metanoeo - jälkeenmuutosharkita

03.05.2019

Nacham - metanoeo - jälkeenmuutosharkita

Verbi metanoeo on vuoden 1938 käännöksessä käännetty useimmiten sanoilla tehdä parannus, mutta jakeissa Luuk. 17:3, Luuk. 17:4 ja 2. Kor. 12:21 se on käännetty sanalla katua.
Mielestäni suomenkielisessä termissä tehdä parannus on mm. sellainen vika, että mielestäni termi tehdä parannus ei pureudu riittävän hyvin yksittäisiin tehtyihin synteihin. Mielestäni myöskään termi katua ei yksinään kuvaa riittävän hyvin sanaa metanoeo, mutta mielestäni sanassa katua on se hyvä puoli, että ehkä ihminen ymmärtää sanan katua avulla, että ei voi jättää huomioimatta tekemäänsä hairahdusta [syntiä]. Mutta mielestäni termissä katua verrattuna termiin tehdä parannus, on toisentyyppisiä puutteita ja vajavuuksia, mielestäni termi katua ei ehkä riittävästi kuvaa sellaista muutosta, jossa on aikomus lopettaa synninteko. Mielestäni siis myös termi katua on liian vajavainen ja puutteellinen sana kuvaamaan kreikan sanaa metaneoeo ja ivritin [hebrean] sanaa nacham. Mielestäni kreikan sanan metanoeo voi kirjaimellisesti kääntää suomeksi sanalla jälkeenmuutosharkita, sanakirjojen mukaan meta tarkoittaa jälkeen ja meta tarkoittaa muutos ja  noeo tarkoittaa mm. harkita. Mielestäni jakeista Jer. 18:8 ja 18:10 voi huomata, että verbiä metanoeo käytetään myös muunlaisesta jälkeenmuutosharkitsemisesta kuin siitä, että jälkeenmuutosharkitsee hairahduksia [syntejä], ja mielestäni jakeesta Heb. 12:17 voi huomata, että nominia metanoia käytetään myös muunlaisesta jälkeenmuutosharkinnasta kuin siitä, että jälkeenmuutosharkitsee syntejä, arvelen että jakeessa Heb. 12:17 tarkotetaan Iisakin [eli Eesaun isän] taholta metanoiaa, metanoiaa jota ei siis tapahtunut. Arvelen, että jakeeseen Luuk. 7:4 käy käännökseksi myös sana katua.

Kreikankielisessä Vanhan testamentin Septuagintakäännöksessä sana metanoeo löytyy ainakin jakeista Jer. 8:6, 18:8 ja 18:10, joissa se on käännöksenä ivritin sanalle nacham. Suomalaisessa v. 1933 Vanhan testamentin käännöksessä sana nacham on käännetty sanalla katua noissa jakeissa. Nacham löytyy myös monesta muusta jakeesta kuin edellämainituista, ja osassa niistä se on käännetty sanalla katua, sitä ei ole käännetty yhdessäkään kohtaa sanoilla tehdä parannus v. 1933 käännöksessä. Nomini, kreikan sana metanoia on käännetty vuoden 1938 käännöksessä useimmiten sanalla parannus, jakeessa 2. Tim 2:25 mielenmuutos, ja jakeessa Heb. 12:17 peruutus.

Jakeessa Room. 2:5 on kreikan sana ametanoetos, ja se on käännetty sanalla katumattomuus v. 1938 käännöksessä. Sanakirjan mukaan sana ametanoetos on samaa sanajuurta kuin sana metanoeo.

[Mark. 1:15] jälkeenmuutosharkitkaa ja uskokaa evankeliumi

[jakeesta Apt. 26:20] jälkeenmuutosharkita ja palata elohimin luokse jälkeenmuutosharkinnan arvoisia tekoja tekevinä

[jakeista Apt. 2:37-38] Ja kuulleina heitä-pisti sydämessä ja puhuivat Kefalle ja jääneille lähettiläille: mitä teemme miehet veljet. Ja Kefa sanoi heille: jälkeenmuutosharkitkaa ja kastattukoon kukin te nimelle Jesus messiaan anteeksipäästöön hairahdusten ja saatte lahjan hengen pyhän

[Luuk 13:5, vuoden 1938 käännös hieman korjattuna] eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette jälkeenmuutosharkitse, niin samoin te kaikki hukutte.

[jakeesta Ilm 2:5] Muista siis, mistä olet langennut, ja jälkeenmuutosharkitse, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja

[Luuk. 17:3-4] Pitäkää itsestänne vaari. Jos veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän jälkeenmuutosharkitsee, anna hänelle anteeksi. Ja jos hän seitsemän kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja seitsemän kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo: 'minä jälkeenmuutosharkitsen', niin anna hänelle anteeksi.

[2.Kor. 12:21] ja että, kun tulen, elohimini on taas nöyryyttävä minua teidän tykönänne, ja että joudun suremaan monen tähden, jotka ennen ovat synnissä eläneet eivätkä ole jälkeenmuutosharkinneet sitä saastaisuutta ja haureutta ja irstautta, jota ovat harjoittaneet.

[jakeesta Heb. 12:17 ] ... sillä jälkeenmuutosharkinnan sijaa ei saanut

[Room. 2:5] Kovuudellasi ja sydämesi jälkeenmuutosharkitsemattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa vihan ja elohimin vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi

[2. Moos. 32:14] ja jälkeenmuutosharkitsi Jhwh sitä huonoa jonka oli sanonut tehdä kansalleen

[jakeesta Jer. 8:6] ei ketäänmiestä jälkeenmuutosharkitsevaa huonoaan / sanoen mitä tein

[Jer. 18:7-10] yhden kerran minä uhkaan temmata pois, hajottaa ja hävittää kansan ja valtakunnan;  mutta jos se kansa palaa pois pahuudestaan, niin minä jälkeenmuutosharkitsen sitä huonoa, jota ajattelin tehdä sille. Toisen kerran taas minä lupaan rakentaa ja istuttaa kansan ja valtakunnan; mutta jos se tekee sitä, mikä on huono minun silmissäni, eikä kuule minun ääntäni, niin minä jälkeenmuutosharkitsen sitä hyvää, jota olin luvannut tehdä sille.

 - - - - - - -

Olen ajatellut, että ilmaisussa tehdä parannus on mielestäni myös sellainen huono puoli, että jotkut [eivät toki kaikki] saattavat ehkä osittain tiedostamattaan käsittää sen myös siten, että he saattavat liian herkästi tarttua tai etsiä parannuksia ja korjauksia sellaisiin ympäristössä oleviin epäkohtiin, jotka eivät ole hairahduksia [syntejä].

 - - -

[Psalmista 110:4 ] vannoi Jhwh ja ei jälkeenmuutosharkitse, sinä kohen iäisyyteen

[Psalmia 110:4 , siteerattu jakeessa Heb. 7:21, osittain siteerattu myös jakeissa 5:6 ja 7:17. Psalmista 110:4 löytyy sana nacham, ja kreikankielisessä tekstissä nacham on käännetty kreikaksi sanalla metamelomai tuossa lauseessa, siis tuossa siteerauksessa ei ole sana metanoeo].