Pohdintoja muutamista asioista

03.05.2019

Kuulin, kun eräs veli puhui siitä, että hän ajatteli uskoontultuaan että hänen pitää lopettaa harrastuksensa. Mutta pian hän oli kokenut, että kyllä hän voi niitä jatkaa.

Minäkin uskon, että uskovalla voi olla harrastuksia. Pyrin kuitenkin siihen, että en käyttäisi liikaa rahaa ja liikaa aikaa sellaisiin harrastuksiin, joita harrastetaan pelkän virkistyksen tai huvin vuoksi.

On toki olemassa sellaisiakin harrastuksia, jotka eivät mielestäni sovi uskovalle, ja on sellaisiakin harrastuksia, jotka ovat varmaankin syntiä [Arvelen että mm. paritanssi vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa, paitsi oman aviopuolison kanssa, on syntiä. Ja häveliäisyyden takia ehkä tanssi oman aviopuolison kanssa on sopivaa vain kahdenkesken.] Ja joissain harrastuksissa saattaa varmaankin olla huonoa seuraa. [Jakeesta 1.Kor. 15:33]: Huono seura hyvät tavat turmelee.         Sana sanoo myös:

[2.Kor. 6:14-18] Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?
6:15 Ja miten sopivat yhteen messias ja beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovalla on uskottoman kanssa?
6:16 Ja miten soveltuvat yhteen elohimin temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän elohimin temppeli, niinkuin elohim on sanonut: Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän elohiminsa, ja he ovat minun kansani.
6:17 Sentähden: Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo hallitsija, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani
6:18 ja olen teidän isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo hallitsija, kaikkivaltias

[1. Kor. 10:23] kaikki on minulle luvallista, mutta ei kaikki rakenna

[2. Kor. 5:15] ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut

[Luuk 9:23-24] Ja hän sanoi kaikille: Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoisi sielunsa säästää, tulee-hukkaamaan sen, ja joka hukkaisi sielunsa minun tähteni, hän tulee-säästämään sen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[Ef. 5:4] also filthiness, and foolish talking, or jesting, -- the things not fit -- but rather thanksgiving

[Ef. 5:4] älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta.

Eräs opettaja opettaa koskien jaetta Ef. 5:4 'Ymmärrän tuon niin, että esimerkiksi sutkautukset eivät sovi uskovalle.'

Novumin kommentaarin mukaan:"Ilvehtiminen [eutrapelia]", sana tarkoitti alun perin sukkeluutta, nopealiikkeisyyttä.

 - - - - - - - - - - - - - - - --  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -

Luuk. 23:43 Niin Jesus sanoi hänelle: Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.

Helluntailainen Eero Nevalainen opettaa: '"Tänä päivänä" mitä ilmaisu tarkoittaa. Jeesuksen aikaan ja ennen häntä Israelissa, ja koko Lähi-Idässä käytettiin ilmaisua "tänä päivänä", mutta mitä se tarkoitti? Asia jonka ratkaisua on mietitty kauan ratkeaa tuntemalla sen ajan ilmaisujen sisältö. Sen ajan rabbinistinen selitys sanoo. "Tänä päivänä, tarkoittaa kaikkia sinun elämän tulevia, ja tulevan elämäsi päiviä".

Myös kohta jossa sanotaan "jos sinä kuulet tänä päivänä Hänen äänensä.... tarkoittaa siis kaikkina päivinä joita sinulla on jäljellä, ei siis yksin sitä päivää esim. tätä.' [Huom. en  pidä kaikkia Eero Nevalaisen muita opetuksia oikeina]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kuinka kauan ne, jotka tulijärveen joutuvat, joutuvat olemaan siellä? Vaikka ne ihmiset, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, joutuisivatkin olemaan loppumattoman ajan tulijärvessä tai ainakin iäisyyksiin iäisyyksien [aikakausiin aikakausien] ajan tulijärvessä, niin pidän mahdollisena, että ei jokainen tulijärveen joutuva ihminen joudu olemaan siellä loppumattoman pitkää aikaa. Mutta tämä on sellainen asia, josta en ole varma, sanakirjan mukaan sanalla aionios on sekä merkitys lasting for an age ["aion" ] sekä perpetual, eternal. Uskon, että elohim on oikeudenmukainen ja vanhurskas, ja että hän tuomitsee kuolleet heidän tekojensa mukaan. Kun ajattelen vaikka joitakin 1900-luvun alussa syntyneitä, nyt jo kuolleita suomalaisia, niin arvelen, että osalla heistä oli monia vanhurskaita, Raamatunmukaisia periaatteita, jotka myös vaikuttivat heidän tekoihinsa ja valintoihinsa, en oikein voisi uskoa, että sellainen ihminen joutuisi olemaan loppumattoman ajan tulijärvessä. Ja vaikka sellainen ihminen, koska ei ole syntynyt ylhäältä, hengestä, ei voikaan nähdä elohimin kuningaskuntaa, ja siten joutuu tuomituksi tulijärveen, niin arvelen, että sellainen ihminen ei joudu olemaan siellä tulijärvessä loppumattoman pitkää aikaa, vaan joutuu kärsimään rangaistuksen tekojensa mukaan. Mutta uskon silti, että sellainen ihminen ei koskaan pääse taivaaseen, vaikka hänen tulijärvessä olemisensa loppuisikin. En ole universalisti.

Blue Letter Biblen mukaan kreikan sana aionios löytyy Uudesta testamentista 42 kertaa.

Liddel & Scott :in Greek-English Lexicon kääntää sanan aionios seuraavilla tavoilla

lasting for an age ["aion" ], perpetual, eternal [but dist. fr. aidios ]

[Kyseinen sanakirja antaa muitakin merkityksiä sanalle aionios, mutta tuossa on sen kirjan ensimmäisenä antamat käännökset.]

- - -

Novumin sanakirjassa sanotaan: 'Kuitenkin kreikkalais-filosofisen ja raamatullis-juutalaisen ikuisuuskäsitteen välillä on selvä ero. Raamatun antamaan kuvaan ikuisuudesta kuuluu aina aika, kun sitä vastoin kreikkalaisessa filosofiassa puhutaan ajattomasta ikuisuudesta.'

Itse käännän sanan aionios mieluummin sanalla iäinen kuin sanoilla ikuinen tai iankaikkinen.

Uskon, että kreikan sana aionios ei välttämättä kaikissa lauseissa tarkoita loppumattoman pitkää aikaa, perustelunani mm. Liddel & Scott :in Greek-English Lexicon ja jae Joona. 2:7 [2:6].

Jakeessa Joona 2:7 [2:6] on hebrean sana owlam, joka kreikankielisessä Vanhan testamentin Septuaginta käännöksessä on käännetty sanalla aionios tuossa jakeessa. Suom v. 1933 käännöksesä sana owlam on siinä jakeessa käännetty sanalla iankaikkinen.

[Joona 2:7-11]

7 Minä vajosin alas vuorten perustuksiin asti, maan salvat sulkeutuivat minun ylitseni iäisesti. Mutta sinä nostit minun henkeni ylös haudasta, Jhwh, elohimini.

8 Kun sieluni nääntyi minussa, minä muistin Jhwh:a, ja rukoukseni tuli sinun tykösi, pyhään temppeliisi.

9 Ne, jotka vaalivat vääriä elohimeja, hylkäävät laupeutensa.

10 Mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa. Mitä olen luvannut, sen minä täytän. Jhwh:lle vapahdus.

11 Sitten Jhwh puhui kalalle, ja se oksensi Joonan kuivalle maalle.

[Matt. 12:40] Sillä niinkuin Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös ihmisen poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä

Judaisti Jeff B. opettaa: The Hebrew word olam literally means "beyond the horizon." When looking off in the far distance it is difficult to make out any details and what is beyond that horizon cannot be seen. This concept is the olam. The word olam is also used for time for the distant past or the distant future as a time that is difficult to know or perceive. This word is frequently translated as "eternity" meaning a continual span of time that never ends. In the Hebrew mind it is simply what is at or beyond the horizon, a very distant time. A common phrase in the Hebrew is "l'olam va'ed" and is usually translated as "forever and ever," but in the Hebrew it means "to the distant horizon and again" meaning "a very distant time and even further."

Kaksi katkelmaa Dr. Fruchtenbaumin opetuksesta:

'The third thing to keep in mind is that the word olam, le-olam, or ad-olam, sometimes means only up "to the end of a man's life." For example, it is used of someone's lifetime [Ex. 14:13], of a slave's life [Ex. 21:6; Lev. 25:46; Deut. 15:17], of Samuel's life [I Sam. 1:22; 2:35], of the lifetimes of David and Jonathan [I Sam. 20:23], and of David's lifetime [I Sam. 27:12; 28:2; I Chr. 28:4].'

'The fourth thing to keep in mind about the meaning of olam is that it sometimes means only "an age" or "dispensation." For example, Deuteronomy 23:3 uses the term for ever but limits the term to only ten generations. Here it obviously carries the concept of an age. In 2 Chronicles 7:16, it is used only for the period of the First Temple.'

Blue Letter Bible:ssä mainitaan sanan owlam yhdeksi määritelmäksi 'long duration'.

Jakeessa Dan 12:2 on hebr. tekstissä sana owlam [olam] ja  kreikankielisessä Septuagintakäännöksessä tuon jakeen käännöksessä sana aionios.

[Dan. 12:2] Ja monet maan tomussa nukkuvista nousevat, toiset iäiseen elämään, toiset häpeään ja iäiseen kauhistukseen.

[Juuda 1:7, lauseessa sana aionios, käännetty sanalla iäinen, Toivo Koilon käännös]

niin kuin Sodoma ja Gomorra ja niitten ympärillä olleet kaupungit jotka niitten tavoin harjoittivat haureutta ja tyydyttivät luonnottomia himoja, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessään iäisen tulen rangaistusta.

[Matt. 18:8, lauseessa sana aionios, käännetty iäinen, Toivo Koilon käännös]

Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa ne poikki ja heitä luotasi. Sinulle on parempi että jalkapuolena tai käsipuolena käyt elämään sisälle kuin, että sinut molemmat kädet tai molemmat jalat tallella heitetään iäiseen tuleen.

[Ilm. 20:15] Jos ketä ei havaittu elämän kirjaan kirjoitetuksi, hänet heitettiin tulijärveen.

[Matt 25:41, lauseessa kreikan sana aionios, käännetty iäinen, Toivo Koilon käännös]

Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolella oleville: menkää pois luotani, kirotut, siihen iäiseen tuleen joka on valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleilleen.

[Matt. 25:46, lauseessa kaksi kertaa sana aionios, käännetty iäinen, Toivo Koilon käännös]

Ja nämä menevät pois iäiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iäiseen elämään.

Mielestäni ei ole mikään ongelma, että jakeessa Matt. 25:46 on sana aionios sekä iäisen rangaistuksen yhteydessä että iäisen elämän yhteydessä, mielestäni se ei todista sellaista väitettä, että sana aionios tarkoittaisi muka pelkästään loppumatonta aikaa.

- - - -

Sanakirjan mukaan kreikan sana aion on samaa sanajuurta kuin kreikan sana aionios.

Käsittääkseni sanan aion merkityksiä on mm. aikakausi, iäisyys. Novumin sanakirja mainitsee sanan aion merkityksiksi myös mm. sanat 'pitkä aika' sekä 'maailmanaika' ja 'mon. maailma; vrt. aioni'. [Vaikka siteerasin Novumin, niin en ole kaikista asioista samaa mieltä kuin Novumin sanakirja, mielestäni Novum kirjasarjassa ja sanakirjassa on paljon väärää opetusta mukana.]

Seuraavissa lauseissa sekä sana aionios että sana aion.

[Mark 10:30, Toivo Koilon käännös. Lauseessa sana aionios, käännetty iäinen, ja sana aion käännetty maailmanaika, voisin itse kääntää sanan aion myös sanalla iäisyys. Jakeessa myös sana kairos käännetty aika.]

saamatta satakertaisesti nyt tässä ajassa taloja ja veljiä ja sisaria ja äitejä ja lapsia ja peltoja vainojen keskellä ja tulevassa maailmanajassa iäistä elämää.

[Mark 3:29 korjasin hieman Toivo Koilon käännöstä, mm. vaihdoin sanan ikinä sanaksi iäisyyteen sen edessä prepositio eis, ja sanan vikapää sanaksi sidottu. Jakeessa sana aion, käännetty iäisyys ja ja sana aionios, käännetty iäinen . Tässä jakeessa eroavaisuus alexandrilaisessa tekstissä , byzanttilaisessa tekstissä ja textus receptuksessa on sana krisis eli tuomio, alexandrialaisessa tekstissä sana hamartia eli hairahdus eli synti]

Mutta joka rienaisi pyhää henkeä, se ei saa anteeksi iäisyyteen, vaan on sidottu iäiseen tuomioon.

Seuraavissa lauseissa kreikan sana aion.

[Matt. 12:32, Toivo Koilon käännös, lauseessa kreikan sana aion käännetty sanalla maailmanaika ]

Ja jokainen joka sanoo sanan ihmisen poikaa vastaan, annetaan anteeksi, mutta sille joka puhuu pyhää henkeä vastaan, ei anneta anteeksi, ei tässä maailmanajassa eikä tulevassa.

[Matt. 13:22, kreikan sana aion käännetty sanalla age]

'And that sown toward the thorns, this is he who is hearing the word, and the anxiety of this age, and the deceitfulness of the riches, do choke the word, and it becometh unfruitful.

[Matt. 13:22 Toivo Koilon käännös, kreikan sana aion käännetty sanalla maailmaika]

Mikä taas orjantappuroihin kylvettiin, kuvaa sitä joka kuulee sanan, mutta tämän maailmanajan huoli ja rikkauden viettelys tukahuttaa sanan, ja hänestä tulee hedelmätön.

[Matt. 13:39, kreikan sana aion käännetty sanalla age]

and the enemy who sowed them is the devil, and the harvest is a full end of the age, and the reapers are messengers

[Matt. 13:39-40, Toivo Koilon käännös, molemmissa jakeissa kreikan sana aion käännetty sanalla maailmanaika]

Vihamies joka ne kylvi, on paholainen. Elonaika on tämän maailmanajan täyttyminen, ja leikkuumiehet ovat enkelit. Niin kuin siis lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin tapahtuu [tämän] maailmanajan täyttymisessä.

[Matt. 13:49, lauseessa kreikan sana aion, käännetty age]

so shall it be in the full end of the age, the messengers shall come forth and separate the evil out of the midst of the righteous,

- - - - - -

Jakeessa Ilm. 14:11 on ilmaisu eis aionas aionon ja jakeessa Ilm. 20:10 on ilmaisu eis tous aionas ton aionon, kääntäisin itse nuo ilmaisut sanoilla iäisyyksiin iäisyyksien [sanat tous ja ton jakeessa 20:10 ovat määräisiä artikkeleja], nuo ilmaisut käsittääkseni sisältävät kaksi kertaa sanan aion monikkomuodossa. En tiedä tarkoittavatko nuo ilmaisut eis aionas aionon ja eis tous aionas ton aionon loppumatonta aikaa vai eivät. Jos ne tarkoittavat loppumatonta aikaa, niin mielestäni nuo lauseet eivät kuitenkaan tarkota, että jokainen tulijärveen joutuva ihminen olisi siellä loppumattomasti, sillä mielestäni noissa kahdessa lauseessa ei puhuta kaikista tulijärveen joutuvista, vaan jakeessa jakeessa Ilm 14:11 mainitaan 'heillä jotka palvovat petoa ja sen kuvaa' ja käsittääkseni tarkotetaan myös niitä jotka ottavat merkin otsaansa tai käteensä. [Kts. myös Ilm 14:9-10], ja jakeessa Ilm. 20:10 mainitaan paholainen, peto ja se väärä profeetta.]

[Ilm. 14:11, jakeessa ilmaisu eis aionas aionon, sana aion kaksi kertaa monikkomuodossa ]

Ja heidän vaivansa savu nousee iäisyyksiin iäisyyksien, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, ja jos joku ottaisi sen nimen merkin.

[Ilm 20:10 lauseessa sana aion kaksi kertaa monikkomuodossa ilmaisussa eis tous aionas ton aionon]

Ja paholainen joka eksytti heidät, heitetään tuli ja tulikivijärveen jossa [myös] peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät iäisyyksiin iäisyyksien.

 -  - - - - - - - - - - - - - -

Netistä poimittua, erästä väärää oppia käsittelevää tekstiä: "Oppi on nimeltään KAIKELLA ON TARKOITUKSENSA  -oppi. Olen itse arvioinut  oppia, ja en usko siihen. Oppi uskoo siihen, että AIVAN jokaisella tapahtumalla ja tilanteella elämässämme olisi joku mystinen salattu tarkoitus. Tämän opin avulla ihminen koettaa löytää selitys vastoinkäymiselle, moni sille miksi hänellä ei ole tyttöystävää, työtä tulee sairaus jne. /--/ Joissakin asioissa toki on totisesti Jumalan johdatus  ja säädös mutta ei aivan kaikessa."

Minäkään en usko sellaista oppia, jossa väitetään, että aivan kaikella mitä tapahtuu, olisi jokin tarkoitus. Arvelen, että se oppi on saanut hieman  lisää vettä myllyynsä siitä, että jakeessa Room. 8:28 ilmaisu eis agathonon käännetty suom. käännöksissä parhaaksi.

[Room. 8:28, vuoden 1938 käännös hieman korjattuna, mielestäni eis agathon tulee kääntää hyvään eikä parhaaksi, myös YLT:ssä ja KJV:ssä on käännetty for good tuossa jakeessa]

ja tiedämme että rakastaville elohimia kaikki yhdessä vaikuttaa hyvään, niille jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.

Ajattelen, että jos elohimia rakastavalle uskovalle on tapahtunut jotain kauhean kurjaa [vaikkapa uskovan oman huolimattomuuden tai jonkun toisen huolimattomuuden tai väärinteon takia tai paholaisen juonen takia], niin elohim voi todellakin saada sen  kurjankin asian vaikuttamaan hyvään. Mielestäni siinä on merkityseroa, että ajatellaanko kaikkien asioiden vaikuttavan HYVÄÄN vai parhaaksi.

Mielestäni jae Snl 16:4 ei tarkoita, että kaikella mitä tapahtuu, olisi jokin tarkoitus.

[Saarn 3:1, YLT] To everything -- a season, and a time to every delight under the heavens

Geneva Study Biblen kommentti koskien jaetta Saarn 3:1  "He speaks of this diversity of time for two causes first to declare that there is nothing in this world perpetual: next to teach us not to be grieved, if we have not all things at once according to our desires, neither enjoy them so long as we would wish."

Eräs nainen väitti / kertoi, että hänen lapsuudenkodissaan oli opetettu, että kaikki mitä eteen tulee, on Jumalan suunnitelmaa. Itse en usko tuollaista oppia.

Eräs toinen nainen sanoi, että kristityn elämässä ei ole sattumia. Itse en usko tuollaista oppia.  Ajattelen, että eivät kaikki hämmästyttävät yhteensattumat ole elohimin johdatusta, vaan että jotkut hämmästyttävät yhteensattumat saattavat olla tosiaan vain yhteensattumia, vailla erityistä tarkoitusta, ja että myös paholainen saattaa juonia yhteensattumia uskovan eteen.

[Ajattelen, että jos jollakin ymmärtämättömällä on vääristynyt käsitys elohimin johdatuksesta, ja hän lisäksi luulee, että kaikella mitä tapahtuu, on jokin tarkoitus, niin se saattaa ehkä mahdollisesti toisinaan aiheuttaa hänellä hieman vinoutunutta suhtautumista joihinkin vastaantuleviin tilanteisiin.]

Eräs nuori  siteerasi Psalmia 139:16, ja hänellä on sellainen käsitys, että koko hänen elämänsä ja sen tapahtumat on suunniteltu ennenkuin hän oli päivääkään elänyt. Mielestäni  kyseinen henkilö oli tehnyt väärän tulkinnan Psalmista 139:16. Itse en usko, että elohim olisi ennalta suunnitellut kaikki elämän tapahtumat uskovien elämään.

Arvelen, että tuossa jakeessa Job. 14:5  päivien määräämisellä ei tarkoiteta sitä, että päivien KAIKKI TAPAHTUMAT ja SISÄLTÖ  olisi ennaltamäärätty.

[Job. 14:5, YLT] If determined are his days, The number of his months are with Thee, His limit Thou hast made, And he passeth not over;

Törmäsin sellaiseen, että joku mielestäni opetti väärin jakeesta Snl. 16:9, mutta en nyt toista sitä väärää opetusta tässä. Jakeessa Snl. 16:9 suom. v. 1776 käännöksessä hebrean sana kuwn on käännetty sanalla johdattaa, ja v. 1933 käännöksessä sanalla ohjata. Joissain englanninkielisissä käännöksissä kuwn on käännetty sanalla establish tuossa jakeessa. Jamieson-Fausset-Brown  Commentaryn mukaan jaetta Snl 16:9 tulisi verrata jakeeseen Snl 16:3 [myös jakeessa Snl 16:3 on verbi kuwn] ja sana kuwn tulisi kääntää sanalla establish tuossa jakeessa.   Jakeessa Snl 16:3 sana kuwn on käännetty sanalla establish varsin monessa englanninkielisessä käännöksessä.

[Snl 16:9; YLT, nimi korjattu] The heart of man deviseth his way, And Yhwh establisheth his step.

[Snl 16:9, ESV] The heart of man plans his way, but the LORD establishes his steps

[Snl 16:3] Commit your works to the Lord, and your thoughts shall be established.

[Snl 16:3] Roll unto Yhwh thy works, And established are thy purposes,

Myös jakeessa Jer. 10:23 on verbi kuwn hiphil muodossa, alla olevassa käännöksessä käännetty sanalla establish.

[Jer. 10:23] I have known, O Yhwh, that not of man is his way, Not of man the going and establishing of his step.

Gill's Exposition of the Entire Bible teoksen opetus koskien jaetta Snl 16:9:   "A man's heart deviseth his way,.... This is to be understood, not of a wicked man, in whose heart is frowardness, and who devises mischief and evil imaginations continually, Proverbs 6:14; for such are an abomination to the Lord; nor will he direct their goings, or prosper and succeed them in their ways: but of a good man, or righteous man, as Aben Ezra; who thinks of the way in which he should go, and desires to walk in a right way, as Jarchi; and who is influenced by the Spirit and grace of God to think and act in this manner; for otherwise the way of man is not in himself; it is not of his own devising and finding out; nor is his disposition to walk in it of himself; and it is only such a man, a good man, whose steps are ordered by the Lord, as follows; see Jeremiah 10:23;"

Mielestäni jakeesta Snl 16:9 EI voi vetää sellaista johtopäätöstä, että jos uskova meinaa tehdä väärän valinnan, niin elohim automaattisesti aina estäisi jokaista uskovaa tekemästä vääriä valintoja. Toki uskon, että elohim voi varottaa uskovaa pyhän henkensä kautta tekemästä väärää valintaa, mutta arvelen, että jos uskova on lihallinen, niin hän ei välttämättä huomaa pyhän hengen antamaa neuvoa.

Eräs uskova mies päätti ryhtyä tangolaulajaksi ja laulamaan tanssipaikoille. Uskon, että sellainen ihmisen suunnitelma ei ollut elohimin tahto, ja että kyseinen uskova on varmaankin lihallinen. Ei varmaankaan ollut elohimin tahto, että se mies ryhtyy laulajaksi tanssipaikoille. Silti sen miehen suunnitelma toteutui. Uskon, että elohim ei johdattanut / ohjannut sen miehen askelia laulajaksi tanssilavoille. Mutta jos käytetään sanaa establish, niin oliko niin, että elohim established sen miehen askeleet ryhtyä keikkalaulajaksi, vai onko asia niin, että tuosta jakeesta Snl 16:9 ei voi tehdä kaikkia tilanteita koskevaa yleistystä. Vrt. Jer. 10:23. [Itse ajattelen, että elohim ei established sen miehen askelia ryhtyä laulajaksi tanssilavoille.]

[Snl 16:1 v. 1933 käännös, nimi korjattu]                                                                             Ihmisen ovat mielen aivoittelut, mutta Jhwh:lta tulee kielen vastaus.

Mitä arvelette, että jae Snl 16:1 tarkoittaa? Tarkoittaako se, että aina kaikki kielen vastaukset tulevat Jhwh:lta, vai tarkoittaako se, että joissain tapauksissa kielen vastaus tulee Jhwh:lta, vai tarkoittaako tuo jae jotain muuta?  Jos tuosta jakeesta Snl 16:1 ei voida tehdä kaikkia tilanteita koskevaa yleistystä, niin voiko myöskään jakeesta Snl 16:9 tehdä kaikkia tilanteita koskevan yleistyksen?

Vertaa myös  Snl 16:33 ja Snl 26:4 ja 26:5.

[Snl 16:33, v. 1776 käännös, nimi korjattu] Arpa heitetään syliin, vaan Jhwh:lta tulee kaikki sen meno.

[Snl 16:33] Into the centre is the lot cast, And from Yhwh is all its judgment.

Mitä ajattelet, että tuo jae Snl 16:33 tarkoittaa, tarkoittaako se että aina kaikissa maailman arvanheittotilanteissa tuomio / tulos tulee Jhwh:lta, vai että joissain  arvanheittotilanteissa tuomio / tulos tulee Jhwh:lta?  Voiko tuosta jakeesta tehdä kaikkia arvanheittotilanteita koskevan yleistyksen?

Voiko jakeesta Snl 26:5 tehdä yleistyksen joka tilanteeseen miten tyhmälle vastataan? Vertaa Snl 26:4.

Snl 26:4 Älä vastaa tyhmälle hänen hulluutensa mukaan, ettet olisi hänen kaltaisensa sinäkin.
Snl 26:5 Vastaa tyhmälle hänen hulluutensa mukaan, ettei hän itseänsä viisaana pitäisi.

Uskon, että elohim myös koettelee ja kurittaa lapsiaan, ja myös rankaisee joitain uskosta osattomia jo maan päällä  joistain hairahduksista. Mutta uskon, että eivät kaikki uskovan eteen tulevat vastoinkäymiset ole elohimin tekemiä koetuksia.

Uskon siis, että JOTKUT uskoville tapahtuvat vastoinkäymiset ovat elohimin antamaa kuritusta tai elohimin tekemiä koetuksia, mutta uskon, että EIVÄT KAIKKI uskoville tapahtuvat vastoinkäymiset ja kurjat asiat ole elohimin tekemiä.  Uskon toki, mitä jakeessa 1.Piet. 4:12 sanotaan, mutta mielestäni se lause ei silti tarkoita, että kaikki vastoinkäymiset olisivat elohimin TEKEMIÄ.

[1.Tess. 2:18] Sentähden olemme tahtoneet tulla teidän tykönne, minä, Paavali, puolestani, en vain kerran, vaan kahdestikin, mutta saatana on meidät estänyt

[1.Piet 4:12, v. 1938 käännös] Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa

Eräs opettaja opettaa, että eivät kaikki onnettomuudet ole elohimin aikaansaamia. Olen samaa mieltä.


[Luuk 13:1-5, v. 1776 käännös hieman muokattuna]

1. Ja olivat muutamat sillä ajalla siinä, jotka ilmoittivat hänelle Galilealaisista, joiden veren Pilatus oli heidän uhriensa kanssa sekoittanut.

2. Ja Jesus vastasi ja sanoi heille: luuletteko, että nämät Galilealaiset olivat syntiset kaikkein Galilealaisten suhteen, että heidän senkaltaista täytyi kärsiä?
3. Ei suinkaan, sanon minä teille, vaan ellette jälkeenmuutosharkitse, niin te kaikki niin hukkaan tulette.
4. Taikka luuletteko, että ne kahdeksantoistakymmentä, joiden päälle Siloan torni lankesi ja tappoi heidät, olivat vialliset kaikkein ihmisten suhteen, jotka Jerusalemissa asuvat?
5. Ei suinkaan, sanon minä teille, vaan ellette jälkeenmuutosharkitse, niin te kaikki niin hukkaan tulette.

[Jes. 45:7, YLT, nimi korjattu]  Forming light, and preparing darkness, Making peace, and preparing evil, I [am] Yhwh, doing all these things.'

Mielestäni tuo lause Jes. 45:7 ei tarkoita, että kaikki huono / paha mitä tapahtuu, olisi elohimin tekemää, mutta uskon, että elohim tekee niitä kaikkia tuossa jakeessa Jes. 45:7 mainittuja asioita, myös huonoa / pahaa joillekin.

En tiedä, miten jae Amos 3:6 pitäisi kääntää, mutta uskon, että EIVÄT kaikki kaupungeissa tapahtuvat yksittäiset pienet ja pienehköt onnettomuudet ole elohimin tekemiä.  Olen myös miettinyt, että tarkotetaanko siinä jakeessa erityisesti vanhan liiton Israelin kaupunkeja, eikä niinkään pakanakansojen kaupunkeja, sillä käsittääkseni elohimin suhde Israelin kanssa oli erilainen kuin pakanakansojen kanssa.  Toki uskon, että elohim on rangaissut ja tuhonnut myös joitain pakanakansojen kaupunkeja.

[Jakeessa Amos 3:6 hebrean sana ra on käännetty sanalla onnettomuus suom. v. 1933 käännöksessä, käsittääkseni sanan ra perusmerkitys on huono / paha.]

Apt. 14:16 who in the past generations did suffer all the nations to go on in their ways 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lopuksi kahden miehen opetuksia sekä omia mietteitä koskien aihetta, että onko raskauden ehkäisy sallittua avioliitossa, sekä opetusta siitä, että mikä oli Oonanin synti. Ei tarvitse lukea, jos aihe ei kiinnosta.

Antti Leinonen opettaa: 'Raamattu ei velvoita jaksamisensa rajoilla olevia aviopuolisoita pyrkimään saamaan mahdollisimman monta lasta. Toiset jaksavat kasvattaa suuren katraan toiset eivät.'

[Muutin termin elohim seuraavaan opetukseen] T. L. opettaa: 'Edelleen on tarpeen painottaa [kuten kysymyksessä muistutetaan], että kaikki ne ehkäisykeinot, joissa kajotaan hedelmöittyneeseen munasoluun ovat elohimin luomistarkoitusta vastaan, sillä silloin tuhotaan jo alkanut uusi elämä, itse asiassa [syntyvä] lapsi.'

Olen itse samaa mieltä kuin T. L. tuossa opetuksessaan. Uskon, että abortoivien ehkäisymenetelmien käyttö ja sellaisten ehkäisymenetelmien käyttö, joilla estetään hedelmöittyneen munasolun kiinnittyminen kohtuun, on syntiä. Mutta uskon, että eivät kaikki ehkäisymenetelmät ole syntiä, uskon, että eräät tietyt ehkäisymenetelmät eivät ole synti, mutta en nyt tässä yhteydessä rupea niitä nimeämään.

Rukoilevaisuuden kysymyspalstalla joku esitti seuraavan kysymyksen: '1 Moos. 38: 9-10 löytyy kaiketi vastaus ehkäisy keskusteluun.'

Timo Laato vastasi siihen seuraavasti: 'Ei löydy. Oonan synti oli, että hän ei tahtonut herättää veljelleen jälkeläistä - vaikka veli oli siis kuollut lapsetonna ja [Mooseksen lain mukaan] tällaisessa tapauksessa hänen veljensä pitää herättää "siemen" veljelleen.'

1.Moos. 38:6 Ja Juuda otti Eerille, esikoisellensa, vaimon, jonka nimi oli Taamar.
38:7 Mutta Eer, Juudan esikoinen, ei ollut Jhwh:lle otollinen; sentähden Jhwh antoi hänen kuolla.
38:8 Niin Juuda sanoi Oonanille: "Yhdy veljesi leskeen ja ota hänet avioksesi ja herätä siemen veljellesi."
38:9 Mutta kun Oonan tiesi, ettei jälkeläinen olisi oleva hänen, niin hän antoi, aina kun yhtyi veljensä vaimoon, siemenensä mennä maahan, ettei hankkisi jälkeläistä veljelleen.
38:10 Mutta se, minkä hän teki, oli paha Jhwh:n silmissä; sentähden hän antoi hänenkin kuolla.

Antti Leinonen opettaa: 'Kyse tässä tilanteessa on lankouslaista.' 'Tämä velvollisuus oli "herättää siemen", ettei suvun nimi kadonnut [ja että leskellä oli poika huolehtimassa hänestä]. Oonan kuitenkin tiesi, että Juudan perinnöstä kuuluisi esikoiselle kaksi osaa. Jos hän siittäisi veljelleen jälkeläisen, nuo kaksi osaa menisivät tälle. Hän saisi vain yhden osan [neljästä]. Mutta jos veli ei saisi jälkeläistä hän perisi itse kaksi osaa [ja nuorempi veli yhden osan kolmesta].'

[Oma huomatukseni: itselläni on sellainen käsitys, että Onan eli ennenkuin Mooseksen laki oli annettu. Mutta arvelen, että  silti oli kyse samantyyppisestä asiasta kuin mitä Mooseksen laissa säädettiin tuontyyppisestä tilanteesta.]