nimi

03.05.2019

Strong's Concordance'n mukaan nimen Jesus alkuperä on hebrean nimestä יהושע ja että tuon nimen myöhäisempi muoto on ישוע . Tosin Strong's Concordance:ssa on tuon nimen pidemmässä muodossa sellaiset vokaalimerkit, joita pidän väärinä. Suomennettu katkelma Tom M:n opetuksesta: "masoreetit usein muuttivat jahu :n jeho :ksi kun se esiintyi nimien alussa".

Nimi יהושע vokalisoituna Jahuwšua, ja nimen lyhyempi muoto ישוע vokalisoituna Ješua. Nimessä ישוע Ješua on sellainen eroavaisuus sanaan ישועה jĕšuah [vapahdus] verrattuna, että sanassa jĕšuah on lopussa h kirjain. [Strong's Concordancessa mainitaan nimen יהושע kirjoitusasuna myös יהושוע , tuossa kirjoitusmuodossa näyttää olevan waw- kirjain myös nimen loppuolella, eli vokalisoituna Jahuwšuwa.]

Monet heistä, jotka viittaavat elohimin poikaan nimellä Jahuwšua [kirjoitusasussa Jahushua, Yahushua tai Jeshua, Ješua tai Yeshua] ovat judaisteja. [Monet eivät kirjoita w kirjainta tuohon nimeen Yahushua / Jahushua, mutta itse olen tahtonut kirjoittaa w kirjaimen näkyviin nimessä Jahuwšua vastineeksi hebrean kirjaimelle waw, enkä pelkkää vokaalia u vastineeksi waw kirjaimelle, että voisi paremmin huomata, että tuossa nimessä on kolme samaa kirjainta kuin nimessä Jhwh. Englanninkieliset käyttävät y kirjainta nimen alussa eikä j kirjainta, mikä varmaankin johtuu siitä, että englanninkielessä kirjain y vastaa paremmin hebrean kirjainta jod kuin kirjain j englanninkielessä.]

Uskon, että jakeissa Sak. 3:1-9 ja Sak. 6:11-12 kerrotaan Jahuwšuasta, Jahuwčadaqin pojasta, suuresta kohenista, mutta käsittääkseni nuo jakeet ovat myös profeetallisia. Tom M. opettaa, että messiaan nimi on ennaltakerrottu Vanhan liiton kirjoituksissa, ja viittaa niihin Sakarian kirjan jakeisiin, joissa on nimi Jahuwšua. Nimi Jahuwšua ja sen lyhyempi muoto Ješua on kreikankielisessä Vanhan testamentin Septuagintakäännöksessä translitteroitu kreikaksi Ἰησοῦς, eli siis nimen sama kreikankielinen muoto kuin mitä elohimin pojalla kreikankielisessä Uudessa testamentissa. Nimi Ἰησοῦς translitteroituna suomeksi Iēsous , kreikankielessä ei ole j-kirjainta, siksi i-kirjain.

Myös jakeesta Heb. 4:8 löytyy nimi Ἰησοῦς [Iēsous], eli siis aivan sama nimen kreikankielinen muoto kuin mitä elohimin pojalla. Vuoden 1938 suomenkielisessä käännöksessä jakeessa Heb. 8:4 nimi Ἰησοῦς [Iēsous] on käännetty Joosua. Nimi Jahuwšua [ja Jahuwšuwa] on suomenkielisessä vuoden 1933 käännöksessä käännetty Joosua.

Suomennettu katkelma Tom M:n opetuksesta: "masoreetit usein muuttivat jahu :n jeho :ksi kun se esiintyi nimien alussa, mutta jättivät jahu kun se esiintyi lopussa. Kirjurit ilmeisesti eivät tahtoneet kenenkään lausuvan vahingossa elohimin nimeä näitä muita nimiä lausuttaessa, joten he muuttivat myös noiden nimien vokaalimerkit. Kiinnostavaa kyllä, he eivät muuttaneet näiden samojen kolmen kirjaimen ääntämistä, kun ne olivat henkilön nimen lopussa. Esimerkiksi, katso kuinka Jesajan nimi esitetään hebrealaisessa tekstissä."

[Jesaja, hebreaksi ilman vokaaleja jšjhw [vokalisoituna ješajahuw löytyy mm. jakeesta Jes.1:1, tuo nimi löytyy Raamatussa myös lyhyemmässä muodossa jšjh , vokalisoituna ješajah ]
jšjhw [vokalisoituna ješajahuw] jesaja

jhwš vokalisoituna jahuwšua

jrmjhw [vokalisoituna jirmejahuw] jeremia

zkrjhw [vokalisoituna zekarjahuw] ,[myös zkrjh, vokalisoituna zekarjah] sakarja

[Sak. 3:1-9]

1 Ja hän näytti minulle Jahuwšuan sen suuren kohenin seisomassa Jhwh:n enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä.

2 Ja Jhwh sanoi saatanalle: Jhwh nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua Jhwh, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu?
3 Ja Jahuwšua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä.
4 Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä. Ja hän sanoi hänelle: katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin.
5 Minä sanoin: pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä. Niin he panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja Jhwh:n enkeli seisoi siinä.
6 Ja Jhwh:n enkeli todisti Jahuwšualle sanoen:
7 Näin sanoo Jhwh sebaot: jos sinä vaellat minun teilläni ja hoidat minun säätämäni tehtävät, saat sinä myös tuomita minun huonettani ja vartioida minun esikartanoitani, ja minä annan sinulle pääsyn näiden joukkoon, jotka tässä seisovat.
8 Kuule, Jahuwšua se suuri kohen sinä ja sinun ystäväsi, jotka edessäsi istuvat. Sillä ennusmerkin miehiä he ovat; sillä katso, minä annan tulla palvelijani verson
9 Sillä katso: kivi, jonka minä olen asettanut Jahuwšuan eteen - siihen yhteen kiveen päin on seitsemän silmää! Katso, minä kaiverran kaiverrukset siihen, sanoo Jhwh zebaot, ja otan pois tämän maan pahat teot yhtenä päivänä.

[Sak. 6:11-12 ] ja ota hopea ja kulta, tee kruunu ja pane se päähän Jahuwšuan, poika-Jahuwčadaqin, se kohen se suuri ja sano hänelle: näin sanoo Jhwh zebaot: katso, mies, jonka nimi verso, omalta pohjaltansa hän versoo, ja hän on rakentava Jhwh:n temppelin.

[Jer 23:5 ] Katso, se aika tulee, sanoo Jhwh, että minä nostan Davidille vanhurskaan verson, joka on kuninkaaksi tuleva, ja on hyvin hallitseva ja toimittava oikeuden ja vanhurskauden maan päällä.

[Jer. 33:15] Niinä päivinä ja siihen aikaan minä versotan Davidille vanhurskauden verson, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa

[Psa 132:17] Siellä minä versotan Davidille sarven, järjestin lampun messiaalleni

[Luuk 1:69] ja nosti meille vapahduksen sarven palvelijansa Davidin huoneessa

[Jes. 11:1] Ja vitsa on tuleva ulos Iisain kannosta, ja vesa on hedelmöitsevä hänen juurestansa,

[Jes. 11:10 ] Ja tapahtuu sinä päivänä, että Iisain juurta, joka seisoo kansojen lippuna, pitää gowjien etsimän; ja hänen leponsa on oleva kunnia.

[Room 15:12] Ja myös Jesaja sanoo: on tuleva Iisain juuri, hän, joka nousee hallitsemaan kansoja; häneen gowjit panevat toivonsa.

[Vanhan liiton kirjotusten kreikankielinen Septuagintakäännös ei näytä kaikilta osin olevan tarkasti käännetty, jakeessa Room. 15:12 näyttäisi olevan siteeraus Vanhan liiton kreikankielisestä Septuagintakäännöksestä jakeesta Jes. 11:10 [paitsi välistä puuttuu ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ]

[Ilm. 5:5] Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: älä itke, katso, leijona voitti, joka on Jahuwdan sukukunnasta, se Davidin juuri, avaamaan sitä kirjaa ja päästämään sen seitsemää sinettiä.

[Ilm. 22:16] Minä, Jahuwšua lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen se juuri ja se jälkeläinen Davidin, tähti loistava aamuinen

[kirjain č lausuttuna ts]
Sana čmch, [verso / versota / versottaa] löytyy siis mm. seuraavista Raamatun kohdista: Zekarjah [sakarja] 3:8, 6:12, Ješa'jahuw [Jesaja] 4:2 , Jirmejahuw [Jeremia] 23:5, 33:15 ja Psalmi 132:17.
Ješa'jahuwn kirjasta jakeesta 11:10 löytyy sana šrš , joka tarkottaa juuri. Juuri löytyy myös Room. 15:12 , Ilm. 5:5 ja 22:16 sekä Ješa'jahuwn kirjasta 11:1 ja 53:2.
Nčr on [vokaalien kanssa kirjotettuna verbinä načar ja substantiivina nečer ], vesa. Nečer , vesa löytyy Ješa'jahuwn kirjassa 11:1.

[jakeista Jes. 53:1-2] kuka uskoi meidän kuulutuksemme, kenelle Jhwh:n käsivarsi paljastettiinhän kasvoi hänen edessään niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet.

[jakeessa Jes. 53: 2 sana jowneq käännetty sanalla vesa, ei ole siis sana nečer joka löytyy jakeesta Jes. 11:1]

[sivuhuomautus: Iisai oli Davidin isä]

[jakeesta Ruut 4:17] Ja he panivat hänen nimekseen Oobed. hänestä tuli Iisain, Davidin isän, isä.]


[käännökset enimmäkseen v. 1933/1938 käännöksestä, hieman korjauksia tehty, paitsi jakeen Sak. 6:12 alkuosa v. 1776 käännöksestä hieman korjattuna, ja jakeet Jer 23:5 v. ja Jes. 11:1 ja 11:10 ja Ilm. 5:5 v. 1776 käännöksestä hieman korjattuna]