Isäni minua suurempi [Joh. 14:28]

03.05.2019

[Korjaus 15.7.2020: olin aiemmin kirjoittanut sanan confirm sijasta conform.]

Mielestäni kolminaisuusoppi [se Athanasioksen uskontunnustuksessa esitetty] ei ole kaikilta osin täysin Raamatun mukainen, mielestäni kolminaisuusopissa on muutamia sellaisia lauseita, jotka ovat vastoin eräitä Raamatun lauseita. Käsittelen sitä asiaa tämän sivun lopussa. En myöskään käytä sanaa kolminaisuus. Mutta se oppi, jonka uskon, ei mielestäni kovin paljoa eroa kolminaisuusopista. Vuoden 1933/1938 ja 1992 käännöksessä on käännösvirheitä joissain alla mainituista jakeissa, ja mielestäni ne käännösvirheet voivat hämätä ja vaikeuttaa asioiden ymmärtämistä. On toki muitakin vääriä jumaluusoppeja kuin kolminaisuusoppi, varo myös niitä, mm. Vartiotorniseuran edustama jumaluusoppi on harhaoppi, mielestäni Vartiotorniseuran jumaluusoppi on paljon enemmän harhassa kuin kolminaisuusoppi. [Vartiotorniseuran edustama oppikunta, jonka siis luen harhaoppiseksi, tunnetaan yleisemmin sellaisella nimellä, jossa  nimen loppuosassa on sana todistajat.] Luen harhaopeiksi jumaluudesta mm. myös areiolaisuuden, modalismin, unitarismin, mormonien jumaluusopin ja ykseyshelluntailaisten jumaluusopin.

Suomalaisten uskovien keskuudessa olen törmännyt kolminaisuusopin lisäksi muutamaan  väärään opetukseen jumaluudesta, ja arvelen että eräät käännösvirheet ovat myötävaikuttaneet niiden oppien leviämiseen. Arvelen, että vuoden 1938 käännöksessä käännösvirheet jakeissa 1.Kor. 8:6 , Joh. 5:44 ja Joh. 17:3 ovat edistäneet erään väärän opetuksen leviämistä ja käännösvirhe v. 1933/1938 käännöksessä jakeessa Jes. 40:3 , ja tuon jakeen siteerauksissa Uudessa testamentissa, on edistänyt erään muun väärän opin leviämistä. Ja onpa joillakin tapana tulkita mielestäni väärin mm. myös  jaetta Jes. 9:5 [9:6].


[5.Moos. 6:4, Mark. 12:29]

kuule Israel Jhwh elohimme Jhwh yksi


[Psalmi 2:2, siteerattu jakeessa Apt. 4:26]

asettautuvat kuninkaat-maan ja johtomiehet neuvottelivat-yhdessä vastaan Jhwh:a ja vastaan hänen-messiastaan


[Psalmista 2:7, siteerattu osittain kirjeessä Heb. 1:5 ja 5:5]

... Jhwh puhui minulle: poikani sinä, minä tänäpäivänä synnytin sinut


[kirjeestä Heb. 1:8-9, osittain siteeraus psalmista 45:7-8 ]

ja pojalle: istuimesi, elohim, iäinen ja jatkuva, valtikkakeppi suoruuden [on] valtikkakeppi kuninkuutesi. Sinä rakastit oikeisuutta ja vihaat vääryyttä, niinpä elohim, elohimisi, voiteli sinut öljyllä ilon, [ohi] kumppanuksistasi

[jakeesta Snl 8:22] Jhwh hankki minut alussa tiensä ...

[Jakeesta Snl 8:22, Christian Standard Bible ]
"The LORD acquired me at the beginning of his ...

[ Joh. 1:1] alkupäässä oli sana ja sana oli luona elohimin ja sana oli elohim.

[jakeesta Kol. 1:15-16] joka on kuva elohimin näkymättömän, esikoinen kaiken luomuksen, koska hänessä luotiin kaikki [ne] taivaissa ja [ne] päällä maan ...

[jakeesta Ilm. 3:14] ... nämä sanoo amen, todistaja uskollinen ja tosi, elohimin luomuksen alkupää

[jakeesta Ef. 3:9] ... elohimissa kaiken luoneessa läpi Jesus messiaan.


[Psalmi 110:1, siteerattu seuraavissa: Mark. 12:36, Matt. 22:44, Luuk.20:42, Apt.t 2:34, osittain siteerattu myös jakeessa Heb. 1:13]

  Jhwh sanoi hallitsijalleni: istu oikealleni kunnes asetan sinua-kohtaan-vihamieliset astinlaudaksi jaloillesi

[Apt. 2:34-36, v. 1938 käännös hieman korjattuna]

Sillä ei David ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: Jhwh sanoi hallitsijalleni: istu oikealleni kunnes asetan sinua-kohtaan-vihamieliset astinlaudaksi jaloillesi.
Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että elohim teki hänet hallitsijaksi ja messiaaksi , tämän Jesuksen jonka te ristiinnaulitsitte

[Ilm. 17:14, vuoden 1938 käännös hieman korjattuna]

he sotivat karitsaa vastaan, mutta karitsa on voittava heidät, sillä hän on hallitsija hallitsijain ja kuningas kuningasten; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa.

[jakeesta Room. 10:9] että jos tunnustaisit suullasi hallitsija Jesuksen ja uskoisit sydämessäsi että elohim nosti hänet kuolleista, olet tuleva vapahdetuksi

[1.Kor. 8:6] vaan meille yksi elohim isä josta kaikki ja me häneen ja yksi hallitsija Jesus messias läpi jonka kaikki ja me läpi hänen

[Psalmista 110:4 , siteerattu jakeessa Heb. 7:21, osittain siteerattu myös jakeissa 5:6 ja 7:17] vannoi Jhwh ja ei jälkeenmuutosharkitse, sinä kohen iäisyyteen ...

[ Joh. 10:30] minä ja isä yhtä olemme

[Joh. 14:9-10, vuoden 1938 käännös pienin korjauksin]

Jesus sanoi hänelle: niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän; kuinka sinä sitten sanot: näytä meille isä
Etkö usko että minä isässä, ja että isä minussa on?

[ Joh. 14:28] isäni suurempi minua on

[jakeesta Jaak. 2:19] elohim yksi on


[1.Tim. 2:5] sillä yksi elohim ja yksi välimies elohimin ja ihmisten, ihminen messias Jesus

[jakeesta 1.Tim. 3:16] ... ja tunnustettavasti suuri on jumalisuuden mysteeri, elohim ilmestyi lihassa ....

[2. Kor. ] elohim oli messiaassa

[jakeesta Room. 9:5] joiden isät ja joista messias mukaan lihan, oleva yli kaikkien elohim siunattu iäisyyksiin. amen.

[1. Joh. 5:20] ja näemme että poika elohimin tullut ja on-antanut meille sisuksen, jotta tietäisimme sen totisen ja olemme siinä totisessa pojassaan Jesus messiaassa. Hän on tosi elohim ja elämä iäinen

[Joh. 20:31] ja nämä on-kirjoitettu, jotta uskoisitte että Jesus on messias, elohimin poika ja jotta uskovina olisi teille elämä nimessähänen

[Jes. 9:5 [9:6] v. 1776 käännös hieman korjattuna]

Sillä meille on lapsi syntynyt, ja poika on meille annettu, jonka hartioilla herraus on; ja hänen nimensä kutsutaan ihmeellinen, neuvonantaja, väkevä el, iankaikkisuuden isä, rauhanruhtinas.

- - -

[Kreikankielinen termi "monos" on mielestäni vaikeaa kääntää suomeksi eräissä lauseissa. Muutamassa seuraavassa lauseessa termi monos on toistaiseksi jätetty kääntämättä taivutumuodoissa "monou", "monon" ja "mono". Johdattakoon elohim pyhän henkensä kautta miten termi "monos" pitäisi kääntää suomeksi. Mielestäni sana monos on vuoden 1938 käännöksessä varsin huonosti käännetty jakeissa Joh. 5:44 ja Joh. 17:3, vuoden 1938 käännökseen on lisäksi lisätty olla verbi jakeeseen Joh. 5:44, ja sana joka ja olla verbi jakeeseen Joh. 17:3. Joissain käännöksissä sana monos on käännetty sanalla ainoa noissa jakeissa Joh. 5:44 ja Joh. 17:3, ja sana ainoa on mielestäni parempi käännös kuin se sana, jolla sana monos on noissa jakeissa vuoden 1938 käännöksessä käännetty. Uskon, että isä on ainoa tosi elohim ja että Jesus on ainoa tosi elohim. Myös jakeessa Mark. 10:18 on mielestäni käännösvirhe vuoden 1938 käännöksessä. Lauseessa ei ole "yksin" sanaa, vaan sana heis , suomeksi yksi, määräisen artikkelin ja sanan theos edellä.

Mark. 10:18 Ja Jesus sanoi hänelle: Miksi minua sanot hyväksi? Ei kukaan hyvä paitsi yksi, elohim.

[Joh. 5:44] kuinka voitte te uskoa, kunniaa luota toistenne ottavat ja kunniaa luota "monou" elohimin ei etsivät

[Joh. 5:44] kuinka voitte te uskoa, kunniaa luota toistenne ottavat ja kunniaa luota ainoan elohimin ei etsivät

[Joh. 17:3 ] ja tämä on iäinen elämä että he tietäisivät sinut "monon" tosi elohimin ja jonka lähetit Jesus messiaan

[Joh. 17:3 ] ja tämä on iäinen elämä että he tietäisivät sinut ainoan tosi elohimin ja jonka lähetit Jesus messiaan

[Room. 16:27] " mono" viisaalle elohimille läpi Jesus messiaan kunnia ...

[Room. 16:27] ainoalle viisaalle elohimille läpi Jesus messiaan kunnia ...

[ Juud. 1:25] "mono" viisaalle elohimille vapahtajallemme, kunnia ja ....

[ Juud. 1:25] ainoalle viisaalle elohimille vapahtajallemme, kunnia ja ....


tässä kolme sanaa lauseesta 1.Tim. 1:17

... μόνῳ σοφῶ Θεῷ ...

... mono sofo theo ...

..."mono" viisaalle elohimille ...

... ainoalle viisaalle elohimille ...

[Miika 5:2, vuoden 1933 kännös hieman korjattuna, lauseessa hebrean sana mašal, joka on käännetty sanalla hallitsija tämän jakeen vuoden 1933 käännöksessä]

Mutta sinä, Betlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Jahuwdahn sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, päivistä iäisyyden

[Jes. 9:5 [9:6]

Sillä meille on lapsi syntynyt, ja poika on meille annettu, jonka hartioilla herraus on; ja hänen nimensä kutsutaan ihmeellinen, neuvonantaja, väkevä el, iankaikkisuuden isä, rauhanruhtinas.
- - -
Muutama ajatus koskien jaetta Jes. 9:5 [9:6] Myös Young's Literal käännös ja Rotherhamin käännös käyttää genetiivimuotoa tuossa lauseessa ilmaisun aviad kääntämisessä.
Young's Literal translationissa on käännetty tuo aviad ilmaisu jakeessa Jes. 9:5 [9:6] seuraavasti: father of eternity
Rotherhamin käännöksessä on käännetty tuo aviad ilmaisu seuraavasti: father of futurity.]

[Uskon toki, että pojan nimi kutsutaan iankaikkisuuden isä, mutta että poika ei ole meidän isämme, vaan että poika on meidän veljemme.]

- - -

Eino Niemi opetti, että Jesus luotiin esikoiseksi, ennen aikojen alkua.

[Jakeesta Snl 8:22] Jhwh hankki minut alussa tiensä ...

                                                                                                                                                [Jakeesta Snl 8:22, Christian Standard Bible]
"The LORD acquired me at the beginning of his ...

[ Joh. 1:1] alkupäässä oli sana ja sana oli luona elohimin ja sana oli elohim.

[jakeesta Kol. 1:15-16] joka on kuva elohimin näkymättömän, esikoinen kaiken luomuksen, koska hänessä luotiin kaikki [ne] taivaissa ja [ne] päällä maan ...

[jakeesta Ilm. 3:14] ... nämä sanoo amen, todistaja uskollinen ja tosi, elohimin luomuksen alkupää

[jakeesta Ef. 3:9] ... elohimissa kaiken luoneessa läpi Jesus messiaan .

[Psalmista 2:7, siteerattu osittain jakeissa Heb. 1:5 ja 5:5]

... Jhwh puhui minulle: poikani sinä, minä tänäpäivänä synnytin sinut

[Jakeessa Psa 2:7 on hebrean verbi jalad.] Katkelma Gesenius Lexiconista koskien hebrean sanaa jalad: '[2] to beget as a father, [like the Greek tiktein, gennan, Lat. parere, used for either sex, whence oi tekontes, parentes], Gen. 4:18; 10:8, 13. Used of God, to create. Deu 32:18, 'thou hast forgotten the rock that begat [created] thee,' Jerem. 2:27, '[idolators] say to a stock, thou art my father, thou hast begotten [i. e. created ] me.'

 [Arvelen, [mutta en ole varma], että Psalmissa 2:7 viitataan sekä siihen, että elohim synnytti [loi] poikansa, että myös siihen, kun hän myöhemmin synnytti poikansa kuolleista.]

[Psalmi 110:1, siteerattu seuraavissa: Mark. 12:36, Matt. 22:44, Luuk.20:42, Apt.t 2:34, osittain siteerattu myös jakeessa Heb. 1:13]

Jhwh sanoi hallitsijalleni: istu oikealleni kunnes asetan sinua-kohtaan-vihamieliset astinlaudaksi jaloillesi

- - -

Eräs mies opettaa koskien psalmia 110:1 seuraavasti [suomennettu]:
"messiasta kutsutaa adoni [hallitsijani]" "Jesus on hallitsija jolle Jhwh sanoi istu oikealleni kunnes ... "

[Psa 110:1]

ledawìd mizmôr ne'um jhwh ladonî šëb lî|mînî `ad-´ašît ´ojbejka hádom leraglejka
[ translitteroitu psalmista 110:1] Οὐ γὰρ Δαυὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός, Εἶπεν ὁ κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου,[apt 2:34 byz][lauseen apt. 2:34 loppuosa translitteroituna ]
eipen ho kyrios to kyrio mu kathu ek deksion mu

- - -

[Apt. 2:34-36, v. 1938 käännös hieman korjattuna]

Sillä ei David ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: Jhwh sanoi hallitsijalleni: istu oikealleni kunnes asetan sinua-kohtaan-vihamieliset astinlaudaksi jaloillesi.
Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että elohim teki hänet hallitsijaksi ja messiaaksi , tämän Jesuksen jonka te ristiinnaulitsitte.


[Psalmista 110:4 , siteerattu jakeessa Heb. 7:21, osittain siteerattu myös jakeissa 5:6 ja 7:17] vannoi Jhwh ja ei jälkeenmuutosharkitse, sinä kohen iäisyyteen ...

[Ilm. 17:14, vuoden 1938 käännös hieman korjattuna] 

he sotivat karitsaa vastaan, mutta karitsa on voittava heidät, sillä hän on hallitsija hallitsijain ja kuningas kuningasten; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa.


[ jakeesta 1. Kor. 15:47, määräinen artikkeli on tässä lauseessa käännetty se sanalla]

se ensimmäinen ihminen maasta, mainen, se toinen ihminen se hallitsija taivaasta

- - -

Uskon, että Jesus on messias, ja uskon, että Jesus on elohimin poika, ja uskon, että Jesus on elohim, ja uskon, että Jesus messias on hallitsija / herra. [Hallitsija hebreaksi adon.] Uskon, että Jesus on tosi elohim [totinen elohim].

Uskon, että Jhwh on tosi elohim, ja että Jhwh:n poika Jesus messias on tosi elohim. Uskon, että Jhwh ja hänen poikansa Jesus ovat yhtä.

Uskon, että Jesus ei ole Jhwh. Jotkut opettavat toisin kuin mitä tuossa viimeisessä lauseessani kirjoitin ja yrittävät todistella sitä opetustaan mm. jakeella Jes. 43:11.

Hebrean kieltä hyvin osaava Jeff Benner kääntää osan jakeesta Sak. 12:10 seuraavasti:

[Sak. 12:10] ... and they will look toward me about who they pierced and they will mourn over him ...

[Joh. 19:37, v. 1938 käännös] Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: "He luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet.

[Ilm. 1:7, v. 1938 käännös] Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.

  [Korjaus 15.7.2020: olin  aiemmin kirjoittanut sanan confirm sijasta conform.]

Katkelma Jeff Bennerin opetuksesta, [videolta tekstiksi muutettu], jossa hän perustelee sitä käännöstään jakeesta Sak. 12:10 ..."The last word that we need to examine is the word 'et'. But, before we do this, let's first pretend that this word is not in the text. What we now have, at this point is a very simple sentence, and they will look toward me who they pierced" /--/ " Now let's take a look at the different parts of the passage in question. The verb is look, the subject of the verb is they, and the object of the verb is me who they pierced. But this creates a problem. The word me is a definite object, it is a specific person, therefore Hebrew grammar requires that the word 'et' be placed before this object of the verb, as the word 'et' always precedes the definite object of the verb. But the word 'et' doesn't appear here, but instead it appears after it. In fact, this is the word we removed earlier. Now me is no longer part of the object of the verb, instead it is just who they pierced. While they are looking toward Yhwh, the object of their looking is the one who they pierced, and this word should be translated something like and they look toward me about who they pierced. The next phrase helps to confirm this translation, as it then says and they will mourn over him. Who is the him? It has to be the one they pierced. It is important to notice that this phrase does not say and they mourn over me"...  

[En suosittele lukemaan Jeff Bennerin tekstejä enkä hänen videoitaan, sillä hän on judaisti, ilmeisesti jonkinlainen liberaali judaisti. Ja vaikka Jeff osaakin hyvin hebreaa, niin silti en pidä kaikkia hänen käännöksiään oikeina, mielestäni jotkut hänen käännöksensä ovat virheellisiä.]

 - -- -

[Ješ. 43:11] minä, minä Jhwh ja ei paitsi minusta vapahtajaa

[Joh. 4:42] ja he sanoivat naiselle: emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman vapahtaja.
- - -  - -
  Joku nimimerkillä esiintyvä opettaja  opetti  koskien jakeita Jes. 43:11 ja Joh. 4:42 ja sanoja vapahtaja /pelastaja, että vaikka samaa sanaa vapahtaja / pelastaja käytetään myös Jesuksesta, Jesus ei ole Jhwh, samaa alkukielen sanaa mō·ši´a` pelastaja / vapahtaja käytetään myös tuomari Otnielista.

- -
[Tuom. 3:9, v. 1776 käännös hieman korjattuna ]

ja huusivat pojat Israelin Jhwh:n tykö, ja nosti Jhwh vapahtajan pojille Israelin , joka heitä vapahti, Otnielin, Kalebin nuorimman veljen Kenaksen pojan

[Tuom. 3:15 , v. 1776 käännös hieman korjattuna] ja huusivat pojat Israelin Jhwh:n tykö, ja nosti Jhwh heille vapahtajan, Ehudin Geran pojan, Jeminin pojan, joka oli kurittu, ja lähettivät pojat Israelin hänen kanssansa lahjan Eglonille, moabilaisten kuninkaalle.

Jakeessa Jes. 43:11 on hebreankielinen sana , mowši'a , suomeksi vapahtaja, vapahtava / pelastaja, sanakirjan mukaan samaa sanajuurta kuin jaša' , vapahtaa, pelastaa. Mm. jakeista Tuomarien kirja 3:9 ja 3:15 löytyy hebreankielinen sana , mowši'a , suomennettuna vapahtaja / vapahtava / pelastaja.

[jakeesta 5.Moos. 6:16] Älkää kiusatko Jhwh:a elohimianne

[Matt. 4:5-7 v. 1938 käännös pienin korjauksin]

Sitten paholainen vei hänet pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi hänelle: jos poika olet elohimin, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on: hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, ja: he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.
Jesus sanoi hänelle: taas on kirjoitettu: älkää kiusatko Jhwh:a elohimianne
- - - -
Eräs mies opettaa koskien näitä edelläolevia jakeita [suomennettu], että Jesus kieltäytyy kiusaamasta Jhwh:a. Tietääkseni jotkut tulkitsevat väärin tuota jaetta Matt. 4:7 , ja yrittävät todistella sitä erästä tiettyä em. oppia tuon jakeen väärällä tulkinnalla.

Jotkut yrittävät perustella sitä tiettyä oppia myös jakeella 1.Moos. 19:24. Mielestäni tuo jae ei todista sitä oppia, vaan uskon että Jhwh antoi sataa tulikiveä ja tulta häneltä itseltään.

[1Moos. 19:24 v. 1776 käännös, paitsi korjattu nimi, ja poistettu kaksoispiste]

Ja Jhwh antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta,  Jhwh:lta taivaasta.

Olen lukenut myös opetettavan että Jesus on Jhwh:n käsivarsi. Uskon, että Jesus on Jhwh:n käsivarsi, mutta uskon, että Jesus ei ole Jhwh.

[Jes. 53:1-6, vuoden 1933 käännös vähän korjattu]


1 Kuka uskoi meidän kuulutuksemme, kenelle Jhwh:n käsivarsi paljastettiin.
2 Hän kasvoi hänen edessään niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet.
3 Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
4 Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, elohimin lyömänä ja vaivaamana,
5 mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. 6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Ja Jhwh heitti hänen päällensä kaikkien meidän rikoksemme.


Olen lukenut opetettavan, että Jesus on elohimin kasvot. Uskon, että Jesus on Jhwh:n kasvot, mutta uskon, että Jesus ei ole Jhwh.

[jakeesta Mal 3:1, v. 1933 käännös hieman korjattuna.]

Katso, lähetän sanansaattajani, ja hän on raivaava tien kasvoilleni ja silmänräpäyksessä tulee temppeliinsä hallitsija jota etsitte ja liiton sanansaattaja, jota te halajatte. Katso, hän tulee,sanoo Jhwh sebaot

[Mal 3:1, Douay-Rheims Bible]
Behold I send my angel, and he shall prepare the way before my face. And presently the Lord, whom you seek, and the angel of the testament, whom you desire, shall come to his temple. Behold he cometh, saith the Lord of hosts.

[Luk 1:76, YLT] and thou, child, prophet of the highest shalt thou be called; for thou shalt go before the face of the lord, to prepare his ways

[Luuk. 1:76, v. 1938 käännös hieman korjattuna] ja sinä, lapsukainen, olet kutsuttava korkeimman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä hallitsijan kasvojen edellä valmistaaksesi hänen teitään

[Joh. 14:9-10, vuoden 1938 käännös pienin korjauksin]

Jesus sanoi hänelle: niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän; kuinka sinä sitten sanot: näytä meille isä
Etkö usko että minä isässä, ja että isä on minussa on?

[jakeesta Kol. 1:15-16] joka on kuva elohimin näkymättömän, esikoinen kaiken luomuksen, koska hänessä luotiin kaikki [ne] taivaissa ja [ne] päällä maan ...

[huomautuksia:
jakeen Mal. 3:1 kreikankielisessä Septuagintakäännöksessä on pro prosōpou mou,
kun taas jakeissa Matt. 11:10, Mark. 1:2 ja Luuk. 7:27 pro prosōpou sou
mou suomeksi minun
sou suomeksi sinun
prosōpon suomeksi kasvo
jakeissa Matt. 11:10, Mark. 1:2 ja Luuk. 7:27 on kreikan sana prosōpon, [taivutusmuodossa prosōpou] vaikka sitä ei ole käännetty suomalaiseen vuoden 1938 käännökseen. prosōpou löytyy näistä jakeista kaikista tietämistäni kreikankielistä teksteistä. Jakeessa Mark. 1:2 on byzanttilaisessa tekstissä en tois profētais, suomeksi profeetoissa, mutta Nestle-Alandin tekstissä en to hesaia profete, suomeksi Esaiassa profeetassa. suom. vuoden 1938 käännöksessä siis virhe tässä. Pdän byzanttilaista tekstiä tarkempana kuin Nestle-Alandin tekstiä.  Jakeessa Luuk. 1:76 on byzanttilaisessa tekstissä pro prosōpou kyriou, mutta Nestle-Alandin tekstissä ei ole sanoja pro prosōpou vaan sen sijaan enopion. Suomalaisesta vuoden 1938 käännöksestä puuttuu kasvo sana tästä jakeesta. Bengel's Gnomen Commentary:ssä kommentoidaan myös jakeessa Luuk 1:17 olevaa kreikan sana enopion, seuraavasti: '-ἐνώπιον, before His face', ja American Standard Version'issa ja English Revised Versionissa on käännetty myös jakeessa Luuk 1:17 before his face.

[jakeesta Jes. 40:3, siteerattu jakeessa Luuk. 3:4, Joh. 1:23] ... tie Jhwh:n ...

[jakeesta Jes. 40:3] ... elohimillemme

[Jes. 40:3-5] ääni kutsuva erämaassa raivatkaa tie Jhwh:n, suora-tehkää tie arolla elohimillemme. Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon; koleikot tulkoot tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi. Jhwh:n kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen nähdä. Sillä Jhwh:n suu on puhunut

[Jes. 40:3] a voice is calling -- in a wilderness --prepare ye the way of Yhwh, make straight in a desert a highway to our elohim

[Huomaa, että Jhwh nimessä ei ole lle-päätettä jakeessa Jes. 40:3. Jakeessa Jes. 40:3 termissä elohim on -lle pääte. Siis Jhwh nimessä ei ole -lle päätettä, mutta termissä elohim on -lle pääte.] Itse ajattelen , että -lle pääte vuoden 1933 / 1938 käännöksessä sanassa herra voi johtaa erääseen väärinkäsitykseen, ja tiedänpä erään opettajankin, joka sitä käyttää väärän opetuksensa tukena.  Mielestäni ei pidä sekoittaa jakeessa Mal. 3:1 olevaa ilmaisua Katso, lähetän sanansaattajani, ja hän on raivaava tien kasvoilleni  ja jakeessa Jes. 40:3 olevaa ilmaisua raivatkaa tie Jhwh:n.]

Katkelma Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary koskien jaetta Jes. 40:3 'Where John preached [namely, in the wilderness; the type of this earth, a moral wilderness], there were the hearers who are ordered to prepare the way of the Lord'...

Katkelmia Pulpit Commentarystä koskien jaetta Jes. 40:3 : 'The voice of him that crieth; rather, the voice of one that crieth. A voice sounds in the prophet's ear, crying to repentance'

' The hearts of the disobedient must be turned to the wisdom of the just.'

'The 'way of the Lord' is 'the way of holiness' [Isaiah 35:8].'

Katkelma Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible:stä koskien jakeita Jes. 40:3-8 ... ' The way of the Lord is prepared,

I. By repentance for sin; that was it which John Baptist preached to all Judah and Jerusalem (Mt. 3:2, 5), and thereby made ready a people prepared for the Lord, Lu. 1:17.' ...

Eräs opettaja opettaa: 'Johannes käskee raivata tasaiseksi tien sydämessämme'

 [2. Kun.21:22] hän hylkäsi Jhwh:n , isiensä elohimin, eikä vaeltanut tietä Jhwh:n.

[Psa 27:11] opeta, Jhwh , minulle tiesi ja johdata minua suoruuden polulla vihamiesteni tähden

[Psa 25:4-5] Jhwh, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi.
Johdata minua totuudessasi ja opeta minua, sillä sinä olet minun vapahdukseni elohim. Sinua minä odotan kaiken päivää.

[Jes. 57:14, jakeessa hebrean sana panah raivatkaa piel-taivutusmuodossa kuten lauseessa Jes. 40:3]

hän sanoo: korottakaa, korottakaa, raivatkaa tie, nostakaa kompastuskivet minun kansani tieltä.

[jakeesta Matt 21:32] sillä Jochanan tuli teidän tykönne tiessä vanhurskauden ja ette uskoneet häntä ja publikaanit ja huorat uskoivat häntä, ja vaikka te sen näitte, ette myöhemmin jälkeenmuutosharkinneet uskoaksenne häntä

[jakeesta Mark. 12:14] ja nämä tulivat ja sanoivat hänelle: opettaja, me tiedämme että olet totinen ja et välitä kenestäkään, sillä et katso kasvoja ihmisten vaan totuudessa tietä elohimin opetat

[Apt. 9:2] ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskoon synagogille että jos joitain löytäisi tämän tien olevia miehiä ja naisia, sidottuina toisi Jerusalemiin

[jakeesta Apt. 18:25] hänelle oli opetettu tie hallitsijan

[jakeesta Apt. 18:26] ja kun Priskilla ja Akylas olivat häntä kuunnelleet, ottivat he hänet luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin elohimin tien

[jakeesta Apt. 19:9] ja kun muutamat paaduttivat itsensä eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa tästä tiestä kansan edessä, niin hän meni pois heidän luotaan ja erotti opetuslapset heistä

[ Apt. 19:23] ja siihen aikaan tuli kuohu ei pieni tästä tiestä

[jakeesta Apt. 22:4] ja minä vainosin tätä tietä aina kuolemaan asti

[jakeesta 1.Kor 4:17] sentähden lähetin teille Timoteuksen joka on poikani rakastettu ja uskollinen hallitsijassa, joka on muistuttava teitä teistäni messiaassa

[ 2. Piet. 2:2] ja moni tulee-seuraamaan heitä hukkaannuksille joiden kautta tie totuuden tulee pilkatuksi

[jakeesta Luuk. 1:79] ilmestyäkseen niille pimeydessä ja kuoleman varjossa istuville, ohjatakseen jalkamme tielle rauhan


- - - - -

[jakeesta Joh. 5:43] minä olen tullut nimessä isäni

[Olen korjannut seuraavista opetuksista termin god tilalle termin elohim, muita muutoksia en ole tehnyt.]
Opetuksia koskien jaetta Joh. 5:43, koskien sitä mitä tarkottaa minä olen tullut nimessä isäni

Barnes' Notes on the Bible
I am come in my Father's name - By the authority of elohim; or giving proof that I am sent by him.

Matthew Poole's Commentary
I am come clothed with an authority from my Father, sent by him for this very purpose, to reveal his will to men for their salvation; I speak, I do nothing but by the authority of my Father which sent me; nor do I aim at my own glory, but the glory of him that sent me: yet you give no credit to my words, nor embrace me, as him whom elohim hath sent for the Saviour of man.

Gill's Exposition of the Entire Bible
I am come in my Father's name,.... Power and authority; by his consent, with his will,

Pulpit Commentary
Verse 43. - I have come in the name [i.e. in the power, with the credentials, with the encompassing revelation] of my Father, and ye receive me not.

[Psalmista 118:26, siteerattu: Mat. 21:9, 23:39, Mark. 11:9 , Joh.. 12:13]

siunattu tuleva nimessä Jhwh:n

Opetus koskien jaetta Matt. 21:9
Barnes' Notes on the Bible
Blessed be he ... - That is, blessed be the "Messiah This passage is taken from Psalm 118:25-26. To come "in the name of the Lord" here means to come "by the authority" of the Lord, or to come "commissioned" by him to reveal his will.

 - - - -

Myös mm. jakeissa Luuk 19:33, Matt. 18:25 ja 1. Piet. 3:6 on kreikan sana kyrios, mielestäni sekin todistaa, että sana kyrios ei Uudessa testamentissa aina viittaa nimeen Jhwh.

[ Luuk. 19:33 vuoden 1938 käännöksestä hieman korjattuna. lauseessa kreikan sana kyrios, korjattu sanaksi haltija, v. 1938 käännöksessä kyseisessä jakeessa käännetty omistaja]

ja heidän päästäessään varsaa sen haltijat sanoivat heille: miksi te päästätte varsan.

[Matt. 18:25 vuoden 1938 käännöksestä hieman korjattuna. lauseessa kreikan sana kyrios, käännetty tässä hallitsija, v. 1938 käännöksessä herra]

mutta kun tällä ei ollut, millä maksaa, niin hänen hallitsijansa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi.

[1. Piet. 3:6 ,vuoden 1938 käännöksestä hieman korjattuna, lauseessa kreikan sana kyrios]

niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä hallitsijaksi, ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää


- - --

Arvelen, että ilmaisu 'minä olen' ja nimi Jhwh eivät ole sama asia. Sitäpaitsi, tietääkseni jakeessa Luuk. 1:19 Gabrielkin sanoo 'minä olen'.

Arvelen, että jakeessa 5.Moos. 6:4 viitataan Jhwh:en, eikä siis Jesukseen. Uskon, että Jesuksen elohim on Jhwh.

[5.Moos. 6:4]  kuule Israel Jhwh elohimme Jhwh yksi

[jakeesta Room. 10:9] että jos tunnustaisit suullasi hallitsijan Jesuksen ja uskoisit sydämessäsi että elohim nosti hänet kuolleista, olet tuleva vapahdetuksi

[jakeesta Room. 10:9] että jos tunnustaisit suullasi hallitsija Jesuksen ja uskoisit sydämessäsi että elohim nosti hänet kuolleista, olet tuleva vapahdetuksi

[Mielestäni jakeessa Room. 10:9 sanan kyrios voi kääntää suomeksi sanalla hallitsija joko n-päätteellä tai ilman n-päätettä, kreikankielisessä byzanttilaisessa tekstissä ja Textus Receptuksessa sana kyrios on akkusatiivimuodossa.]

[jakeesta Room. 10:9 , YLT] that if thou mayest confess with thy mouth the Lord Jesus, and mayest believe in thy hear

[jakeesta Room. 10:9, KJV] That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart

[Room. 10:11-12 vuoden 1938 käännöksestä hieman korjattuna ]                               Sanoohan Raamattu: Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään.

12 Sillä ei ole erotusta juutalaisen ja kreikkalaisen välillä, sillä sama hallitsija kaikkien, rikas kaikkiin kutsuviin häntä.

[Room. 10:13, KJV] For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.

 Uskon, että jakeessa Room. 10:11 viitataan Jesukseen uskomiseen, mutta arvelen, että jakeissa Room. 10:12 ja 10:13 sanalla kyrios viitataan Jhwh elohimiin, sillä käsittääkseni jakeessa Room. 10:13 on siteeraus Joelin kirjasta 2:32, jossa nimi Jhwh. [Lue myös jakeet Room. 10:20-21 ja 3:1.]   [Jos jae Room. 10:12 kirjoitettaisiin hebreaksi, niin arvelen että siinä olisi sana adon, eikä nimi Jhwh, tietääkseni Vanhan liiton kirjoituksissa viitataan myös Jhwh:en sanalla adon, eikä siis pelkästään hänen poikaansa, vaikka jakeessa  Psa 110:1 tietääkseni viitataan poikaan sanalla adon. Jakeessa 2.Moos. 34:23 on sana adon [käännetty hallitsija], ja myös nimi Jhwh, uskon että sana adon viittaa tuossa jakeessa 2.Moos. 34:23   Jhwh:en.]

[2.Moos. 34:23] Kolme kertaa vuodessa kaikki sinun miesväkesi tulkoon hallitsija Jhwh:n, Israelin elohimin, kasvojen eteen'

Eräässä judaistien tekemässä käännöksessä on käännetty jakeet Room. 10:12-13 seuraavasti: 'Because there is no distinction between Yehudi and Greek, for the same Master of all rich to all those calling upon Him. 13 For everyone who calls on the Name of Yhwh shall be saved. '

Eli tuossa käännöksessä jakeessa Room. 10:12 sana kyrios on käännetty sanalla Master ja jakeessa 13 [jossa on siteeraus jakeesta Joel 2:32] sana kyrios on käännetty nimellä Yhwh.

Katkelma Cambridge Bible for Schools and Colleges teoeksesta koskien jakeessa Joel 2:32 olevaa ilmaisua call on;

..." call on] this is the conventional rendering of the Hebrew phrase employed; but it means properly to call with, i.e. to make use of the name in calling; and it may denote [according to the context] either to proclaim [Exodus 33:19], or to announce publicly, celebrate [Isaiah 12:4; Psalm 105:1), or as here, to invoke (so Genesis 4:26; Genesis 12:8, and most frequently). The meaning is of course not an invocation rendered merely by the lips (the "Lord, Lord" of Matthew 7:21], but one which is also the expression of the genuine feelings of the heart."

Törmäsin sellaiseen, että joku yritti mielestäni väärällä tavalla yhdistää jakeet Room. 10:12-13 ja Apt. 4:12. Uskon, että jakeessa Room. 10:11 viitataan Jesukseen uskomiseen, ja uskon, että jakeissa Room. 10:12-13 viitataan Jhwh:een, mutta että jakeessa Apt. 4:12 viitataan Jesukseen. Uskon, että jakeessa Room. 10:13 viitataan siihen pelastumiseen [pakoonpääsemiseen], joka tapahtuu sen jälkeen kun aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, kts. Joelin kirja, ja jakeet Apt. 2:16-21. Mielestäni ei pidä väärällä tavalla keskenään yhdistää jakeita Room. 10:13 ja Apt. 4:12.

[1.Kor. 8:6] vaan meille yksi elohim isä josta kaikki ja me häneen ja yksi hallitsija Jesus messias läpi jonka kaikki ja me läpi hänen

[Mielestäni tuo jae 1.Kor. 8:6 ei tee tyhjäksi sitä, että Jesus on elohim, sillä mielestäni eräistä toisista jakeista käy ilmi, että Jesus on elohim, ja mielestäni tuo jae ei myöskään tee tyhjäksi sitä, että sanalla adon, kreikaksi kyrios, suomeksi hallitsija / herra viitataan mm. jakeessa 2.Moos. 34:23 Jhwh:en.]

- --  - - - - - - - - - - - - - - -

Matias R. opettaa [muutin kyseiseen opetukseen termin elohim ja poistin toisen e:n nimestä Jesus]: 'Jesus on elohimin poika. Tämä tarkoittaa että Jesus on elohim. Tämä luonteen samanlaisuus on yhtä selkeästi samaa luonnetta kuvaava kuin että ihmisen lapsi on ihminen, kissan poikanen on kissa, koiran pentu on koira, hevosen varsa on hevonen, sian porsas on sika, lampaan karitsa on karitsa jne.

Ihmisen lapsi ei ole koira eikä myöskään joku ihmisen tekojen tuotteisiin verrattava patsas tai nukke. En ole kuullut ihmisäidistä joka olisi konkreettisesti synnyttänyt kissanpentua tai nukkea.

Kun siis sanomme että Jesus on elohimin poika niin silloin sanomme että hän on elohim.'

- -- -

[Joh. 8:16-18, v. 1776 käännös hieman muokattuna]                                                           16 Ja vaikka minä tuomitsisin, niin minun tuomioni on tosi; sillä en minä ole yksinäni, vaan minä ja minut lähettänyt isä.                                                                         17 Ja teidän laissanne on myös kirjoitettu, että kahden [ihmisen] todistus on tosi.
18 Minä olen se, joka itsestäni todistan, ja isä, joka minut lähetti, todistaa minusta

Uskon, että jos lasketaan yhteen isä ja Jesus, niin saadaan kaksi. Uskon silti, että Jesus ei ole toinen elohim. Uskon, että isä ja poika ovat yhtä, ja että Jhwh on ainoa tosi elohim, ja että poika, Jesus on ainoa tosi elohim, mutta että Jesus ei ole Jhwh.

[1.Moos. 1:26] Ja elohim sanoi: Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat.

1.Joh. 5:7 Sillä kolme on todistavaa,
5:8 henki ja vesi ja veri, ja ne kolme ovat yhteen.

Tietääkseni Textus Receptuksessa on jakeessa 1.Joh. 5:7 ihmistekoinen lisäys, jota ei ole byzanttilaisessa tekstissä [eikä myöskään alexandrialaisessa tekstissä].

---

5.Moos. 5:6 Minä Jhwh, elohimisi, joka toin sinut ulos maasta Egyptin, huoneesta orjien.                                                                                                                                             5:7 Älköön olko sinulla toisia elohimejä edessäni.

[Mielestäni jakeen 5.Moos 5:7 voi kääntää myös seuraavasti]:                                   Älköön olko sinulla toisia elohimejä kasvojeni edessä

- - - - -

Mielestäni Vartiotorniseuran oppi jumaluudesta on huomattavasti enemmän harhassa kuin kolminaisuusoppi, sillä tietääkseni Vartiotorniseuran opissa sekoitetaan Jesus ja ylienkeli Mikael, ja tietääkseni Vartiotorniseuran oppi ei tunnusta sitä, että Jesus on tosi elohim. [Vartiotorniseura, jonka siis luen harhaoppiseksi, tunnetaan yleisemmin sellaisella nimellä, jonka loppuosassa on sana todistajat.] Luen harhaopeiksi jumaluudesta myös areiolaisuuden, modalismin, unitarismin, mormonien jumaluusopin ja ykseyshelluntailaisten jumaluusopin.

Olen lukenut opetettavan, että kolminaisuusoppi on muotoiltu Athanasioksen uskontunnustuksessa, mutta tietääkseni eivät kaikki ne seurakunnat, jotka ovat ilmoittaneet uskovansa kolminaisuusoppiin, ainakaan seurakuntiensa opintunnustuksessa siteeraa kaikkia Athanasioksen uskontunnustuksen kohtia, eli ehkä kolminaisuusopista on erilaisia versioita.

Mutta mielestäni Athanasioksen uskontunnustuksessa opetetaan vastaan mm. seuraavia Raamatunlauseita [tässä ei toki ole lueteltu kaikkia niitä Raamatunlauseista, joita vastaan Athanasioksen uskontunnustuksen kolminaisuuoppi mielestäni on, vaan vain joitakin]

[ Joh. 14:28] isäni suurempi minua on

[jakeesta Kol. 1:15-16] joka on kuva elohimin näkymättömän, esikoinen kaiken luomuksen, koska hänessä luotiin kaikki [ne] taivaissa ja [ne] päällä maan ...

[jakeesta Ilm. 3:14] ... nämä sanoo amen, todistaja uskollinen ja tosi, elohimin luomuksen alkupää

- - -- - - - - - -

Uskon, että pyhä henki on elohimin henki, ja että myös ilmaisulla messiaan henki viitataan pyhään henkeen.