jakeen Matt. 7:12 perusteella koen velvollisuutta antaa almuja köyhille, jos se omassa taloudellisessa tilanteessani on mahdollista. Ja jakeen [Matt. 7:12] kaikki siis mitä tahtoisitte että tekisivät teille ihmiset siten ja te tehkää heille, perusteella voisin toki myös käydä katsomassa joitain sellaisia sairaita epäuskoisia ja ehkä myös joitain sellaisia vankeudessa olevia epäuskoisia, joiden arvelisin aidosti ilahtuvan vierailustani, vaikka toki välttäisinkin liikaa seurustelemasta sellaisten epäuskoisten kanssa, jotka eivät vaikuta kiinnostuneilta uskosta. Ja jakeen Matt. 7:12 perusteella saattaisin myös joissain tarkasti harkituissa tapauksissa ottaa kotiini majoittumaan joitain epäuskoisia. Mutta yrittäisin soveltaa jaetta Matt. 7:12 'kaikki siis mitä tahtoisitte että tekisivät teille ihmiset siten ja te tehkää heille', MYÖS SITEN, että pyrkisin ottamaan huomioon MYÖS vuokraisännän tahdon, vuokraisäntä ei varmaankaan tahtoisi, että hänen omistamaansa asuntoon otettaisiin ketään sellaista, joka saattaisi aiheuttaa vahinkoa asunnolle, ja varsinkin kerrostalossa pyrkisin huomioimaan myös naapurit, etteivät he joutuisi esim. kärsimään liiallista melua vieraista. Ja itsenikin kannalta ottaisin huomioon mm. myös lauseen [1.Kor. 15:33] 'huono seura hyvät tavat turmelee', eli tuonkaan takia en ottaisi ketä tahansa kotiini majoittumaan.

Mutta uskon siis, että jakeissa Matt. 25:31-46 sanat 'minun oli nälkä' , 'minä janosin', ' minä olin outo', 'minä olin alaston', 'minä sairastin' ja 'minä olin vankeudessa', EIVÄT tarkoita KAIKKIA nälkäisiä, janoavia, alastomia, outoja, sairastavia ja vankeudessa olevia, VAAN että ne sanat tarkoittavat Jesus Messiaaseen USKOVIA, joilla oli nälkä, ja uskovia, jotka janosivat, ja uskovia, jotka olivat outoja [vieraita, muualta tulleita], ja uskovia, jotka olivat alastomia, ja uskovia, jotka sairastivat ja uskovia, jotka olivat vankeudessa.

[Matt. 5:42, RK käännös ] 'Anna sille, joka sinulta pyytää, äläkä käännä selkääsi sille, joka tahtoo lainata sinulta'

Koskien Jesus Messiaan sanoja jakeessa Matt. 5:42, kerron tässä, että jos olisi vaikka sellainen tilanne, että minun tulisi lähipäivinä maksaa vuokra, eikä minulla vuokranmaksuun varattujen rahojen lisäksi olisi yhtään ylimääräistä rahaa eikä myöskään tulossa palkkaa ennen vuokranmaksua, ja joku kerjäisi minulta rahaa, niin en toki antaisi yhtään niistä vuokranmaksuun varatuista rahoista kerjääjälle.

Ja koskien Jesus Messiaan sanoja jakeessa Matt. 5:42, kerron tässä, että jos joku pyytää multa vaikka kymmentä euroa, niin en välttämättä anna hänelle sitä summaa, jota hän pyytää, vaan saatan antaa vähemmän. Ja monille sellaisille kerjääville, jotka ovat pyytäneet multa rahaa, mutta jotka ovat mielestäni näyttäneet kieroilta tai näytteleviltä, olen toisinaan antanut vain erittäin pieniä summia, kuten 10 tai 20 senttiä, ja toisinaan en anna sellaisille yhtään rahaa. [Olen joskus pohtinut sitä, että Raamatussa sanotaan 2.Tess. 3:10 Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä, niin olisiko se peruste olla antamatta rahaa työtävieroksuville työkykyisille ihmisille, mutta en tiedä voiko sitä Raamatunlausetta soveltaa niin vai ei, sillä onhan se Raamatunlause mielestäni varsin erilaisessa asiayhteydessä. Eli minulle on epäselvää se, että miten tulisi toimia kierolta vaikuttavien ammattikerjääjien kanssa, jotka pyytävät multa rahaa, ja toivon, että joku veli opettaisi Raamatun pohjalta, että miten toimia sellaisten kanssa.]

Rahaa pyytäneille juopoille en yleensä ole antanut rahaa, ruokaa olen heille toisinaan antanut, kun he ovat pyytäneet rahaa. Enkä ole aina ostanut niin kallista ruokaa kuin he ovat pyytäneet, eräällekin tarjosin sämpylän sämpyläpussista, mutta ei kelvannut.

Jakeessa Matt. 5:39 sanotaan: vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin

Uskon, mitä tuossa jakeessa Matt. 5:39 sanotaan ja pyrin toimimaan siten miten siinä käsketään, mutta uskon, että tuo jae ei silti tarkoita kynnysmatoksi ryhtymistä.  Kirjoitin tuon edellisen lauseeni siksi, että jotkut asioita yliyksinkertaistavalla tavalla yhdistelevät ehkä saattavat väärinkäsittää jakeen Matt. 5:39 sentyyppisesti. Ja uskon myös, että on tilanteita joista kannattaa paeta.

Koskien Jesus Messiaan sanoja jakeissa Matt. 23:2-3 ja 23:23 uskon, että jakeet Matt. 23:2-3 ja 23:23 eivät tarkoita, että uskovan pakanan täytyisi pitää Mooseksen laki. Ensinnäkin otan huomioon sen, että kun Jesus sanoi ne sanat, mitkä ovat noissa jakeissa Matt. 23:1-3 ja 23:23, niin Jesusta ei oltu vielä ristiinnaulittu ja käsittääkseni  uskovia ei oltu vielä kuoletettu Mooseksen laille Jeesus Messiaan ruumiin kautta.

Toiseksi, otan huomioon sen mihin tulokseen apostolit tulivat myöhemmin siinä kokoontumisessa, josta kerrotaan Apostolien tekojen 15. luvussa, kts. myös jae Apt. 21:25. Emeal Zwayne opettaa Apostolien tekojen 15. luvun pohjalta että 'pakana uskovia ei velvoitettu pitämään Mooseksen laki.'

Matt. 23:1 Silloin Jesus puhui kansalle ja oppilailleen
23:2 sanoen: 'Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset.
23:3 Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee

Matt. 23:23 Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden! Näitä piti tehdä, eikä noitakaan sikseen jättää.

Ja jakeessa Apt. 21:25 sanotaan: Mutta uskoneista pakanoista me olemme päättäneet ja kirjoittaneet ei tällaista pitää heidän paitsi varjella itsensä epäjumalan-uhreista ja verestä ja tukehtuneesta ja haureudesta.

En ole yrittänyt noudattaa sitä apostolien käskyä, jossa käsketään tervehtimään pyhällä suunannolla [Mutta olen pohtinut, että mitä jos Suomeen joskus tulisi Messiaan opin mukainen seurakuntakokous, niin mitenkä olisi tuon käskyn noudattamisen kanssa sellaisessa seurakuntakokouksessa, olen pohtinut että olisiko sellaisessa seurakuntakokouksessa sitä käskyä pakko noudattaa vai eikö olisi. En tiedä vastausta.] Näin netissä erään videon, jossa kuvattiin eräitä amerikkalaisia uskovia, selvästi pystyi hengessä huomaamaan, että he olivat Hengestä syntyneitä. Siinä veljet tervehtivät toisiaan nopealla suunannolla poskelle, ei siis suulle. Eivät ne veljet sisaria tervehtineet suunannolla, ja uskon että ei olisi sopivaa tervehtiä vastakkaista sukupuolta olevia suunannolla, paitsi toki omaa aviopuolisoa.

Room. 16:16 Tervehtikää toisianne pyhällä suunannolla                                                                                                                          1.Piet.5:14 Tervehtikää toisianne rakkauden suunannolla. Rauha teille kaikille, jotka Messiaassa olette.                                                                                                                                      1.Kor. 16:20 Kaikki veljet lähettävät teille tervehdyksen. Tervehtikää toisianne pyhällä suunannolla.                                                                                                                         2.Kor.13:12 Tervehtikää toisianne pyhällä suunannolla. Kaikki pyhät lähettävät teille tervehdyksen.

1.Tess. 5:26 Tervehtikää kaikkia veljiä pyhällä suunannolla.

En ole myöskään laittanut talteen jotakin kunkin viikon ensimmäisena päivänä keräyksiä varten. Jakeissa 1.Kor. 16:1-2 sanotaan Mitä tulee keräykseen pyhiä varten, niin tehkää tekin samalla tavoin, kuin minä olen määrännyt Galatian seurakunnille. Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon jokainen teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta minun tultuani.

2.Tim. 4:2 preach the word; be earnest in season, out of season, convict, rebuke, exhort, in all long-suffering and teaching,               
                                                                                                                                                       2 Tim. 4:5 And you, be sober in all things, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your ministry

En yritä noudattaa kaikkea mitä jakeissa 2. Tim. 4:2 ja 4:5 käsketään, toki jonkun verran nuhtelen ja varoitan ja kehoitan ja yritän olla 'sober' kaikessa ja kärsiä vaivaa. Otan huomioon, että nuo jakeet 2. Tim. 4:2 ja 4:5 ovat Paavalin kirjeessä Timoteukselle, siis miehelle nimeltä Timoteus, joka oli evankelista. Itse en ole evankelista. Mutta vaikka en ole evankelista, niin toki jonkin verran kerron evankeliumia, enimmäkseen sellaisille, joiden arvelen olevan jonkin verran kiinnostuneita evankeliumista.

Ef 4:11 Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi,

Eräs veli opettaa: 'Kaikki eivät todellakaan ole evankelistoja eivätkä apostoleja'.  Richard Hollerman opettaa myös, että naiset eivät ole evankelistoja. Itse uskon myös, että kukaan nainen ei voi olla evankelista, apostoli, opettaja eikä paimen.

Kysymys pohdittavaksi, onko Uudessa testamentissa muutamia sellaisia käskyjä, jotka eivät aivan kaikilta osin velvoita kaikkia uskovia? Ketä koskee jae 2. Tim. 4:5 And you, be sober in all things, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your ministry, koskiko tuo jae siltä osin kun siinä sanotaan 'tee evankelistan työ', vain Timoteusta, vai muitakin, niitäkö jotka ovat evankelistoja? Entä jae 2.Tim. 4:2, ketä / keitä se jae koskee? Entä Luuk. 10:1-11? Entä Luuk. 22:35-36?


- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Entä mitä jos ihminen on sairas, eikä pysty ollenkaan tekemään tai juuri ollenkaan tekemään hyviä tekoja? Mitä Jesus sanoi sille viereisellä ristillä olleelle ryövärille, jolla ei ollut enää mahdollisuutta tehdä hyviä tekoja?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

Arvelen, että osa tämänpäivän suomalaisista uskovista ei ymmärrä antaa Jesus Messiaan käskyjen ja sanojen pitämiselle sitä painoarvoa, joka sillä on, sen takia, että he ovat omaksuneet väärät tulkinnat jakeista 2.Kor. 3:6, Room. 7:6, Room. 6:14-15, ja jotkut myös jakeesta Gal. 5:1.

Uskon, että jakeessa 2.Kor. 3:6 sana gramma, se kirjain / se kirjoitus, viittaa [Vanhan] liiton sanoihin kymmeneen käskyyn, perustelunani mm. jae 2. Kor. 3:7, jossa sanat palvelusvirka kuoleman, kirjaimin kaiverrettu kiviin, sekä toisena perustelunani kahden opettajan opetus [Pulpit Commentary sekä Matti Suo]. [Ja uskon, että sana gramma, suomeksi kirjain / kirjoitus jakeessa 2. Kor. 3:6 EI viittaa Uuden liiton kirjoituksiin.]

Ja uskon, että sana laki jakeissa Room. 6:14-15 tarkoittaa Mooseksen lakia. Uskon, että sana laki ilmaisussa 'lain alla' jakeissa 1.Kor. 9:20, Room. 6:14-15, Gal. 3:23, Gal. 4:21 ja Gal. 5:18, tarkottaa viittä Mooseksen kirjaa. Josh C. opettaa, että me emme ole Mooseksen lain alla.

Lauri Thuren opetti:
'Laki ja evankeliumi ovat myös käsitteitä, joita käytetään perin sekavasti ja nurinkurisesti. Näyttää siltä, että usein teologisten erimielisyyksien ja ongelmien taustalla on systemaattisen teologian Paavalin kielenkäytöstä poikkeava tapa käyttää sanaa 'laki'. Tulisi nähdä selvästi, että 'laki' käsitteenä, jota luterilaiset teologit käyttävät, on heidän oma luomuksensa. Se ei ole sama asia kuin laki Paavalilla tai muuallakaan Raamatussa. Uskon, että tämä teologinen hämmennys on johtanut vääriin päätelmiin.

2.Kor. 3:3 Sillä ilmeistä on, että te olette Messiaan kirje palveltu meiltä, kirjoitettu ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydänten lihatauluihin

2.Kor. 3:6 joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan Uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen vaan Hengen; sillä se kirjain kuolettaa, mutta se Henki tekee eläväksi.
3:7 ja jos [jo] palvelusvirka kuoleman, kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin että Israelin pojat eivät voineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista,

2.Moos. 34:28 Ja hän oli siellä Jhwh:n tykönä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä leipää ja juomatta vettä. Ja hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa.

[Room 7:6] mutta nyt mitätöitiin-meidät irti siitä-laista kuolleina [sille] jossa meitä pidätettiin, että palvellaksemme Hengen uutuudessa, ja ei kirjaimen vanhuudessa

[Tuossa käännöksessä kreikan sanat nyni de katergethemen apo tou nomou on käännetty sanoilla mutta nyt mitätöitiin-meidät irti laista', suomeksi ne kreikan sanat voisi mielestäni kääntää myös sanoilla 'mutta nyt lakkautettiin-meidät irti siitä-laista. Uskon, että sana laki viittaa tuossa jakeessa viiteen Mooseksen kirjaan.]

[Room. 6:14-16]   14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan sulouden alla. 15 Kuinka siis on? Tekisimmekö-syntiä, koska emme ole lain alla, vaan sulouden alla? Pois se! 16 Ettekö tiedä, että jolle antaudutte palvelijoiksi kuuliaisuuteen, palvelijoita olette [sille], jolle olette-kuuliaisia, joko synnin [palvelijoita] kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi.

 Voit verrata jaetta Gal. 5:1 edeltäviin jakeisiin. Mihin sana vapaus jakeessa Gal. 5:1 viittaa?

Gal. 4:21 Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lain alla olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo?
4:22 Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta.
4:23 Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta.
4:24 Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar;
4:25 sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen.
4:26 Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme.
4:27 Sillä kirjoitettu on: Iloitse, sinä hedelmätön, joka et synnytä, riemahda ja huuda sinä, jolla ei ole synnytyskipuja. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies.
4:28 Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli.
4:29 Mutta niinkuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin.
4:30 Mutta mitä sanoo Raamattu? Aja pois orjatar poikinensa; sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa.
4:31 Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan.                                             5:1 Vapauteen Messias vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.
5:2 Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Messias ei ole oleva teille miksikään hyödyksi

Luo kotisivut ilmaiseksi!