Asiaa koskien jakeita Matt. 25:31-46

03.05.2019

[Matt. 25:31-46]
Mutta kun ihmisen poika tulee kunniassaan ja kaikki ne pyhät enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu valtaistuimelle kunniansa.
32 Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista.
33 Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, ja vuohet vasemmalle.
34 Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: tulkaa, minun isäni siunatut, ja omistakaa se kuningaskunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.
35 Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minä janosin, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut luoksenne;
36 minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.
37 Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: hallitsija, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoavana ja annoimme sinulle juoda?
38 Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut luoksemme, tai alastomana ja vaatetimme sinut?
39 Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?
40 Niin kuningas vastaa ja sanoo heille: totisesti sanon teille: kaikki, mitä teitte yhdelle näistä veljistäni vähimmistä, [sen] minulle teitte.
41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iäiseen tuleen, joka on valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleillensä.
42 Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda;
43 minä olin outo, ja te ette ottaneet minua luoksenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.
44 Silloin hekin vastaavat sanoen: hallitsija, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastomana tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?
45 Silloin hän vastaa heille ja sanoo: totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.
46 Ja nämä menevät pois iäiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iäiseen elämään.

Eräs opettaja opettaa [suomennettu] viitaten jakeisiin Matt. 25:35 ja 25:42 :'minun oli nälkä, se on, minun oppilaillani ja seuraajillani oli. '
Matt. 25:40 Niin kuningas vastaa ja sanoo heille: Totisesti sanon teille: kaikki, mitä teitte yhdelle näistä veljistäni vähimmistä, [sen] minulle teitte
Huomaa sana veljistäni tuossa jakeessa 25:40.
Luen Jesuksen veljiksi ja veljikseni Jesus messiaaseen uskovat. [Lue Heb. 2:11-13, Heb. 2:17, Room 8:9, Ef. 3:17, Joh 1:12.] Uskon, että vain uskovat ovat Jesuksen veljiä.

Uskon, siis että sanat 'Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minä janosin, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut luoksenne; minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni, ja sanat, 'Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda; minä olin outo, ja te ette ottaneet minua luoksenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa', tarkoittavat sellaisia Jesus messiaaseen USKOVIA, joilla oli nälkä, tai jotka janosivat, tai olivat outoja [vieraita, muualta tulleita] tai alastomia tai sairaana tai vankeudessa.

Johann Arndt opettaa: ' Mutta meidän tulee vielä tarkemmin tutkistella uskovaisten vastausta: Herra, koska me näimme sinun isoovan, ja ruokimme sinua? taikka janoovan, ja juotimme sinua? taikka outona, taikka alastoinna, taikka sairasna, taikka vankina? Niin vastaa Kuningas: totisesti sanon minä teille: sen kuin te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä minun veljistäni, sen te teitte minulle.'
Johann Arndt opettaa myös, että jokainen uskovainen kristitty on Kristuksen ruumiin jäsen, Kristus on uskon kautta yhdistetty häneen ja hänen kanssaan: Kristus isoo hänessä, Kristus janoo hänessä, Kristus kärsii hänessä vilua ja alastomuutta, Kristus tulee hänessä vainotuksi, vangituksi, on hänessä sairas, ja että 'samoin tulee Kristus jäsenissään ruokituksi, juotetuksi, vaatetetuksi, opituksi, lohdutetuksi ja huoneeseen otetuksi'.

- - - - -

Olen törmännyt sellaiseen, että jotkut uskovat ja jotkut muodollisesti kristityt, jotka eivät ole hengestä syntyneitä, ovat mielestäni TULKINNEET VÄÄRIN jakeita Matt. 25:31-46, kun he ovat ovat luulleet, että noissa jakeissa sanat 'minun oli nälkä', 'minä janosin', 'minä olin outo', 'minä olin alaston', 'minä sairastin', 'minä olin vankeudessa', muka tarkottaisivat MUITAKIN kuin uskovia nälkäisiä, uskovia janoavia, uskovia alastomia, uskovia outoja, uskovia sairastavia ja uskovia vankeudessa olevia. Luulenpa, että sekin lauluntekijä, joka on sanoittanut laulun nimeltä Vanha suutari ja vieras, on tulkinnut väärin jakeita Matt. 25:31-46, sillä laulussa 'Vanha suutari ja vieras' lauletaan 'mestari on tulossa kylään meille' ja annetaan ymmärtää että mestari eli Jesus olisi käynyt sen vanhan suutarin luona pummin ja juopon naapurin hahmossa. Ja onpa joku luullut sellaistakin, että niitä jakeita pitäisi muka soveltaa myös mm. erästä epäjumalaa palvoviin pakolaisiinkin.
[Kreikan sana xenos on käännetty jakeissa Matt. 25:35, 25:38 ja 25:43 vuoden 1776 ja 1938 käännöksissä sanalla outo ja v. 1992 käännöksessä sanalla koditon, mielestäni sana koditon on huono käännös. Sana outo ei tässä yhteydessä varmastikaan tarkoita kummallista tai omituista, vaan tietääkseni se tarkoittaa ennemminkin vierasta, muualta tullutta.]
Itse en ottaisi ketä tahansa outoa [eli vierasta, muualta tullutta] kotiini, ja mielestäni jakeet Matt. 25:31-46 EIVÄT velvoita ottamaan epäuskoisia outoja [vieraita, muukalaisia] kotiin. Toki joissain tarkkaan harkituissa tapauksissa saattaisin ottaa epäuskoisen oudon [vieraan, muukalaisen] kotiini majoittumaan, mutta mielestäni jakeet Matt. 25:31-46 EIVÄT velvoita sellaiseen. Enkä ottaisi kotiini myöskään sellaista henkilöä, joka on kylläkin uudestisyntynyt, mutta harhaoppinen tai kurittomasti vaeltava, tai juoppo, haureellinen tai ahne, perusteenani eräät muut Raamatunlauseet. Ja kannattaa huomioida myös se, että nykyisinkin on myös valeveljiä, jotka väittävät olevansa uskovia, vaikka eivät ole. Mielestäni kannattaa olla varovainen siinä kenet ottaa luokseen. Vaikka olisi hyvä tarkoitus auttaa toista, niin hyväkään tarkoitus ja auttaminen EIVÄT OLE TURVATAKUU, että mitään pahaa ei voisi tapahtua. Mielestäni varsinkin vuokra-asunnossa ja kerrostaloasunnossa on syytä tarkkaan harkita kenet ottaa luokseen, että vieras ei aiheuttaisi tuhoa tai vahinkoa myöskään vuokraisännän omaisuudelle tai muille asukkaille.

Jakeissa Matt. 25:35, 25:38 ja 25:43 oleva verbi synago on käännetty vuoden 1776 ja 1938 käännöksessä sanoilla ottaa huoneeseen, verbi synago tarkoittaa Blue Letter Biblen mukaanI. to gather together, to gather
1. to draw together, collect
1. of fishes
2. of a net in which they are caught
II. to bring together, assemble, collect
2. to join together, join in one (those previously separated)
3. to gather together by convoking
4. to be gathered i.e. come together, gather, meet
III. to lead with one's self
5. into one's home, i.e. to receive hospitably, to entertain

Raamatussa sanotaan [jakeesta Matt. 7:12] kaikki siis mitä tahtoisitte että tekisivät teille ihmiset siten ja te tehkää heille.
Tuon lauseen Matt. 7:12 perusteella voisin antaa ruokaa myös nälkäiselle epäuskoiselle, juotavaa janoiselle epäuskoiselle, vaatetta alastomalle epäuskoiselle. Ja myös eräiden muidenkin Raamatunlauseiden kuin jakeen Matt. 7:12 perusteella koen velvollisuutta antaa almuja köyhille, jos se omassa taloudellisessa tilanteessani on mahdollista. Ja jakeen [Matt. 7:12] kaikki siis mitä tahtoisitte että tekisivät teille ihmiset siten ja te tehkää heille, perusteella voisin toki myös käydä katsomassa joitain sellaisia sairaita epäuskoisia ja ehkä myös joitain sellaisia vankeudessa olevia epäuskoisia, joiden arvelisin aidosti ilahtuvan vierailustani, vaikka toki välttäisinkin liikaa seurustelemasta sellaisten epäuskoisten kanssa, jotka eivät vaikuta kiinnostuneilta uskosta. Ja jakeen Matt. 7:12 perusteella saattaisin myös joissain tarkasti harkituissa tapauksissa ottaa kotiini majoittumaan joitain epäuskoisia. Mutta yrittäisin soveltaa jaetta Matt. 7:12 'kaikki siis mitä tahtoisitte että tekisivät teille ihmiset siten ja te tehkää heille', MYÖS SITEN, että pyrkisin ottamaan huomioon MYÖS vuokraisännän tahdon, vuokraisäntä ei varmaankaan tahtoisi, että hänen omistamaansa asuntoon otettaisiin ketään sellaista, joka saattaisi aiheuttaa vahinkoa asunnolle, ja varsinkin kerrostalossa pyrkisin huomioimaan myös naapurit, etteivät he joutuisi esim. kärsimään liiallista melua vieraista. Ja itsenikin kannalta ottaisin huomioon mm. myös lauseen [1.Kor. 15:33] 'huono seura hyvät tavat turmelee', eli tuonkaan takia en ottaisi ketä tahansa kotiini majoittumaan.

Mutta uskon siis, että jakeissa Matt. 25:31-46 sanat 'minun oli nälkä' , 'minä janosin', ' minä olin outo', 'minä olin alaston', 'minä sairastin' ja 'minä olin vankeudessa', EIVÄT tarkoita KAIKKIA nälkäisiä, janoavia, alastomia, outoja, sairastavia ja vankeudessa olevia, VAAN että ne sanat tarkoittavat USKOVIA, joilla oli nälkä, ja uskovia, jotka janosivat, ja uskovia, jotka olivat outoja [vieraita, muualta tulleita], ja uskovia, jotka olivat alastomia, ja uskovia, jotka sairastivat ja uskovia, jotka olivat vankeudessa.

Eräs syy, miksi otin nämä asiat esille, on huoleni siitä, että mielestäni lauseen 'minä olin outo, ja te otitte minut luoksenne', VÄÄRÄ TULKINTA voi synnyttää raskaan taakan. Uskon siis, että sanat 'minä olin outo, ja te otitte minut luoksenne' jakeessa Matt. 25:35, ja sanat 'Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut luoksemme' jakeessa 25:38 ja sanat 'minä olin outo, ja te ette ottaneet minua luoksenne' jakeessa Matt. 25:43 EIVÄT tarkoita KAIKKIA outoja [vieraita, muukalaisia], vaan USKOVIA jotka olivat outoja [vieraita, muualta tulleita], perustelunani mm. sanat veljistäni vähimmistä jakeessa Matt. 25:40: Niin kuningas vastaa ja sanoo heille: totisesti sanon teille: kaikki, mitä teitte yhdelle näistä veljistäni vähimmistä, [sen] minulle teitte. Uskon, että vain uskovat ovat Jesuksen veljiä. Luen Jesuksen veljiksi ja veljikseni Jesus messiaaseen uskovat. [ Lue Heb. 2:11-13, Heb. 2:17, Room 8:9, Ef. 3:17 , Joh 1:12.]Heb. 2:11-13

Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sentähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi,
12 kun hän sanoo: minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnankokouksen keskellä;
13 ja taas: minä panen uskallukseni häneen; ja taas: katso, minä ja lapset, jotka elohim on minulle antanut!Heb. 2:17 Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen kohen tehtävissään elohimin edessä, sovittaakseen kansan synnit.

Joh. 1:12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla elohimin lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

Ef. 3:17 ja messiaan asua uskon kautta teidän sydämissänne,Room. 8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran elohimin henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole messiaan henkeä, se ei ole hänen omansa.

Matt. 10:40 Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa minut tykönsä, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt.
41 Joka profeetan ottaa tykönsä profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan; ja joka vanhurskaan ottaa tykönsä vanhurskaan nimen tähden, saa vanhurskaan palkan
42 Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä vähäisistä maljallisen kylmää vettä, hänen juodaksensa, oppilaan nimen tähden, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille.Jaak 2:15 Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla
16 ja joku teistä sanoo heille: Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on?
17 Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on kuollut itsessään .

Jaak. 1:22-27 Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita pettävinä itseänne.
Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan;
sillä hän katseli itseään, on lähtenyt pois ja unohti heti, millainen hän oli.
Mutta se joka katsoi täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyi siinä, ei ollut unohtavainen kuulija, vaan työn tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään.
Jos joku luulee olevansa elohiminpalvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen elohiminpalveluksensa on tyhjä.
Puhdas ja saastaton elohiminpalvelus elohimille ja isälle tämä on, käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan, tahrattomana varjella itsensä maailmasta

Matt. 11:29-30] Nostakaa ikeeni päällenne ja oppikaa minusta että sävyisä olen ja nöyrä sydämeltä ja löydätte levon sieluillenne, sillä ikeeni on sopiva ja kuormani on keveä.