Voiko uskonut joutua kadotukseen

03.05.2019

Voiko uskonut joutua kadotukseen, vaikka ei sanoillaan uskoa kieltäisi?

Ben Bailey opettaa;

... "se että olet kerran aikaisemmin vapahdettu ei tarkota sitä että tulisit aina olemaan vapahdettu. "

[Heb 5:9] ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iäisen vapahduksen/[pelastuksen] aikaansaajaksi niille kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset,

[Matt. 10:22] Ja te tulette olemaan kaikkien vihattavina nimeni tähden; mutta se joka kesti loppuun asti se on tuleva vapahdetuksi/[pelastetuksi].

[Room. 13:11] Ja tämän tietävinä, [nimittäin] ajan, että aika / meidän nyt unesta nousta; sillä nyt lähempänä vapahduksemme/[pelastuksemme] kuin silloin kun uskoimme.

W. H. T. opettaa, että sielun pelastus on tuleva pelastus. [tuleva = future engl. tekstissä]

[Jaak 1:21] ... ottakaa vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi sielunne pelastaa

[1. Piet. 1:9] saavuttavina uskonne pään, sielujen pelastuksen

[Matt. 7:21] ei jokainen sanova minulle hallitsija hallitsija, tule kuningaskuntaan taivaiden, vaan se tekevä tahdon isäni taivaissa

[Room. 14:12] Niin on siis meidän jokaisen tehtävä tili itsestämme elohimille .

[Jaak. 2:24] Te näette, että ihminen vanhurskautetaan teoista eikä ainoastaan uskosta

[Joh. 5:28-29] Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä, ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyviä tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat huonoja tehneet, tuomion ylösnousemukseen.

[Ilm 20:12] Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan

[Room. 2:2-3] Ja tiedämme, että elohimin tuomio on totuuden mukainen niille, jotka senkaltaisia tekevät.
Vai luuletko, ihminen, sinä, joka tuomitset niitä, jotka senkaltaisia tekevät, ja itse samoja teet, että sinä vältät elohimin tuomion?

[Room. 2:5-10] Kovuudellasi ja sydämesi jälkeenmuutosharkitsemattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa vihan ja elohimin vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi,
hänen, 'joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan':
niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta, iäisen elämän,
mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus.
Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen;
mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.

[1.Piet. 1:17] ja jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee mukaan itsekunkin teon, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika,

[Room. 11:22] katso siis elohimin hyvyyttä ja ankaruutta, ankaruutta langenneita kohtaan, ja hyvyyttä sinua kohtaan, jos hyvyydessä pysyt, muutoin myös sinut hakataan irti.

[Gal 5:16-21] minä sanon: vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
Sillä liha himoitsee henkeä vastaan, ja henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
Mutta jos hengellä johdetaan-teitä, niin ette ole lain alla.
Ja lihan teot ovat ilmeiset, joita ovat aviorikos, haureus, saastaisuus, irstaus,
epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eripuraisuudet, harhaopit,
kateus, murhat, juopottelut, rellestykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista tekevät, eivät peri elohimin kuningaskuntaa.

Miten käykään niille jotka vaeltavat lihassa tehden lihan tekoja! Sellainen muistutus koskien jaetta Room. 8:1, että suom. v. 1938 suomalaisesta käännöksestä puuttuu tuon jakeen lopusta sanat 'ei mukaan lihan kulkeville vaan mukaan hengen'.

[Rom. 8:1] Niin ei nyt siis ole kadotustuomiota niille [jotka] messiaassa Jesuksessa [ovat], ei mukaan lihan vaeltaville vaan mukaan hengen

[Alexandrialaisesta tekstistä siis puuttuu sanoja tuosta jakeesta Room. 8:1, mutta byzanttilaisesta tekstistä ja textus receptuksesta ne sanat löytyvät.]

[Room. 8:13] Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

[Gal.6 :7-8] Älkää eksykö, elohim ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iäisen elämän niittää.

[Matt. 25:1-13 ] Silloin on taivasten kuningaskunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan.

Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä.
Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa.
Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa.
Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat.
Mutta yösydännä kuului huuto: Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.
Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon.
Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat.
Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.
Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.
Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: hallitsija, hallitsija, avaa meille.
Mutta hän vastasi ja sanoi: Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä.
Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.

Eräs Ilpo opettaa, että tyhmät neitseet kuvaavat sellaisia, jotka ovat kylläkin uudestisyntyneet, mutta vaeltavat lihassa.

[Room. 6:16] Ettekö tiedä, että jolle antaudutte palvelijoiksi kuuliaisuuteen, palvelijoita olette [sille], jolle olette-kuuliaisia, joko synnin [palvelijoita] kuolemaan tai kuuliaisuuden [palvelijoita] vanhurskauteen.

[Suom. huom. käänsin englannin sanan unrepentant sanalla jälkeenmuutosharkitsematon, ja sanan englannin repent sanalla jälkeenmuutosharkita, sillä mielestäni ne ovat parempia käännöksiä kreikan sanoille ametanoetos ja metanoeo kuin sanat katumaton ja katua.]

Dan C. opettaa: 'Jotkut synnit ovat suurempia kuin toiset. On sellaisia syntejä joiden takia joutuu helvettiin, jos kuolee jälkeenmuutosharkitsemattomassa tilassa, myös sellainen henkilö, joka oli kerran vapahdettu. [Katso 1 Kor. 6:9,10; Ilm-. 21:8; Gal. 5:19-21; Ef. 5:5,6; Juud 1:7; Ilm. 22:15; jne].

1.Kor. 6:6-11 Vaan veli käy oikeutta veljen kanssa, vieläpä uskottomain edessä!
7 Teille on jo yleensä vaurioksi, että käräjöitte keskenänne. Miksi ette ennemmin salli tehdä vääryyttä itsellenne? Miksi ette ennemmin anna riistää omaanne?
8 Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte toisen omaa, vieläpä veljien.
9 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä elohimin kuningaskuntaa? Älkää eksykö. Eivät haureelliset, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,
10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä elohimin kuningaskuntaa.
11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; vaan pestiin-teidät, vaan pyhitettiin-teidät, vaan vanhurskautettiin-teidät nimessä hallitsija Jesuksen ja hengessä elohimme. Myron Horst opettaa: 'Älkäämme tulko petetyiksi, että kristitty joka tekee näitä syntejä, perisi elohimin kuningaskunnan.

He eivät saa vapahdusta/[pelastusta] elleivät he jälkeenmuutosharkitse syntiä. Jae 6:9.

Jakeiden 9 ja 10 konteksti kohdistetaan kristityille. Elohim toistaa kahdesti. 'Eivät peri elohim kuningaskuntaa .

Huomaa, että jakeessa 11 sanotaan sellaisia olivat jotkut teistä. Se sanotaan menneessä aikamuodossa, ei preesens aikamuodossa.'

Ef. 5:3 Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne - niinkuin pyhien sopii -
5:4 älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta.
5:5 Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella - sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole perintöosaa messiaan ja elohimin kuningaskunnassa. 5:6 Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa elohimin viha tottelemattomuuden lapsia;
5:7 älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan

Myron Horst: 'Kristitty joka tekee näitä syntejä ja ei jälkeenmuutosharkitse, menee helvettiin. Elohim varoittaa meitä tulemasta petetyiksi tyhjillä sanoilla, joiden sanojat sanovat, että kun joku on kerran vapahdettu/[pelastettu], hän on vapahdettu / [pelastettu] huolimatta siitä mitä syntejä hän tekee. Kristitty voi joutua helvettiin sellaisenkin synnin kuin ahneus, takia.'

Dan C. opettaa: 'Paavali tahtoi uskovien, jotka olivat sinetöity, pyhällä hengellä , tietävän että ei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella - sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole perintöosaa messiaan ja elohimin kuningaskunnassa. Toisin sanoen, hän tahtoi heidän tietävän, että se sinetti ei estäisi niitä syntejä poistamasta heidän perintöään kuningaskunnasta. Toiset Raamatunkohdat osoittavat, että ne jotka eivät peri elohimin kuningaskuntaa, menevät tulijärveen [Ilm. 21:1-8; Mt. 25:33-46; etc.] Näin ollen samaan hengenvetoon kuin Paavali kirjoitti pyhän hengen sinetistä, hän myös varoitti uskovia. että synti voisi saada aikaan sen, että menettää vapahduksen/[pelastuksen], ja se että on sinetöity pyhällä hengellä, ei estä tätä.'

Jos joku uskova, joka on vapahdettu, vaikkapa varastaisi 5 euroa, eikä jälkeenmuutosharkitse [kadu] sitä väärää tekoaan, niin mitä arvelet, onko hän enää vapahdettu tuon synnin jälkeen? Onko hän vapahdettu tuosta varkaudesta, vai onko tuo varkaus hänen päälläään? Arvelen, että hän ei ole enää vapahdettu, arvelen että varkaus on sen verran vakava rikos. Myron Horst opettaa: 'on mahdollista että yhden synnin vuoksi henkilön pääsy taivaaseen estyy'.

Mielestäni mm. jakeesta Matt. 5:22 käy ilmi, että kaikki hairahdukset eivät ole yhtä suuria.

[Matt. 5:22] mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä syyttä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen.

Tuntemattoman kirjoittajan opetusta suomennettuna:"Harhakäsitystä syntien samansuuruisuudesta, on yritetty todistaa jakeella Room. 3:23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat elohimin kirkkautta vailla. Kreikankielinen merkitys synnin tekemiselle on kirjaimellisesti osua ohi maalin. Tuo jae ei tarkoita, että synnit olisivat samansuuruisia elohimin silmissä, se vain viittaa että kaikki meistä ovat osuneet ohi maalin. Ovatko kaikki synnit samansuuruisia elohimin silmissä? Eivät ole. On myös fakta, että 3. Mooseksen kirjassa elohim selvästi määrää rangaistukset tuomittaviksi tehdyn synnin vakavuuden mukaan. Ensimmäinen Korinttolaiskirje on spesifinen mainitsemalla eri syntejä, jotka pitävät jälkeenmuutosharkitsemattoman syntisen ulkona elohimin kuningaskunnasta." [Suom. huom. käänsin sanan unrepentant sanalla jälkeenmuutosharkitsematon, sillä mielestäni se on parempi sana kuin sana katumaton.]

[Fil. 2:12, v. 1938 käännös hieman korjattuna Mielestäni tuo lause on huonosti käännetty v. 1938 käännöksessä. En tiedä miten kreikan sana kataergazomai pitäisi kääntää , joten laitoin sen sanan englanniksi englanninkielisestä käännöksestä , se on imperatiivimuoto. ]

Siis, rakkaani, niin kuin aina olette olleet kuuliaiset, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, kanssa pelon ja vavistuksen vapahduksenne/[pelastuksenne] work out.

[Ilm 2:5] Muista siis, mistä olet langennut, ja jälkeenmuutosharkitse, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi äkillisesti ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet jälkeenmuutosharkitse.

[Ilm. 3:2-5 ]
Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi elohimini edessä.
Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja jälkeenmuutosharkitse. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen
Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset.
Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä

[Ilm. 16:15] Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi

[Matt. 13:47-50] Vielä taivasten kuningaskunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja kokosi kaikkinaisia kaloja.
Ja kun se tuli täyteen, vetivät he sen rannalle, istuutuivat ja kokosivat hyvät astioihin, mutta kelvottomat he viskasivat pois.
Näin on käyvä maailman lopussa; enkelit lähtevät ja erottavat huonot vanhurskaista ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.

[Matt. 24:42-51] Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän hallitsijanne tulee.
Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan.
Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee.
Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen hallitsijansa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa?
Autuas se palvelija, jonka hänen hallitsijansa tullessaan havaitsee näin tekevän!
Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.
Mutta jos huono palvelija sanoo sydämessään: 'Minun hallitsijani viipyy',
ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa,
niin sen palvelijan hallitsija tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa,
ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.


[Matt. 25:31-46]

Mutta kun ihmisen poika tulee kunniassaan ja kaikki ne pyhät enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu valtaistuimelle kunniansa.
32 Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista.
33 Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, ja vuohet vasemmalle.
34 Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: tulkaa, minun isäni siunatut, ja omistakaa se kuningaskunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.
35 Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minä janosin, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut luoksenne;
36 minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.
37 Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: hallitsija, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoavana ja annoimme sinulle juoda?
38 Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut luoksemme, tai alastomana ja vaatetimme sinut?
39 Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?
40 Niin kuningas vastaa ja sanoo heille: totisesti sanon teille: kaikki, mitä teitte yhdelle näistä veljistäni vähimmistä, [sen] minulle teitte.
41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iäiseen tuleen, joka on valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleillensä.
42 Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda;
43 minä olin outo, ja te ette ottaneet minua luoksenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.
44 Silloin hekin vastaavat sanoen: hallitsija, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastomana tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?
45 Silloin hän vastaa heille ja sanoo: totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.
46 Ja nämä menevät pois iäiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iäiseen elämään.

Eräs opettaja opettaa [suomennettu] viitaten jakeisiin Matt. 25:35 ja 25:42 :'minun oli nälkä, se on, minun oppilaillani ja seuraajillani oli. '
Matt. 25:40 Niin kuningas vastaa ja sanoo heille: Totisesti sanon teille: kaikki, mitä teitte yhdelle näistä veljistäni vähimmistä, [sen] minulle teitte
Huomaa sana veljistäni tuossa jakeessa 25:40.
Luen Jesuksen veljiksi ja veljikseni Jesus messiaaseen uskovat. [Lue Heb. 2:11-13, Heb. 2:17, Room 8:9, Ef. 3:17, Joh 1:12.] Uskon, että vain uskovat ovat Jesuksen veljiä.

[Matt. 25:40] Niin kuningas vastaa ja sanoo heille: totisesti sanon teille: kaikki, mitä teitte yhdelle näistä veljistäni vähimmistä, [sen] minulle teitte

Uskon, siis että sanat 'Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minä janosin, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut luoksenne; minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni, ja sanat, 'Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda; minä olin outo, ja te ette ottaneet minua luoksenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa', tarkoittavat sellaisia Jesus messiaseen USKOVIA, joilla oli nälkä, tai jotka janosivat, tai olivat outoja [vieraita, muualta tulleita] tai alastomia tai sairaana tai vankeudessa.

Itse en ottaisi ketä tahansa outoa [eli vierasta, muualta tullutta] kotiini, ja mielestäni jakeet Matt. 25:31-46 EIVÄT velvoita ottamaan epäuskoisia outoja [vieraita, muukalaisia] kotiin. Mielestäni kannattaa olla varovainen siinä kenet ottaa luokseen. Vaikka olisi hyvä tarkoitus auttaa toista, niin hyväkään tarkoitus ja auttaminen EIVÄT OLE TURVATAKUU, että mitään pahaa ei voisi tapahtua. Toki joissain tarkkaan harkituissa tapauksessa saattaisin ottaa epäuskoisen oudon [vieraan, muukalaisen] kotiini majoittumaan, mutta mielestäni jakeet Matt. 25:31-46 EIVÄT velvoita sellaiseen. Enkä ottaisi kotiini myöskään sellaista henkilöä, joka on kylläkin uudestisyntynyt, mutta harhaoppinen tai kurittomasti vaeltava, tai juoppo, haureellinen tai ahne, perusteenani eräät muut Raamatunlauseet. Ja kannattaa huomioida myös se, että nykyisinkin on myös valeveljiä, jotka väittävät olevansa uskovia, vaikka eivät ole.

Uskon siis, että jakeissa Matt. 25:31-46 sanat 'minun oli nälkä' , 'minä janosin', ' minä olin outo', 'minä olin alaston', 'minä sairastin' ja 'minä olin vankeudessa', EIVÄT tarkoita KAIKKIA nälkäisiä, janoavia, alastomia, outoja, sairastavia ja vankeudessa olevia, VAAN että ne sanat tarkoittavat Jesus messiaaseen USKOVIA, joilla oli nälkä, ja uskovia, jotka janosivat, ja uskovia, jotka olivat outoja [vieraita, muualta tulleita], ja uskovia, jotka olivat alastomia, ja uskovia, jotka sairastivat ja uskovia, jotka olivat vankeudessa.  https://sanojaevankeliumista.webnode.fi/l/asiaa-koskien-jakeita-matt-25-31-46/

Hieman lisää aiheesta vapahdus / pelastus sivulla : https://sanojaevankeliumista.webnode.fi/l/vapahdus/

[Sivulla käytetyt käännökset ovat enimmäkseen v. 1938 käännöksestä, joitain korjauksia tehty. Olen joissain Raamatunlauseissa ja suomennetuissa opettajien opetuksissa tällä sivulla käyttänyt sekä sanaa vapahtaa että sanaa pelastaa tai sekä sanaa vapahdus että sanaa pelastus, sillä en tiedä kumpi sana sopisi paremmin käännökseksi niissä lauseissa.]

[Jakeessa Heb 5:9 on kreikan sana soteria, joka on käännetty v. 1938 käännöksessä sanalla autuus tässä jakeessa, mutta joka on monissa muissa jakeissa v. 1938 käännöksessä on käännetty sanalla pelastus. Raamattu kansalle käännöksessä soteria on käännetty sanalla pelastus myös tässä jakeessa.]

[Jakeessa Ilm 2:5 byzanttilaisessa tekstissä on sana ταχύ , joka puuttuu alexandrialaisesta tekstistä, eikä sitä sen takia ole suom. v. 1938 käännöksessä, sivulla olevaan käännökseen se on lisätty kääntämällä sana ταχύ sanalla äkillisesti]