Vapahdus

03.05.2019

Sanakirjan perusteella hebrean sana jasha tarkoittaa mm. vapahtaa, pelastaa. Mielestäni kreikan sana sozo on parempi kääntää jakeessa Matt. 1:21:ssä sanalla vapahtaa kuin sanalla pelastaa, ja se onkin käännetty sanalla vapahtaa tuossa jakeessa v. 1938 käännöksessä.

Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinä olet kutsuva hänen nimensä Jesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.

[Matt. 1:21, olen lukenut opetettavan, että nimi Jahuwšua tarkottaa käännettynä Jhwh on vapahdus, nimestä Jahuwšua on hebrean kielellä myös lyhyempi muoto Ješua]

Jakeessa 2.Kor. 6:2 on siteeraus jakeesta Jes. 49:8 ja tuossa lauseessa on on hebrean sana jĕšu`ah , suomeksi vapahdus, kreikaksi käännetty sōtēria .

Mm. jakeissa Luuk 2:11 ja Fil. 3:20 on kreikan sana sōtēr , joka on samaa sanajuurta kuin kreikan verbi sōzō ja kreikan sana sōtēria, ja tuo sana sōtēr on käännetty suom. v. 1938 käännöksessä sanalla vapahtaja mm. noissa lauseessa.

Uskon, siis että hebrean sanan jasha voi kääntää mm. sanoilla vapahtaa ja pelastaa. Olen joissain Raamatunlauseissa ja suomennetuissa opettajien opetuksissa tällä sivulla käyttänyt sekä sanaa vapahtaa että sanaa pelastaa tai sekä sanaa vapahdus että sanaa pelastus, sillä en tiedä kumpi sana sopisi paremmin käännökseksi niissä lauseissa.

Minulle sana vapahtaa oli joskus vaikeaselkoinen, mutta nykyisin luulen ymmärtäväni mitä sana vapahtaa tarkoittaa siinä yhteydessä, kun sanotaan vapahtaa hairahduksista /synneistä. Tarkoittaako se mm. jotain hieman samansuuntaista kuin se, että elohim päästää jonkun synneistä / antaa synnit anteeksi? Laitoin sen kysymyksen muotoon, sillä en ole täysin varma. Mieleeni tulee myös se, että Jesus kantoi eli nosti syntimme. [Uskon toki, että sanaa vapahtaa ja vapahdus käytetään Raamatussa viittamaan muuhunkin kuin hairahduksista [synneistä] vapahtamiseen.]

Orthodox Jewish Biblessä kreikan sana sozo on käännetty sanalla to deliver joissain lauseissa Uuden testamentin käännöksessä, ainakin Room. 8:24 , 1. Kor. 1:18.

[Jakeesta Room. 8:24, v. 1776 suom. käännös] Sillä me olemme toivossa vapahdetut.

[Jakeesta Room. 8:24, OJB] For in tikvah [hope] we were delivered

Vertaisin sanaa deliver suomen sanaan vapahtaa, vaikka en sanakirjoista löytänytkään sanaa vapahtaa käännöksenä englannin sanalla deliver. Sanakirjan mukaan deliver tarkoittaa suomeksi mm. vapauttaa ja päästää.

[Ilm. 1:5] ja Jesus messiaalta, [joka] todistaja uskollinen, esikoinen kuolleista ja maan kuningasten päällikkö. Hänelle, joka rakastaa meitä ja pesi meidät hairahduksistamme veressänsä.

Gesenius Lexicon'in mukaan calach tarkoittaa to pardon, forgive ."The primary idea seems to be that of lightness, lifting up".

Jeff Bennerin mukaan calach tarkoittaa forgive ja tulee sellaisesta sanajuuresta, joka tarkoittaa lifing one out of a debt.

Kreikan sana aphesis

1. release from bondage or imprisonment

2 .forgiveness or pardon, of sins [letting them go as if they had never been committed], remission of the penalty

Jakeessa Ef. 1:7 on kreikan sana aphesis, ohessa käännetty anteeksipäästö / anteeksianto

[Jakeista Ef. 1:6-7] siinä rakastetussa jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksipäästö, hänen suloutensa rikkauden mukaan.

[Jakeista Ef. 1:6-7] siinä rakastetussa jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksianto, hänen suloutensa rikkauden mukaan.

[Jes. 53:12] Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.

Jakeessa Jes. 53:12 on sana nasha, käännetty kantoi, ja joka sanakirjan mukaan tarkoitaa myös nostaa.

Juhani Kuosmanen opettaaa 'Jesus tehtiin synniksi. Tämä kuvaa sijaisuutta.' '...Hänen päällensä laskettiin meidän syntimme. Hänet tehtiin synniksi.'

Hannu opettaa: 'Jesus oli synnitön, mutta Hänet tehtiin synniksi meidän takiamme. Huomaa, että Hänet tehtiin synniksi, ei syntiseksi.'

[2.Kor. 5:21] Sillä sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme elohimin vanhurskaudeksi

[Joh. 9:4] Jesus sanoi heille: Jos te olisitte sokeat, ei teillä olisi syntiä; mutta nyt te sanotte: 'Me näemme'; sentähden teidän syntinne pysyy.

Uskon toki, että se vapahtaminen, johon mm. jakeessa 2.Tim. 1:9 viitataan, on elohimin suloudella, ei meidän tekojemme / töidemme mukaan. Uskon, että kukaan ei voi ansaita teoillaan vapahdusta hairahduksista [synneistä] eikä hairahdusten anteeksipäästöä. Kuten Myron Horst opettaa: We cannot do enough good deeds, service, disciplines, or pay money to cancel out our sins. 'Emme voi tehdä riittävästi hyviä tekoja, palvelusta tai maksaa rahaa pyyhkiäksemme pois syntimme'.

Uskon myös, että hairahduksen [synnin] takia voi käydä niin, että ihminen lakkaa olemasta vapahdettu. Sitä en tiedä, minkäsuuruisen hairahduksen takia ihminen lakkaa olemasta vapahdettu, mutta olen lukenut opetettavan että kaikki hairahdukset [synnit] eivät ole yhtäsuuria. Jos lankeat tekemään hairahduksen, niin jälkeenmuutosharkitse sitä hairahdusta [syntiä] ja tunnusta se elohimille.


Suomennettu katkelma tuntemattoman kirjoittajan tekstistä:

"Harhakäsitystä syntien samansuuruisuudesta, on yritetty todistaa jakeella Room. 3:23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat elohimin kirkkautta vailla. Kreikankielinen merkitys synnin tekemiselle on kirjaimellisesti osua ohi maalin. Tuo jae ei tarkoita, että synnit olisivat samansuuruisia elohimin silmissä, se vain viittaa että kaikki meistä ovat osuneet ohi maalin. Ovatko kaikki synnit samansuuruisia elohimin silmissä? Eivät ole. On myös fakta, että 3. Mooseksen kirjassa elohim selvästi määrää rangaistukset tuomittaviksi tehdyn synnin vakavuuden mukaan. Ensimmäinen Korinttolaiskirje on spesifinen mainitsemalla eri syntejä, jotka pitävät jälkeenmuutosharkitsemattoman syntisen ulkona elohimin kuningaskunnasta."

[Suom. huom. käänsin sanan unrepentant sanalla jälkeenmuutosharkitsematon, ja sanan repent sanalla jälkeenmuutosharkita, sillä mielestäni ne ovat parempia käännöksiä kreikan sanoille  ametanoetos ja metanoeo kuin sanat katumaton ja katua.]

Dan C. opettaa: Jotkut synnit ovat suurempia kuin toiset. On sellaisia syntejä joiden takia joutuu helvettiin, jos kuolee jälkeenmuutosharkitsemattomassa tilassa, myös sellainen henkilö, joka oli kerran vapahdettu. [Katso 1 Kor. 6:9,10; Ilm-. 21:8; Gal. 5:19-21; Ef. 5:5,6; Juud 1:7; Ilm. 22:15; jne].

[1.Kor. 6:6-11 Vaan veli käy oikeutta veljen kanssa, vieläpä uskottomain edessä!
7 Teille on jo yleensä vaurioksi, että käräjöitte keskenänne. Miksi ette ennemmin salli tehdä vääryyttä itsellenne? Miksi ette ennemmin anna riistää omaanne?
8 Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte toisen omaa, vieläpä veljien.
9 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä elohimin kuningaskuntaa? Älkää eksykö. Eivät haureelliset, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,
10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä elohimin kuningaskuntaa.
6:11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; vaan pestiin-teidät, vaan pyhitettiin-teidät, vaan vanhurskautettiin-teidät nimessä hallitsija Jesuksen ja hengessä elohimme.

Myron Horst opettaa: 'Älkäämme tulko petetyiksi, että kristitty joka tekee näitä syntejä, perisi elohimin kuningaskunnan. He eivät saa vapahdusta / pelastusta elleivät he jälkeenmuutosharkitse syntiä. Jae 9.  Jakeiden 9 ja 10 konteksti kohdistetaan kristityille. Elohim toistaa kahdesti. 'Eivät peri elohim kuningaskuntaa . Huomaa, että jakeessa 11 sanotaan sellaisia olivat jotkut teistä. Se sanotaan menneessä aikamuodossa, ei preesens aikamuodossa.'

[Ef. 5:3] Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne - niinkuin pyhien sopii -
5:4 älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta.
5:5 Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella - sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole perintöosaa messiaan ja elohimin kuningaskunnassa.

5:6 Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa elohimin viha tottelemattomuuden lapsia;
5:7 älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan

Myron Horst: 'Kristitty joka tekee näitä syntejä ja ei jälkeenmuutosharkitse, menee helvettiin. Elohim varoittaa meitä tulemasta petetyiksi tyhjillä sanoilla, joiden sanojat sanovat, että kun joku on kerran vapahdettu/pelastettu, hän on vapahdettu/pelastettu huolimatta siitä mitä syntejä hän tekee. Kristitty voi joutua helvettiin sellaisenkin synnin kuin ahneus, takia.'

Dan C. opettaa: 'Paavali tahtoi uskovien, jotka olivat sinetöity, pyhällä hengellä , tietävän että ei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella - sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole perintöosaa messiaan ja elohimin kuningaskunnassa. Toisin sanoen, hän tahtoi heidän tietävän, että se sinetti ei estäisi niitä syntejä poistamasta heidän perintöään kuningaskunnasta. Toiset Raamatunkohdat osoittavat, että ne jotka eivät peri elohimin kuningaskuntaa, menevät tulijärveen [Ilm. 21:1-8; Mt. 25:33-46; etc.] Näin ollen samaan hengenvetoon kuin Paavali kirjoitti pyhän hengen sinetistä, hän myös varoitti uskovia. että synti voisi saada aikaan sen, että menettää vapahduksen/pelastuksen, ja se että on sinetöity pyhällä hengellä, ei estä tätä.'

Jos joku uskova, joka on vapahdettu, vaikkapa varastaisi 5 euroa, eikä jälkeenmuutosharkitse [kadu] sitä väärää tekoaan, niin mitä arvelet, onko hän enää vapahdettu tuon synnin jälkeen? Onko hän vapahdettu tuosta varkaudesta, vai onko tuo varkaus hänen päälläään? Arvelen, että hän ei ole enää vapahdettu, arvelen että varkaus on sen verran vakava rikos. Myron Horst opettaa: 'on mahdollista että yhden synnin vuoksi henkilön pääsy taivaaseen estyy'.

Mielestäni mm. jakeesta Matt. 5:22 käy ilmi, että kaikki hairahdukset eivät ole yhtä suuria, että toisista hairahduksista [synneistä] ansaitsee helvetin tulen ja toisista pienemmän tuomion.

[Matt. 5:22] mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä syyttä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen.

Ben Bailey opettaa

... "se että olet kerran aikaisemmin vapahdettu ei tarkota sitä että tulisit aina olemaan vapahdettu. "

Bill Subritzky siteerasi opetuksessaan monia Raamatunlauseita ja opetti seuraavasti [suomennettu]:

"On täysin selvää monista varoituksista ylläolevissa Raamatunlauseisssa, että ellemme vaella välinpitäväisesti elohimin edessä ja kuuliaisuudessa hänelle, voimme uudestisyntyneinä uskovina menettää vapahduksemme/pelastuksemme."

[Oma huomatukseni koskien kyseisen opetuksen käännöstä suomeksi: mielestäni oli vaikeaa kääntää englannin sana carefully tuon lauseen yhteydessä mutta tuon lauseen yhteydessä käänsin sanan carefully sanalla välinpitävästi, ikäänkuin sanan välinpitämättömästi vastakohtana. Englannin sana carefully tarkottaa sanakirjan mukaan myös varovaisesti.]

Uskon siis, että se vapahtaminen, johon mm. jakeessa 2.Tim. 1:9 viitataan, on elohimin suloudella, ei meidän tekojemme / töidemme mukaan. Uskon, että kukaan ei voi ansaita teoillaan vapahdusta hairahduksista [synneistä] eikä hairahdusten anteeksipäästöä. Mutta uskon, että uskon päämäärän, sielun pelastuksen saavuttamiseen tarvitaan myös kuuliaisuutta, ja uskon myös, että sen Jesuksen ristin viereiselle ristille naulitun ryövärin kohdalla riitti se kuuliaisuus mihin hänellä oli mahdollisuutta, hänellähän oli enää vain vähän elinaikaa.

Eräs toinen Bill on koonnut joitakin vapahtamista koskevia Raamatunlauseita, joissa toisissa on mennyt aikamuoto, toisissa preesens aikamuoto, toisissa tuleva aikamuoto. Tässä muutamia niistä.

mennyt aikamuoto:

[2.Tim. 1:9, v. 1938 käännös osittain korjattuna] hän, joka vapahti meidät ja kutsui pyhällä kutsulla, ei mukaan töidemme, vaan mukaan oman aivoituksensa ja sulouden, joka on annettu meille messiaassa Jesuksessa ennen aikoja iäisiä.

[Tiitus 3:5, v. 1938 käännös osittain korjattuna] ei töistä vanhurskaudessa joita teimme, vaan laupeutensa mukaan hän vapahti meidät, läpi uudestisyntymisen pesun ja pyhän hengen uudistuksen

nykyinen aikamuoto:

[1.Kor. 1:18] Sillä sanoma ristin, varmasti hukkaantuville hullutus on, ja meille jotka vapahdetaan, elohimin voima on

[2.Kor. 2:15 ] Sillä messiaan tuoksu me olemme elohimille vapahdettavien/[pelastettavien] keskuudessa, ja hukkaantuvien keskuudessa

tuleva aikamuoto [futuuri aikamuoto]:

[Matt. 24:13] Mutta se joka kesti loppuun asti se on tuleva vapahdetuksi/[pelastetuksi]

[Matt. 10:22] Ja te tulette olemaan kaikkien vihattavina nimeni tähden; mutta se joka kesti loppuun asti se on tuleva vapahdetuksi/[pelastetuksi]

Kerrigan S. siteerasi lauseita Matt. 24:12-13 ja opettaa: Huomaa on tuleva [tuleva=future engl. tekstissä] vapahdus / pelastus,

W. H. T. opettaa että sielun pelastus on tuleva pelastus. [tuleva = future engl. tekstissä]

[Jaak 1:21, v 1938 käännös hieman korjattuna] ... ottakaa vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi sielunne pelastaa

[1. Piet. 1:9] saavuttavina uskonne pään, sielujen pelastuksen

Seuraavassa lisää joitakin vapahtamista ja vapahdusta koskevia lauseita:

[Room. 5:9-10] niinpä siis, paljon ennemmin, vanhurskautettuina nyt hänen veressään, me olemme tulevat vapahdetuiksi/[pelastetuiksi] hänen lävitseen vihasta,

10 sillä jos vihollisia olevina, meidät-sovitettiin elohimille hänen poikansa kuoleman läpi, paljon ennemmin, sovitettuina, olemme-tulevat-vapahdetuiksi/[olemme-tulevat-pelastetuiksi] hänen elämässään

[1. Kor. 5:5 ] ... että henki pelastettaisiin hallitsija Jesuksen päivänä

[jakeesta Joh. 10:9] Minä olen ovi, läpi minun jos joku sisääntulisi, hän on tuleva vapahdetuksi

[jakeesta Room. 8:24] sillä toivossa meidät vapahdettiin

[Mark. 16:16] Uskonut ja kastettu on-tuleva-vapahdetuksi, ja ei-uskonut on-tuleva-rangaistustuomituksi.

[jakeesta Luuk. 13:23] Ja eräs sanoi hänelle: hallitsija vähänkö niitä on jotka vapahdetaan/[pelastetaan]

[jakeista Apt. 16:30-31] Mitä minun pitää tehdä että vapahdettaisiin-minut. Ja he sanoivat: usko hallitsija Jesus messiaan päälle ja olet tuleva vapahdetuksi sinä ja huoneesi.

[Room. 10:9] että jos tunnustaisit suullasi hallitsija Jesuksen ja uskoisit sydämessäsi että elohim nosti hänet kuolleista, olet tuleva vapahdetuksi

[Ef. 2:8-10, v. 1938 käännös osittain korjattuna]

koska suloudella te olette vapahdetut läpi [sen] uskon ja tämä ei teistä - elohimin lahja - ei töistä, ettei kukaan kerskaisi. Sillä hänen tekonsa me olemme, luodut messiaassa Jesuksessa hyviä töitä varten, jotka elohim edeltäpäin valmisti, että me niissä vaeltaisimme

[2.Kor. 6:2 , v. 1938 käännös hieman korjattuna]

Sillä hän sanoo: otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja vapahduksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on vapahduksen päivä.

[Fil. 2:12, v. 1938 käännös hieman korjattuna Mielestäni tuo lause on huonosti käännetty v. 1938 käännöksessä. En tiedä miten kreikan sana kataergazomai pitäisi kääntää , joten laitoin sen sanan englanniksi englanninkielisestä käännöksestä , se on imperatiivimuoto. ]

Siis, rakkaani, niin kuin aina olette olleet kuuliaiset, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, kanssa pelon ja vavistuksen vapahduksenne/[pelastuksenne] work out.

[Heb 5:9, v. 1938 käännös hieman korjattuna]

ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iäisen vapahduksen/[pelastuksen] aikaansaajaksi niille kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset,

[ Room. 13:11 v. 1776 käännös osittain korjattuna]

Ja tämän tietävinä, [nimittäin] ajan, että aika / meidän nyt unesta nousta; sillä nyt lähempänä vapahduksemme/[pelastuksemme] kuin silloin kun uskoimme.

[Kirjeestä Heb. 9:27-28 ]

ja niinkuin on-asetettu ihmisille kerran kuolla ja jälkeen tämän tuomio, täten ja messias kerran uhrattiin kantaakseen monien hairahdukset / toisen kerran / erillään hairahduksesta / on-näyttäytyvä / häntä hartaasti-odottaville vapahdukseksi/[pelastukseksi]

[1. Piet. 1:5] Jotka elohimin voimassa vartioitavina läpi uskon, pelastukseen/[vapahdukseen] [joka on] valmis paljastaa viimeisessä ajassa.

Myron Horst opettaa: 'Kun henkilö vastaanottaa Jesuksen vapahtajakseen, tämä on ensimmäinen askel vapahdus/pelastus prosessissa, ei lopullinen askel'.

Ben Bailey opettaa

... "se että olet kerran aikaisemmin vapahdettu ei tarkota sitä että tulisit aina olemaan vapahdettu. "

Myron Horst: 'Täysi pelastuksemme / vapahduksemme on vielä tulevaisuudessa.' 'Ja on yhä mahdollista että uskova ei saa tulevaa pelastusta.' [Kaikki seuraavat lainausmerkeissä olevat opetukset ovat Myron Horst'in opetuksia.]

[Matt. 10:22] Ja te tulette olemaan kaikkien vihattavina nimeni tähden; mutta se joka kesti loppuun asti se on tuleva vapahdetuksi/[pelastetuksi].

'Täysi vapahduksemme/pelastuksemme tulee lopussa.' 'Meidän tarvitsee kestää vainoa tai emme pelastu.'

[Luuk. 21:28, v. 1776 käännös] Mutta kuin nämät rupeevat tapahtumaan, niin katsokaat, ja nostakaat päänne ylös; sillä teidän lunastuksenne silloin lähestyy.

'Uskovan lunastus on vielä tuleva.'

[Room. 5:8] Mutta elohim osoittaa rakkautensa meitä kohtaan [siinä], että kun me vielä olimme syntisiä, messias kuoli meidän edestämme.

9 niinpä siis, paljon ennemmin, vanhurskautettuina nyt hänen veressään, me olemme tulevat vapahdetuiksi/[pelastetuiksi] hänen lävitseen vihasta,

10 sillä jos vihollisia olevina, meidät-sovitettiin elohimille hänen poikansa kuoleman läpi, paljon ennemmin, sovitettuina, olemme-tulevat-vapahdetuiksi /[olemme-tulevat-pelastetuiksi] hänen elämässään

'Huomaa aikamuodot 'nyt vanhurskautettuina',' olemme tulevat vapahdetuiksi/[pelastetuiksi] vihasta'. Vapahdetuiksi/[pelastetuiksi] on futuurimuodossa ei preesensissä. Meidät-sovitettin on menneessä aikamuodossa ja olemme tulevat vapahdetuiksi/[pelastetuiksi] futuuri aikamuodossa. Tulevaisuudessa olemme tulevat vapahdetuiksi/pelastetuiksi vihasta ja helvettiin joutumisesta.'

[Room. 13:11, v. 1776 käännös osittain korjattuna] Ja tämän tietävinä, [nimittäin] ajan, että aika / meidän nyt unesta nousta; sillä nyt lähempänä vapahduksemme/[pelastuksemme] kuin silloin kun uskoimme.

'Pelastus/vapahdus on tuleva tapahtuma'

[2.Kor. 11:2] Sillä minä kiivailen teidän puolestanne elohimin kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät yhdelle miehelle, asettaakseni puhtaan neitsyen messiaalle

'Uskovat on kihlattu messiaalle.

Messiaan ja seurakunnan häät ovat tulevaisuudessa, häät eivät ole vielä olleet.'


[1.Tess. 5:8] Ja me, päivän olevina, olisimme raittiit, päällemme-laittaneina uskon ja rakkauden rintahaarniskan ja vapahduksen toivo/[pelastuksen toivo] kypärän

'Vapahdus/pelastus on on tulevaisuudessa. Uskova ei ole saanut sitä vielä, mutta toivoo.'

[1.Tim. 4:16] Vaaritse itseäsi ja opetusta, ole siinä kestävä, sillä tämän tekevänä, olet pelastava itsesi sekä ne, jotka sinua kuulevat

'Tämä kirjoitettiin Timoteukselle, joka oli jo uskova. Pelastus uskovalle on tulevaisuudessa.'


[Tts 1:2] iäisen elämän toivon päälle, jonka elohim, joka ei valhettele, on luvannut ennen iäisiä aikoja

'Toivo jostakin sellaisesta jota emme ole vielä saaneet. Iäinen elämä on jotain mitä emme ole vielä saaneet.'

[Tts 3:7] että me vanhurskautettuina hänen suloudellaan tulisimme perillisiksi mukaan iäisen elämän toivon.

'Iäinen elämä on tulevaisuudessa, 'iäisen elämän toivo' jae 7.

Emme ole vielä saaneet iäistä elämää'.

[Heb. 1:14] Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat pelastuksen periä.

[Kirjeestä Heb. 9:27-28 ] ja niinkuin on-asetettu ihmisille kerran kuolla ja jälkeen tämän tuomio, täten ja messias kerran uhrattiin kantaakseen monien hairahdukset / toisen kerran / erillään hairahduksesta / on-näyttäytyvä / häntä hartaasti-odottaville vapahdukseksi/[pelastukseksi]

'Vapahdus/pelastus on kun Jesus tulee toisen kerran.'

[1.Joh. 2:24] Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä
25 Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iäinen elämä.

'Iäinen elämä on luvattu. Emme ole vielä saaneet iäistä elämää.'

[1.Piet. 1:3] Ylistetty olkoon meidän hallitsijamme Jesus messiaan elohim ja isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jesus messiaan kuolleistanousemisen kautta,
4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten,
5 Jotka elohimin voimassa vartioitavina läpi uskon, pelastukseen [joka on] valmis paljastaa viimeisessä ajassa.
6 Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa,
7 että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jesus messiaan ilmestyessä.
8 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla,
9 saavuttavina uskonne pään, sielujen pelastuksen .


'Meillä on elävä toivo pelastuksesta/vapahduksesta. Jae 1: 3

Perintömme on varattuna meitä varten taivaassa, mutta me emme ole vielä saaneet sitä. Jae 1:4

Pelastus/vapahdus paljastetaan viimeisessä ajassa. Jae 1:5.

Sielujemme pelastus on tulevaisuudessa. Jae 1:9.'

Ilm. 12:10 Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: nyt tuli vapahdus ja voima ja meidän elohimme kuningaskunta ja hänen messiaansa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän elohimme edessä, heitettiin ulos.

'Tämä on silloin kun lopullinen vapahduksemme/pelastuksemme tapahtuu.

' Teema pelastus/vapahdus on kuin palapeli, jossa on lukumäärä palasia. Kuva ei ole kokonainen ilman kaikkia palasia. Yksi syy siihen että on erilaisia teologisia mielipiteitä pelastukseen/vapahdukseen, on se, että ihmiset poimivat joitakin pelastus palapelin/vapahdus palapelin osia ja laittavat ne yhteen ilman että käyttävät kaikkia palasia. Sitten he muodostavat kuvan mielessään ja tuloksena on tietynlainen teologinen mielipide. Toiset käyttävät erilaista palasten yhdistelmää ja laittavat ne yhteen. Edelleen kuva ei ole kokonainen joten he muodostavat kuvan käyttämällä järkeilyä ja heillä erilainen teologinen mielipide jonka puolesta esittää väitteitä. Meidän täytyy katsoa kaikkea mitä Raamattu sanoo ja arvioida se kokonaisuutena. Elohim teki sanansa suurenmoiseksi ja kunniakkaaksi, joten meillä tarvitsee olla syvä halu tietää mitä hän sanoo, ja etsiä läpi koko hänen sanansa löytääksemme kaikki palapelin palaset jotta ymmärrämme sen oikein. '

'Koulutettu mieli on opetettu katsomaan teemaa pelastus teologian ja ihmismielen pohdintojen perspeksiivistä ennemmin kuin opiskelemaan koko Raamatun saadakseen selville mitä siinä sanotaan. Ihmisten, kirkkokuntien ja seurakuntien [virheelliset] teologiset mielipiteet tulevat kompastuskiviksi Raamatun ymmärtämiselle sillä ne muovaavat Raamatuntulkintaamme etukäteenmuodostetuilla johtopäätöksillä. Voi käydä niin että emme ymmärrä Raamattua, jos Raamatuntulkintamme on muovautunut etukäteen muodostetuilla johtopäätöksillä ihmisten, kirkkokuntien ja seurakuntien [virheellisten] teologisten mielipiteiden pohjalta. Jos voimme olla vakuuttuneita että jokin tietty premissi on totta, se vaikuttaa tapaan jolla tulkitsemme kaikkea muuta. On tendenssi uskoa että teologinen mielipiteemme on oikea ennenkuin tutkiskelemme Raamattua, ja sitten tutkimme Raamattua tuon teologisen suodattimemme lävitse.'

'On hämmästyttävää kuinka paljon siitä mitä on kirjoitettu ja uskottu pelastuksesta, perustautuu teologian päälle ennemmin kuin Raamattuun. Olen tutkinut artikkelin toisensa perään, jotka selittivät eri henkilöiden käsitystä tästä asiasta, mutta etsiessäni Raamatullista perustaa sille mitä he sanoivat, he siteerasivat usein vain vähän Raamatunkohtia. Monesti annettiin vain vähän viittauksia, vaikka monet artikkeleista olivat pitkiä artikkeleita.'

- - - - -

Siteerasin mm. Ben Baileyn, Bill Subritzkyn ja  Myron Horstin  opetuksia, mutta en ole kaikista muista opillisista kysymyksistä samaa mieltä heidän kanssaan.

Myron Horst'in opetuksista olen eri mieltä mm.  seurakunnan johtamisesta, uskon, että seurakunnassa tulisi olla johtajina useampi mies eikä vain yksi, ja Myron' in opetuksessa pelastuksessa on myös muutama sellainen kohta, josta olen eri mieltä [en toki siteeranut sellaisia opetuksia tällä sivulla], ja mielestäni Myron'illa on liian löysä suhtautuminen asiaan nimeltä naisten häveliäs pukeutuminen. Ihmettelen myös Myronin ratkaisua hankkia maatila.

Uudessä testamentissa on joitain siteerauksia, joissa jokin muu ivritin sana kuin sana jaša on käännetty kreikan sanalla sozo ja Thayerin Lexiconista käy ilmi että kreikan sanaa sōzō käytetään Vanhan testamentin kreikankielisessä Septuagintakäännöksessä käännöksenä useammallekin ivritin sanalle. Mielestäni vaikuttaa että kreikan sanalla sozo on laajempi merkityssisältö kuin ivritin verbillä jaša.