Vanhurskauttaminen

03.05.2019

Eräs amerikkalainen seurakunta opettaa että vanhurskauttaminen on uskosta, mutta se ei ole uskosta ainoastaan. Itse lisäisin siihen määritelmään vielä jakeen Jaak. 2:24: Te näette, että ihminen vanhurskautetaan teoista eikä ainoastaan uskosta

[1.Joh. 3:7 v. 1776 käännös] Lapsukaiset, älkäät antako kenenkään teitänne vietellä. Joka vanhurskautta tekee, se on vanhurskas, niinkuin hänkin vanhurskas on.

[1.Joh. 3:10] Siitä käy ilmi, ketkä ovat elohimin lapsia ja ketkä paholaisen lapsia. Joka ei tee vanhurskautta, hän ei ole elohimista, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta.

[Matt 12:36-37] Mutta minä sanon teille: jokaisesta joutavasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä.
Sillä sanoistasi sinut vanhurskautetaan ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi.

Mielestäni Lutherin oppi vanhurskauttamisesta ei ole kaikilta osin Raamatunmukainen, vaan on selvästi vastaan mm. edellämainittuja Raamatunlauseita. Huomioi myös mm. jakeet Matt. 25:31-46 ja Matt. 7:21.

[Matt. 7:21] Ei jokainen sanova minulle hallitsija hallitsija, tule kuningaskuntaan taivaiden, vaan se tekevä tahdon isäni taivaissa

Muutama katkelma erään E. N:n opetuksesta. 'Paavali sanoi: ihminen vanhurskautetaan uskolla, kun taas Jaakob sanoi: ihminen vanhurskautetaan teoista.'
E. N. opettaa 'Kun Paavali puhuu töistä jakeissa Room. 3:28, Gal. 2:16, ja 3:10, hän puhuu lain teoista tai lain töistä. [Oma lisähuomatukseni. Katso myös jakeet Room. 3:20 ja Room. 9:32 ja Gal. 3:2]. Jakeesta Room. 9:32 puuttuu alexandrialaisessa tekstissä kreikan sana nomos, suomeksi laki. Sana nomos löytyy tuossa jakeessa byzanttilaisessa tekstissä, ja textus receptuksessa, ja myös suom. v. 1776 käännökseeen se on käännety. ][Oma lisähuomatukseni: kreikan sana ergon tarkottaa sekä tekoa että työtä.]
E. N. opettaa: 'Mutta kun Jaakob puhuu teoista, hän puhuu eri lajisista teoista, kuten nälkäisten uskovien ruokkimisesta ja alastomien uskovien vaatettamisesta. [Jaak 2:14-17].'

Uskon tuon E. N:n opetuksen ja uskon, että jakeissa Gal. 3:2, Gal. 2:16 ja 3:10 Room. 3:20, 3:28 ja 9:32 sana laki tarkoittaa viittä Mooseksen kirjaa, [jakeesta Room. 9:32 puuttuu alexandrialaisessa tekstissä kreikan sana nomos, suomeksi laki, ja se puuttuu myös. suom.v. 1938 käännöksestä siitä jakeesta.][Oma lisähuomatukseni: mielestäni myöskään jakeet Room 4:2-16 eivät ole ristiriidassa jakeen Jaak 2:24 kanssa. Huom. siinä E.N:n opetuksessa ilmaisulla 'eri lajisista teoista' ei varmaankaan tarkoiteta aivan samaa kuin ilmaisu 'erilaisista teoista', sillä mainitaanhan sekä Mooseksen laissa että Uudessa testamentissa molemmissa köyhien auttamisesta. Mutta huomaa, että jakeessa Jaak 2:24 on sana teot ilman sanaa laki, kun taas jakeissa Room. 3:28, Gal. 2:16, ja 3:10 on sana laki sanan teko yhteydessä.

[Kaksi suomennettua katkelmaa eräästä tekstistä, katkelmat on samasta kappaleesta, jakeen Room. 3:28 suom. siteeraus RK-käännöksestä.] Avondale Church of Christ nettisivuilla opetetaan: 'Jakeessa Room. 3:28 kirjoitetaan'  Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. ...'meidän täytyy katsoa mitä hän sanoo pohdintansa alussa. Jakeessa Room. 3:21 sanotaan: Mutta nyt elohimin vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu erillään laista. Mistä laista hän puhui? Room. 3:28-29 Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Vai juutalaistenko [on] elohim ainoastaan? Eikö pakanainkin? Kyllä on pakanainkin. Mikä laki koski juutalaisia? Mooseksen laki. Mitä Paavali osoitti? Että ihminen ei voi vanhurskautua Mooseksen lain tekojen avulla.'

- - -

Mielestäni jakeet Room. 3:28 ja Jaak 2:24 eivät ole ristiriitaisia keskenään, sillä jakeessa Room. 3:28 on sana laki sanan teko yhteydessä, kun taas jakeessa Jaak 2:24 ei ole sanaa laki sanan teko yhteydessä.

[Room. 3:28, Raamattu Kansalle käännös] Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja.
[Room 3:28, King James käännös] Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law.

[Jaak. 2:24]Te näette, että ihminen vanhurskautetaan teoista eikä ainoastaan uskosta

[jakeesta Room. 3:22] and the righteousness of elohim [is] through the faith of Jesus christ to all, and upon all those believing,

[Room 3:30] yes, also of nations; since one [is] elohim who shall justify the circumcision by faith, and the uncircumcision through the faith.

[jakeista Room. 5:1-2 ] vanhurskautettuina uskosta meillä on rauha elohimin kanssa hallitsijamme Jesus messiaan lävitse, jonka lävitse myös meillä on ollut pääsy, uskolla, tähän sulouteen jossa olemme seisseet,

[Room. 5:9] niinpä siis, paljon ennemmin, vanhurskautettuina nyt hänen veressään, me olemme tulevat vapahdetuiksi hänen lävitseen vihasta

[Room. 6:16] Ettekö tiedä, että jolle antaudutte palvelijoiksi kuuliaisuuteen, palvelijoita olette [sille], jolle olette-kuuliaisia, joko hairahduksen [palvelijoita] kuolemaan tai kuuliaisuuden vanhurskauteen.

[Gal 3:11] Ja että laissa ei ketään vanhurskauteta elohimin edessä, selvää, koska vanhurskas uskosta elää.

[Gal 3:24-25] Niinmuodoin laki on tullut kasvattajaksemme messiaaseen, että uskosta vanhurskautettaisiin meidät. Mutta sen uskon tultua emme enää ole kasvattajan alla

[Apt. 10:34-35 ] Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: nyt minä totisesti käsitän, ettei elohim katso henkilöön,
vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen

[Apt. 13:39] and from all things from which ye were not able in the law of Moses to be justified, in this one every one who is believing is justified


[Matt 12:36-37] Mutta minä sanon teille: jokaisesta joutavasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä.
Sillä sanoistasi sinut vanhurskautetaan ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi.

[1.Joh. 3:7 v. 1776 käännös] Lapsukaiset, älkäät antako kenenkään teitänne vietellä. Joka vanhurskautta tekee, se on vanhurskas, niinkuin hänkin vanhurskas on.

[1.Joh. 3:10] Siitä käy ilmi, ketkä ovat elohimin lapsia ja ketkä paholaisen lapsia. Joka ei tee vanhurskautta, hän ei ole elohimista, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta.

Lauri Thuren opetti:
'Laki ja evankeliumi ovat myös käsitteitä, joita käytetään perin sekavasti ja nurinkurisesti. Näyttää siltä, että usein teologisten erimielisyyksien ja ongelmien taustalla on systemaattisen teologian Paavalin kielenkäytöstä poikkeava tapa käyttää sanaa 'laki'. Tulisi nähdä selvästi, että 'laki' käsitteenä, jota luterilaiset teologit käyttävät, on heidän oma luomuksensa. Se ei ole sama asia kuin laki Paavalilla tai muuallakaan Raamatussa. Uskon, että tämä teologinen hämmennys on johtanut vääriin päätelmiin. '

Juhani Kuosmanen opettaa: ...'laki sanonnan laki ja profeetat yhteydessä tarkoitti kaikkia viittä Mooseksen kirjaa' ja että 'Jopa laki viittasi koko Vanhaan testamenttiin. Tässä merkityksessä Jeesus käytti laki-sanaa lainatessaan Psalmeja [Joh. 10:34] ja Paavali Jesajaa [1. Kor. 14:21].'

Matt Slick'in opetusta suomennettuna: 'toora on laki, yleisesti tiedetty ensimmäisenä viitenä Vanhan testamentin kirjana: Genesis [1.Moos.] , Exodus [2. Moos.] , Leviticus [3.Moos.] , Numbers [4. Moos.] ja Deutoronomy [5.Moos.]

'Thayer's Lexicon'in mukaan Septuagintassa kreikan sana nomos on erittäin usein käännös hebrean sanalle torah [toora]. Ivritin eli hebrean sana torah on useimmiten käännetty sanalla laki v. 1933 suom. Vanhan testamentin käännöksessä, ja kreikan sana nomos on käännetty useimmiten sanalla laki suom. vuoden 1938 Uuden testamentin käännöksessä.
[Septuaginta on kreikankielinen vanhan testamentin käännös.]

Jos nyt otetaan tarkasteltavaksi seuraavat neljä tekoa, niin mielestäni kaksi ensimmäistä tekoa ovat lain tekoja.

Joku tekee viittansa kulmiin tupsut koska jakeessa [5.Moos. 22:12] sanotaan että:
Tee itsellesi tupsut viittasi neljään kulmaan, johon verhoudut

Joku viettää happamattoman leivän juhlaa, koska jakeessa 2.Moos. 23:15 sanotaan että:
Pidä happamattoman leivän juhla: seitsemänä päivänä syö happamatonta leipää, niinkuin minä olen sinua käskenyt, määrättynä aikana aabib-kuussa, sillä siinä kuussa sinä olet lähtenyt Egyptistä; mutta tyhjin käsin älköön tultako minun kasvojeni eteen.

Joku uskova, jolla on runsaasti rahaa, antaa rahaa nälkiintyneelle ei-uskovalle, koska hän tahtoo pitää Jesuksen käskyn, jossa käsketään 'kaikki siis mitä tahtoisitte että tekisivät teille ihmiset siten ja te tehkää heille' [jakeesta Matt. 7:12]

Joku uskova ottaa vaarin Jesuksen sanoista jakeissa Matt. 25:36 'minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa', ja menee vierailemaan lähellä asuvan sairaan uskovan [samaa sukupuolta olevan kuin itse] luona.

https://sanojaevankeliumista.webnode.fi/l/asiaa-koskien-jakeita-matt-25-31-46/

Mitä on oma vanhurskaus?

Joskus kuulee mainittavan sanat 'oma vanhurskaus'. Uskon että käsite oma vanhurskaus jakeessa Room. 10:3 liittyy jotenkin Mooseksen lakiin, mielestäni se käy ilmi kun lukee luvut 9 ja 10. Lue myös Filippiläiskirjeen 3. luku. Mielestäni jotkut, varsinkin jotkut luterilaiset, käyttävät harhaanjohtavasti ilmaisua oma vanhurskaus. Tutkikaamme mitä Raamattu tarkoittaa ilmaisulla oma vanhurskaus, ja hylätkäämme väärät käsitykset siitä asiasta.

[Room. 10:3]  for not knowing the righteousness of elohim, and their own righteousness seeking to establish, to the righteousness of elohim they did not submit.

Huomaa edelliset jakeet: [Room  9:31] mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei sitä lakia saavuttanut.
9:32. Minkätähden? Ettei he sitä uskosta, mutta niinkuin lain töistä etsivät. Sillä he ovat loukanneet itsensä loukkauskiveen.
9:33. Niinkuin kirjoitettu on: katso, minä panen Zioniin loukkauskiven ja pahennuksen kallion, ja jokainen, joka hänen päällensä uskoo, ei pidä häpiään tuleman.
10:1 Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen elohimia heidän edestänsä, että he pelastuisivat.
10:2 Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus elohimin puolesta, mutta ei taidon mukaan;                                                                                                                         [Edellä akeet 32-33 vuoden 1776 suom. käännöksestä. Jakeesta 32 puuttuu alexandrialaisessa tekstissä kreikan sana nomos, suomeksi laki. Sana nomos löytyy tuossa jakeessa byzanttilaisessa tekstissä, ja textus receptuksessa , ja se on käännetty myös suom. vuoden 1776 käännökseen tuossa jakeessa sanalla laki, muodossa lain.]Ja huomaa seuraava jae:

Room. 10:4
For Christ is an end of the law for righteousness to every one who is believing,

Myös jakeessa Fil 3:9, jossa suom. v. 1938 käännöksessä on sanat 'omaa vanhurskautta' , mainitaan sana laki. Voisi tutkia edellisiä jakeita Fil 3:2-7.

[ Fil. 3:9] ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei minun vanhurskautta, sitä, [joka] laista, vaan sen, [joka] messiaan uskon kautta, sen vanhurskauden, [joka] elohimista uskon perusteella;

[Fil. 3:2] Kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita pilalleleikattuja.
3:3 Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka elohimin hengessä palvelemme elohimia ja kerskaamme messiaassa Jesuksessa, emmekä luota lihaan,
3:4 vaikka minulla on, mihin luottaa lihassakin. Jos kuka muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä,
3:5 joka olen ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus,
3:6 intoon nähden seurakunnan vainooja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton.
3:7 Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen messiaan tähden lukenut tappioksi.
3:8 Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, messiaan Jesuksen, minun hallitsijani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni messiaan

3:9 ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei minun vanhurskautta, sitä, [joka] laista, vaan sen, [joka] messiaan uskon kautta, sen vanhurskauden, [joka] elohimista uskon perusteella;

Luuk. 18:9 Niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä, että ovat vanhurskaita, ja ylenkatsovat muita, tämän vertauksen:
18:10 Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani.
18:11 Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: elohim, minä kiitän sinua, etten minä ole niinkuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, avionrikkojat, enkä myöskään niinkuin tuo publikaani.
18:12 Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.
18:13 Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: elohim, ole minulle syntiselle armollinen.
18:14 Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskautettuna vai se toinen, koska jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään.

----------------------

Olen törmännyt myös sellaiseen, että jotkut yrittävät etsia tukea luterilaiselle vanhurskauttamisopille siitä, miten jae Jaak. 2:24 on käännetty vuoden 1776 käännöksestä. Mutta älä anna sen, miten tuo jae Jaak. 2:24 on käännetty vuoden 1776 suom. käännöksessä, hämätä.

[Jaak. 2:24] Te näette, että ihminen vanhurskautetaan teoista eikä ainoastaan uskosta

[Jaak. 2:24] King James käännös Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only.

- - - - - --

Entä mitä jos ihminen on sairas, eikä pysty ollenkaan tekemään tai juuri ollenkaan tekemään hyviä tekoja? Mitä Jesus sanoi sille vieressään ristillä olleelle ryövärille, jolla ei ollut enää mahdollisuutta tehdä hyviä tekoja?

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

Entä jae Room. 2:13? Lue se jae asiayhteydessään.

Room. 2:13 Eivät näet lain kuulijat ole vanhurskaita elohimin edessä, vaan lain tekijät vanhurskautetaan.

Mielestäni jae Room. 2:13 ei tarkoita, että uskovan täytyisi pitää Mooseksen laki, ja mielestäni se jae ei tarkota, että uskovan täytyisi ruveta tekemään lain tekoja, jotta hänet vanhurskautettaisiin.

Room. 2:13 Eivät näet lain kuulijat ole vanhurskaita elohimin edessä, vaan lain tekijät vanhurskautetaan.

Katkelma Cambridge Bible for Schools and Colleges teoksesta koskien Room. 2:13: 'It merely states the conditions of legal justification, whether fulfilled in fact or not'. Suomennettuna: 'Jae vain ilmoittaa lakivanhurskuttamisen ehdot joko täytettynä tosiasiassa tai ei'.

Katkelma Expositor's Greek Testament teoksesta koskien jaetta Room 2:1:3 'It Whether there are persons who perfectly keep the law, is a question not raised here'. Suomennettuna: 'Onko henkilöitä jotka täydellisesti pitävät lain, on asia jota ei mainittu tässä'.

Room. 2:25 Ympärileikkaus kyllä hyödyttää jos tekisit lakia, mutta jos olet lainrikkoja, on ympärileikkauksesi tullut ympärileikkaamattomuudeksi. 26 Jos siis ympärileikkaamaton pitäisi lain vanhurskauden, eikö hänen ympärileikkaamattomuuttaan lueta ympärileikkaukseksi?

Esitetäänkö tuossa jakeessa Room. 2:26 teoreettinen tapaus, onko tuollaista tapahtunut käytännössä? Entä onko sellaista, joka on mainittu jakeessa Room. 2:13 'lain tekijät vanhurskautetaan' , tapahtunut käytännössä?

Mielestäni jaetta Room. 2:13 kannattaa tutkia asiayhteydessään, lukea koko 2 luku. Vertaa myös jakeisiin Gal. 3:10 ja 5:3-4

Gal 3:10 Sillä jotka lain teoista ovat, alla kirouksen ovat; sillä kirjoitettu on: 'Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikissa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee.'

11 Ja että laissa ei ketään vanhurskauteta elohimin edessä, selvää, koska vanhurskas uskosta elää.

[jakeista Gal. 5:3-4] Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen tekemään koko lain.
4 Te olette joutuneet pois messiaasta, te, jotka laissa vanhurskautetaan

[Room. 2:9-29, Toivo Koilon käännöksestä hieman korjattuna]

2:9 Vaiva ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, sekä juutalaisen ensin että kreikkalaisen,

10 mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle joka tekee sitä mikä hyvä on, sekä juutalaiselle ensin että kreikkalaiselle.

11 Sillä elohim ei katso henkilöön.

12 Sillä kaikki jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, myös ilman lakia hukkuvat, ja kaikki jotka laissa ovat syntiä tehneet, ne lain lävitse tuomitaan.

13 Eivät näet lain kuulijat ole vanhurskaita elohimin edessä, vaan lain tekijät vanhurskautetaan.

14 Sillä kun pakanat joilla ei ole lakia, luonnostaan tekevät lain tekoja, nämä joilla ei lakia ole, itselleen ovat laki.

15 Nuo jotka osoittavat lain teon olevan kirjoitettuna heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa todistaa ja ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä

16 sinä päivänä jona elohim on tuomitseva ihmisten salaisuudet Jesus messiaan kautta minun evankeliumini mukaan

17 Katso, sinua kutsutaan juutalaiseksi ja sinä luotat lakiin ja kerskaat elohimissa

18 ja tunnet elohimin tahdon ja laissa opetettuna tutkit mikä hyvää on,

19 ja luulet olevasi sokeain taluttaja, pimeässä olevain valo,

20 ymmärtämättömäin kasvattaja, alaikäisten opettaja, sinulla kun on laissa tiedon ja totuuden muoto.

21 Sinäkö siis joka toista opetat, et itseäsi opeta; joka julistat ettei saa varastaa, varastat;

22 joka sanot ettei saa tehdä aviorikosta, teet aviorikoksen; joka kauhistut epäjumalia, ryöstät temppelistä;

23 joka laissa kerskaat, häpäiset lain rikkomisella elohimia?

24 Sillä 'teidän tähtennen elohimin nimeä rienataan pakanain keskellä', niin kuin on kirjoitettu.

25 Ympärileikkaus kyllä hyödyttää jos tekisit lakia, mutta jos olet lainrikkoja, on ympärileikkauksesi tullut ympärileikkaamattomuudeksi.

26 Jos siis ympärileikkaamaton pitäisi lain vanhurskauden, eikö hänen ympärileikkaamattomuuttaan lueta ympärileikkaukseksi?

27 Luonnostaan ympärileikkaamaton laintäyttäjä tuomitsee sinut joka lain kirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.

28 Sillä ei se ole juutalainen joka ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se joka tapahtuu ulkonaisesti lihassa,

29 vaan se on juutalainen joka sisimmässään on juutalainen, ja sydämen ympärileikkaus hengessä  ei kirjaimen mukaan, ja hän saa kiitoksensa ei ihmisiltä vaan elohimilta.

Entä jae Room 8:4? Huomioi jae Room. 8:3.Hannu opettaa, että Jesus on täyttänyt lain puolestamme, ja että Jesus kuitenkin oli synnitön ja täytti eläessään täydellisesti kaikki lain vaatimukset, ja oli siten vapaa lain tuomiosta. Ja jotta hän voisi sovittaa ihmiskunnan synnit, oli hänen itsekin kuuluttava ihmissukuun - siksi elohim tuli ihmiseksi. Näin hän pystyi ottamaan päälleen meille kuuluvan lain kirouksen ja tuomion, ja täytti lain vaatimuksen meidän edestämme... E. N. opettaa: 'Paavali osoitti, että se että ei ole lain alla oli ehdollista perustuen hengessä vaeltamiseen, ei lihassa'.

8:3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli heikko lihan kautta, elohim, oman poikansa lähettäneenä kaltaisuudessa synti lihan, ja synnin tähden, tuomitsi synnin lihassa,
4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen.

Lue myös tämä sivu:  https://sanojaevankeliumista.webnode.fi/l/emme-ole-tooran-alla/   Emeal Zwayne opettaa Apostolien 15. lukua koskevassa opetuksessaan, että 'uskovia pakania ei velvoitettu pitämään Mooseksen laki.'

- - - - -

Siteerasin tällä sivulla mm. Avondale Church of Christ seurakunnan opetusta, mutta en silti ole kaikista heidän muista opetuksistaan samaa mieltä. Muistaakseni siinä tekstissä, josta lainaus oli, käytettiin sanoja vanhurskauttaa ja pelastaa mielestäni liian synonyyminomaisesti, mielestäni sanat vanhurskauttaa ja pelastaa eivät ole synonyymejä.

Tällä sivulla siteeratut suom. käännökset ovat enimmäkseen v. 1938 käännöksestä, joihinkin on tehty joitain korjauksia, ja joukossa myös muutama muu kuin v. 1938 käännös.