Sivujen kaikki tekstit

03.05.2019


Vapahdus

Klikkaamalla otsikoita saat tekstit näkyviin


metanoeo - jälkeenmuutosharkita

Verbi metanoeo on vuoden 1938 käännöksessä käännetty useimmiten sanoilla tehdä parannus, mutta jakeissa Luuk. 17:3, Luuk. 17:4 ja 2. Kor. 12:21 se on käännetty sanalla katua.
Mielestäni suomenkielisessä termissä tehdä parannus on mm. sellainen vika, että mielestäni termi tehdä parannus ei pureudu riittävän hyvin yksittäisiin tehtyihin synteihin. Mielestäni myöskään termi katua ei yksinään kuvaa riittävän hyvin sanaa metanoeo, mutta mielestäni sanassa katua on se hyvä puoli, että ehkä ihminen ymmärtää sanan katua avulla, että ei voi jättää huomioimatta tekemäänsä hairahdusta [syntiä]. Mutta mielestäni termissä katua verrattuna termiin tehdä parannus, on toisentyyppisiä puutteita ja vajavuuksia, mielestäni termi katua ei ehkä riittävästi kuvaa sellaista muutosta, jossa on aikomus lopettaa synninteko. Mielestäni siis myös termi katua on liian vajavainen ja puutteellinen sana kuvaamaan kreikan sanaa metaneoeo ja hebrean sanaa nacham. Mielestäni kreikan sanan metanoeo voi kirjaimellisesti kääntää suomeksi sanalla jälkeenmuutosharkita, sanakirjojen mukaan meta tarkoittaa jälkeen ja meta tarkoittaa muutos ja noeo tarkoittaa mm. harkita

 Mielestäni armo on huono käännös sanoille chen, checed ja kharis, sillä hyvien sanakirjojen mukaan ne sanat eivät tarkoita anteeksiantoa


 Kuuliaisuus ja teot ja työt

Vanhurskauttaminen

Jesuksen käskyt ja sanat 

Emme ole tooran alla

Uskova ei tapa sodassakaan

Voiko uskonut joutua kadotukseen?

Vaeltakaa hengessä

Varo eksytyksiä

Asiaa käännöksistä

Asiaa koskien jakeita Matt. 25:31-46

Vääränlainen lempeys ei mielestäni ole hyvä  asia

Pohdintoja muutamista asioista

Kannattaako ihmisiin luottaa?

Isäni minua suurempi [Joh. 14:28]

Nimi

[Mark 1:15] jälkeenmuutosharkitkaa ja uskokaa evankeliumi

[jakeesta Apt. 26:20 ] jälkeenmuutosharkita ja palata elohimin luokse jälkeenmuutosharkinnan arvoisia tekoja tekevinä

[Joh. 20:31] ja nämä on kirjoitettu, jotta uskoisitte että Jesus on messias, elohimin poika ja jotta uskovina olisi teille elämä hänen nimessänsä

[Joh. 14:6] Sanoo hänelle Jesus: minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan ihminen tule luo isän paitsi minun lävitseni

[jakeesta 2.Kor 5:19] elohim oli messiaassa

[jakeesta Joh. 1:17] se laki lävitse Mošen annettiin, sulous ja totuus lävitse Jesus messiaan ilmaantui

[Joh. 3:16-18] Sillä niin rakasti elohim maailmaa niin-että poikansa ainutlaatuisen antoi, jotta kukaan uskova häneen ei hukkaantuisi, vaan olisi hänelle elämä iäinen. Sillä ei lähettänyt elohim poikaansa maailmaan, jotta tuomitsisi maailman, vaan jotta vapahdettaisiin maailma hänen lävitseen. Uskovaa häneen ei tuomita ja ei-uskova jo on-tuomittu, koska ei ole uskonut elohimin ainutlaatuisen pojan nimeen

 [Sivun lopussa perusteluja miksi sana monogenes on käännetty sanalla ainutlaatuinen eikä ainokainen jakeessa Joh. 3:16 ]

[Joh. 5:28-29] älkää ihmetelkö tätä että tulee hetki, jossa kaikki ne [jotka ovat] haudoissa, kuulevat hänen äänensä ja menevät, hyviä tehneet ylösnousemukseen elämän, huonoja tehneet ylösnousemukseen tuomion

[jakeesta 2.Kor. 5:10] sillä kaikkien meidän ilmetä pitää edessä messiaan oikeusistuimen

[Matt. 5:25,Toivo Koilon käännös, paitsi lisätty sana vastapuoli] Sovi pian riitapuolesi/[vastapuolesi] kanssa niin kauan kuin olet hänen kanssa tiellä, jottei riitapuolesi luovuttaisi sinua tuomarille ja tuomari luovuttaisi sinua oikeudenpalvelijalle ja jottei sinua heitettäisi vankilaan.                                                26 Totisesti sanon sinulle: sieltä et pääse ennen kuin maksat viimeisen pennosen.

[Luuk. 12:58, Toivo Koilon käännös, paitsi lisätty sana vastapuoli] Kun siis kuljet riitapuolesi /[vastapuolesi] kanssa hallitusmiehen eteen, tee tiellä voitavasi päästäksesi hänestä eroon, jottei hän raastaisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeudenpalvelijalle ja oikeudenpalvelija heittäisi sinua vankilaan.   59 Sanon sinulle: et pääse sieltä ennen kuin olet maksanut viimeisenkin rovon.

Jesus messias sanoo: [jakeesta Apt. 26:18] palaamaan pois pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta luokse elohimin vastaanottamaan anteeksipäästön hairahduksista ja osan pyhitetyissä uskolla minuun

[Joh. 3:3-6] Vastasi Jesus ja puhui hänelle: amen amen sanon sinulle, jos ei ihminen synny ylhäältä ei voi nähdä kuningaskuntaa elohimin. Sanoo hänelle Nikodemos: Kuinka voi ihminen syntyä vanha oleva, ei voi kohtuun äitinsä toistamiseen tulla ja syntyä. Vastasi Jesus: amen amen sanon sinulle, jos ei ihminen synny vedestä ja hengestä ei voi tulla kuningaskuntaan elohimin, syntynyt lihasta liha on ja syntynyt hengestä henki on

[Joh. 3:35-36] Isä rakastaa poikaa ja kaiken on-antanut hänen kädelleen. On uskovalle poikaan elämä iäinen ja tottelematon pojalle ei näe elämää vaan elohimin viha pysyy hänen päällänsä.


[Apt. 2:37-38] ja kuulleina heitä-pisti sydämessä ja puhuivat Kefalle ja jääneille lähettiläille: mitä teemme miehet veljet. Ja Kefa sanoi heille: jälkeenmuutosharkitkaa ja kastattukoon kukin te nimelle Jesus messiaan anteeksipäästöön hairahdusten ja saatte lahjan hengen pyhän

[jakeesta Matt. 7:12] ] kaikki siis mitä tahtoisitte että tekisivät teille ihmiset siten ja te tehkää heille

Jesus messias sanoo:

[Matt. 7:20-21] Heidän hedelmistään tiedätte heidät. Ei jokainen sanova minulle hallitsija hallitsija, tule kuningaskuntaan taivaiden, vaan se tekevä tahdon isäni taivaissa

[Matt. 22:37] Rakasta Jhwh:a, elohimiasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi

[jakeesta Matt. 22:39] Rakasta lähimmäistäsi kuin sinua

[Luuk. 19:8] Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi hallitsijalle: Katso, hallitsija, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin.

Jesus messias sanoo:

Matt. 11:28-30] Tulkaa luokseni kaikki uupuneet ja kuormitetut ja minä annan-levätä teidän. Nostakaa ikeeni päällenne ja oppikaa minusta että sävyisä olen ja nöyrä sydämeltä ja löydätte levon sieluillenne, sillä ikeeni sopiva ja kuormani keveä on.

[Room. 12:21] älä tule-voitetuksi pahalta, vaan voita hyvässä paha

Jesus messias sanoo:

[jakeista Joh. 8:31-36] Jos te pysytte sanassani totisesti oppilaitani olette ja tiedätte totuuden ja totuus vapauttaa teidät. Vastasivat hänelle: siementä Avrahamin olemme ja ei-yhdellekään me-ole-olleet-orjina koskaan, kuinka sinä sanot että vapaat tulette. Vastasi heille Jesus: amen amen sanon teille, että jokamies tekevä hairahduksen, orja on hairahduksen ja orja ei pysy talossa iäisyyteen, poika pysyy iäisyyteen. Jos siis poika teidät vapauttaa tosiaan vapaat olette

[Heb. 9:27-28 Ja niinkuin on-asetettu ihmisille kerran kuolla ja jälkeen tämän tuomio, täten ja messias kerran uhrattiin kantaakseen monien hairahdukset / toisen kerran / irrallaan hairahduksesta / on-näyttäytyvä / häntä hartaasti-odottaville vapahdukseksi

[Matt. 7:24-27, Toivo Koilon käännös] Sen vuoksi on jokainen joka kuulee nämä sanani ja tekee niitten mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen joka rakensi talonsa kalliolle. Rankkasade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä taloa vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli perustettu kalliolle. Mutta jokainen joka kuulee nämä sanani eikä tee niitten mukaan, on verrattava tyhmään mieheen joka rakensi talonsa hiekalle. Rankkasade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä taloa vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri

[Joh. 14:21] Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa, mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle.

[Joh. 14:23] Jesus vastasi ja sanoi hänelle: Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan

[Joh. 15:10] Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan

[Jaak. 1:22-24] Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita pettävinä itseänne.
Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan;
sillä hän katseli itseään, on lähtenyt pois ja unohti heti, millainen hän oli.

---------------------------------------------------------------------------------------

Oletko pahoillasi tekemistäsi hairahduksista ja tahdotko lopettaa hairahdusten tekemisen? Jos jälkeenmuutosharkitset ja uskot Jesus messiaaseen, niin kastatu [upotuskasteella siten että uskova mies kastaa sinut] Jesus messiaan nimeen. Älä tee vääriä ja huonoja tekoja, älä tee hairahduksia. Tee oikein. Jos lankeat tekemään hairahduksen [synnin], niin jälkeenmuutosharkitse sitä hairahdusta. Hannu opettaa: 'Tunnusta rikkomuksesi elohimille.'

[1. Tess 4:11-12 ] ja katsomaan kunniaksenne, että elätte-hiljaista-elämää ja toimitatte omia tehtäviänne ja teette työtä käsillänne, niinkuin olemme teitä käskeneet, että vaelluksessanne olisitte säädylliset ulkopuolella olevia kohtaan

[1. Tess. 4:11] and to be aspiring to lead a quiet life and to be practicing your own [thing] and to be working with your hands, just as we commanded you

[2. Tess. 3:10-12] Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä. Sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne vaeltavat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu. Semmoisia me käskemme ja kehoitamme lävitse hallitsijamme Jesus messiaan, tekemään työtä hiljaisuudessa, syömään omaa leipäänsä.

[Tiit. 2:4-5] voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa, olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia, ettei elohimin sana pilkatuksi tulisi

[Room. 13:1] Jokainen sielu olkoon esivalloille alamainen. Sillä ei ole valtaa paitsi  elohimin alla, ja ne vallat jotka ovat, elohimin alla asetetut ovat

[Room. 13:1] Let every soul submit to superior authorities. For there is no authority except under elohim, but the existing authorities are having been arranged under elohim.

[Gal 5:19-25] Ja lihan teot ovat ilmeiset, joita ovat aviorikos, haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, murhat, juopottelut, rellestykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista tekevät, eivät peri elohimin kuningaskuntaa.
Ja hedelmä hengen on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, hyvänsuopuus, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä
Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka [ovat] [sen] messiaan, ristiinnaulitsivat lihan himoineen ja haluineen. Jos elämme hengellä, hengellä myös vaeltakaamme.

[jakeesta Heb 5:9] tuli hän iäisen vapahduksen aikaansaajaksi niille kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset,

[1.Kor .6:18] Paetkaa haureutta. Kaikki hairahdus, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella; mutta haureuden harjoittaja hairahtuu omaan ruumiiseen.

[jakeista Ef. 2:8-10] suloudella te olette vapahdetut läpi [sen] uskon ja tämä ei teistä - elohimin lahja - ei töistä, ettei kukaan kerskaisi.
Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut messiaassa Jesuksessa hyviä töitä varten, jotka elohim on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme

[Room. 6:15-16] Kuinka siis on? Saammeko hairahtua, koska emme ole tooran alla, vaan sulouden alla? Ei suinkaan.
Ettekö tiedä, että jolle antaudutte palvelijoiksi kuuliaisuuteen, palvelijoita olette [sille], jolle olette-kuuliaisia, joko hairahduksen [palvelijoita] kuolemaan tai kuuliaisuuden [palvelijoita] vanhurskauteen.

[1.Piet. 1:17] ja jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee mukaan itsekunkin teon, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika,

[Matt. 10:28] älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun ja ruumiin hukuttaa helvettiin.

[Room. 11:22] Katso siis elohimin hyvyyttä ja ankaruutta, ankaruutta langenneita kohtaan, ja hyvyyttä sinua kohtaan, jos hyvyydessä pysyt, muutoin myös sinut hakataan irti.

[1. Kor. 14:26] Miten sitten on veljet. Kun kokoonnutte on kullekin teille laulu, on opetus, on kieli, on ilmestys, on selitys

arvoisesti:

[Fil 1:27] only worthily of the good news of the messiah conduct you yourselves, that, whether having come and seen you, whether being absent I may hear of the things concerning you, that you stand fast in one spirit, with one soul, striving together for the faith of the good news,

[Ef. 4:1] call upon you, then, do I -- the prisoner of the lord -- to walk worthily of the calling with which you were called

[1.Tess 2:12] for your walking worthily of elohim, who is calling you to his own kingdom and honor.

 - - - - -- -

[Tällä sivulla jakeessa Joh. 3:16 sana monogenes on käännetty sanalla ainutlaatuinen. Jos verrataan kreikan sanaa monogenes ja suomen sanaa ainokainen, niin mielestäni suomenkielen sana ainokainen tai ainoa ei sovi käännökseksi kreikan sanalle monogenes ainakaan jakeessa Heb. 11:17, jossa puhutaan Avrahamin pojasta Iisakista, sillä kuten tiedetään, Avrahamilla oli toinenkin poika, Ismael. Ja koska Raamatussa puhutaan elohimin pojista [mm. Job. 2:1], ja myöskin jakeessa Luuk. 3:38 kerrotaan, että Adam oli elohimin poika, niin katsoin parhaaksi olla kääntämättä sanaa monogenes sanalla ainokainen jakeessa Joh. 3:16, ja käänsin sanan monogenes sanalla ainutlaatuinen tuossa jakeessa, koska Liddle-Scott-Jones Greek English Lexicon'in mukaan sanalla monogenes on myös merkitys unique. Eräs mies opetti, että monogenes ja yachid tarkoittavat one apart from the others sekä unique.

Liddle-Scott-Jones Greek English Lexicon'in kaksi ensimmäistä määritelmää sanalle monogenes: A. THE ONLY MEMBER OF A KIN OR KIND: hence, generally, ONLY, SINGLE, 2. UNIQUE]