Isäni on minua suurempi [Joh. 14:28]

03.05.2019

Mielestäni kolminaisuusoppi [se Athanasioksen uskontunnustuksessa esitetty] ei ole kaikilta osin täysin Raamatun mukainen, mielestäni kolminaisuusopissa on muutamia sellaisia lauseita, jotka ovat vastoin eräitä Raamatun lauseita. Käsittelen sitä asiaa tämän sivun lopussa. En myöskään käytä sanaa kolminaisuus. Mutta se oppi, jonka uskon, ei mielestäni kovin paljoa eroa kolminaisuusopista. Vuoden 1933/1938 ja 1992 käännöksessä on käännösvirheitä joissain alla mainituista jakeissa, ja mielestäni ne käännösvirheet voivat hämätä ja vaikeuttaa asioiden ymmärtämistä. On toki muitakin vääriä jumaluusoppeja kuin kolminaisuusoppi, varo myös niitä, mm. Jehovan todistajien jumaluusoppi on harhaoppi, mielestäni se oppi on paljon enemmän harhassa kuin kolminaisuusoppi. Luen harhaopeiksi jumaluudesta mm. myös areiolaisuuden, modalismin, unitarismin, mormonien jumaluusopin ja ykseyshelluntailaisten jumaluusopin.

Suomalaisten uskovien keskuudessa olen törmännyt kolminaisuusopin lisäksi muutamaan väärään opetukseen jumaluudesta, ja arvelen että eräät käännösvirheet ovat myötävaikuttaneet niiden oppien leviämiseen. Arvelen, että vuoden 1938 käännöksessä käännösvirheet jakeissa Joh. 5:44 ja Joh. 17:3 ovat edistäneet erään väärän opetuksen leviämistä, ja käännösvirhe v. 1933/1938 käännöksessä jakeessa Jes. 40:3  sekä tuon jakeen siteerauksissa Uudessa testamentissa, on edistänyt erään toisen väärän opin leviämistä. Mielestäni v. 1933/1938 käännöksessä jakeessa Joh. 5:44 sanat 'yksin on' ,  jakeessa Joh. 17:3 sanat 'yksin olet',  ja -lle pääte sanassa Herra  jakeessa Jes. 40:3 ja sen jakeen siteerauksissa jakeissa Mat. 3:3, Mark 1:3 , Luuk. 3:4 ja Joh. 1:23 ovat käännösvirheitä. Ja onpa joillakin tapana tulkita mielestäni väärin mm. myös jaetta Jes. 9:5 [9:6].


[5.Moos. 6:4, Mark. 12:29]

Kuule Israel Jhwh Jumalamme Jhwh yksi


[Psalmi 2:2, siteerattu jakeessa Apt. 4:26]

asettautuvat kuninkaat-maan ja johtomiehet neuvottelivat-yhdessä vastaan Jhwh:a ja vastaan hänen Messiastaan

[Psalmista 2:7, siteerattu osittain kirjeessä Heb. 1:5 ja 5:5]

... Jhwh puhui minulle: Poikani sinä, minä tänäpäivänä synnytin sinut

[kirjeestä Heb. 1:8-9, osittain siteeraus Psalmista 45:7-8 ]

ja Pojalle: istuimesi, Jumala, iäinen ja jatkuva, valtikkakeppi suoruuden [on] valtikkakeppi kuninkuutesi. Sinä rakastit oikeisuutta ja vihaat vääryyttä, niinpä Jumala, Jumalasi, voiteli sinut öljyllä ilon, [ohi] kumppanuksistasi

[jakeesta Snl 8:22] Jhwh hankki minut alussa tiensä ...

[Jakeesta Snl 8:22, Christian Standard Bible ]
The LORD acquired me at the beginning of his ...

[Joh. 1:1] Alkupäässä oli Sana ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

[jakeesta Kol. 1:15-16] joka on kuva Jumalan näkymättömän, esikoinen kaiken luomuksen, koska hänessä luotiin kaikki [ne] taivaissa ja [ne] päällä maan ...

[jakeesta Ilm. 3:14] ... nämä sanoo amen, todistaja uskollinen ja tosi, Jumalan luomuksen alkupää

[jakeesta Ef. 3:9] ... Jumalassa kaiken luoneessa kautta Jesus Messiaan.

[Psalmi 110:1, siteerattu seuraavissa: Mark. 12:36, Matt. 22:44, Luuk.20:42, Apt.t 2:34, osittain siteerattu myös jakeessa Heb. 1:13]

Jhwh sanoi Herralleni: Istu oikealleni kunnes asetan sinua-kohtaan-vihamieliset astinlaudaksi jaloillesi

Eräs mies opettaa koskien Psalmia 110:1 seuraavasti [suomennettu]:

'Messiasta kutsutaa adoni [Herrani].' 'Jesus on Herra, jolle Jhwh sanoi istu oikealleni kunnes ... '

[Psa 110:1][translitteroitu psalmista 110:1]

ledawìd mizmôr ne'um jhwh ladonî šëb lî|mînî `ad-´ašît ´ojbejka hádom leraglejka
                                                                                                                                                        [Apt 2:34 ] Οὐ γὰρ Δαυὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός, Εἶπεν ὁ κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου,  [lauseen apt. 2:34 loppuosa translitteroituna ]
eipen ho kyrios to kyrio mu kathu ek deksion mu

[Apt. 2:34-36, v. 1938 käännös hieman korjattuna]

Sillä ei David ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: Herra sanoi Herralleni: Istu oikealleni kunnes asetan sinua-kohtaan-vihamieliset astinlaudaksi jaloillesi.
Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala teki hänet Herraksi ja Messiaaksi, tämän Jesuksen jonka te ristiinnaulitsitte.

[Ilm. 17:14, vuoden 1938 käännös hieman korjattuna]

he sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on Herra herrojen ja Kuningas kuningasten; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa.

[Room. 10:9] että jos tunnustaisit suullasi Herran Jesuksen ja uskoisit sydämessäsi että Jumala nosti hänet kuolleista, olet tuleva vapahdetuksi

[1.Kor. 8:6] vaan meille yksi Jumala Isä josta kaikki ja me häneen ja yksi Herra Jesus Messias kautta jonka kaikki ja me kautta hänen

[jakeesta 1. Kor. 15:47, määräinen artikkeli on tässä lauseessa käännetty se sanalla]

ensimmäinen ihminen maasta, mainen, [se] toinen ihminen  [on] Herra taivaasta

[Uskon, että mm.  jakeissa Apt. 2:36, IIm 17:14, Room. 10:9,  1.Kor. 8:6 ja 1.Kor. 15:47  kreikan sana kyrios, suomennettuna herra, tarkoittaa samaa kuin hebrean sana adon, eikä nimeä Jhwh, perustelunani mm. Psalmi 110:1, ja sen siteeraukset Uudessa testamentissa. [Erään väärinymmärtäjän takia kirjoitan seuraavan lauseen: EN luule ENKÄ väitä, että  jakeissa Apt. 2:36, IIm 17:14, Room. 10:9, 1.Kor. 8:6 ja 1.Kor. 15:47 siteerattaisiin Psalmia 110:1.] Käytän Psalmia 110:1 todisteena sille käsitykselleni, että kun kreikankielisessä tekstissä Jesukseen viitatessa on kreikan sana kyrios, niin Jesukseen viitatessa sillä tarkoitetaan samaa kuin hebrean sanalla adon, eikä nimeä Jhwh, sillä Psalmissa 110:1 Jesukseen viitataan sanalla adon. Psalmin 110:1 siteerauksissa Uudessa testamentissa nimi Jhwh ja sana adon on molemmat käännetty kreikaksi sanalla kyrios, suomenkielisissä käännöksissä sanalla herra. Ja uskon, että jakeessa Apt. 2:34 ensimmäinen kyrios sana tarkoittaa nimeä Jhwh, ja  toinen kyrios sana tarkottaa samaa kuin hebrean sana adon, perustelunani Psalmi 110:1. ]

[Psalmista 110:4 , siteerattu jakeessa Heb. 7:21, osittain siteerattu myös jakeissa 5:6 ja 7:17] vannoi Jhwh ja ei jälkeenmuutosharkitse, sinä kohen iäisyyteen ...

[Joh. 10:30] minä ja Isä yhtä olemme

[Jakeista Joh. 14:9-10, vuoden 1938 käännös pienin korjauksin]

Jesus sanoi hänelle: Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: Näytä meille Isä
Etkö usko että minä Isässä, ja että Isä minussa on?

[Joh. 14:28] Isäni suurempi minua on

[jakeesta Jaak. 2:19] Jumala yksi on

[1.Tim. 2:5] sillä yksi Jumala ja yksi välimies Jumalan ja ihmisten, ihminen Messias Jesus

[jakeesta 1.Tim. 3:16] ... ja tunnustettavasti suuri on jumalisuuden mysteeri, Jumala ilmestyi lihassa ....

[jakeesta Room. 9:5] joiden isät ja joista Messias mukaan lihan, oleva yli kaikkien Jumala siunattu iäisyyksiin. Amen.

[1.Joh.5:20, v. 1776 käännös hieman muokattuna]  Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika tuli ja on meille mielen antanut, että tuntisimme sen totisen, ja olemme siinä totisessa, hänen Pojassansa Jesuksessa Messiaassa: Tämä on tosi Jumala ja elämä iäinen.

                                                                                                                                                  [1.Joh.5:20, YLT]  and we have known that the Son of God is come, and hath given us a mind, that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ; this one is the true God and the life age-during!

[Joh. 20:31] ja nämä on kirjoitettu, jotta uskoisitte että Jesus on Messias, Jumalan Poika ja jotta uskovina olisi teille elämä hänen nimessänsä.


[5.Moos. 6:4] Kuule Israel Jhwh Jumalamme Jhwh yksi

[Joh. 20:17] Jesus sanoi hänelle: Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö

[Joh. 20:26] Ja kahdeksan päivän perästä hänen oppilaansa taas olivat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jesus tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: Rauha teille!
27 Sitten hän sanoi Tuomaalle: Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskova.
28 Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: Minun Herrani ja minun Jumalani!


- - - - - -- - -

Uskon, että Jhwh, Isä, on tosi Jumala, ja että Jhwh:n Poika Jesus Messias on tosi Jumala. Uskon, että Jhwh, Isä on ainoa tosi Jumala, ja että Jhwh:n Poika Jesus Messias on ainoa tosi Jumala. Uskon, että Isä ja Poika ovat yhtä.

 Uskon, että Jhwh on Jesuksen Jumala, ja että Jhwh on meidän Jumalamme. Ja uskon, että jakeessa Joh. 20:28 Tuomas sanoi Jesuksesta minun Herrani ja Jumalani, ja että siinä  lauseessa Joh. 20:28 kreikan sana kyrios, suomennettuna Herra tarkoittaa  samaa kuin hebrean sana adon, eikä nimeä Jhwh, perustelunani mm Psalmi 110:1.

Arvelen, että ilmaisu 'minä olen' ja nimi Jhwh eivät ole sama asia. Sitäpaitsi, tietääkseni jakeessa Luuk. 1:19 Gabrielkin sanoo 'minä olen'.

[Kreikankielinen termi "monos" on mielestäni vaikeaa kääntää suomeksi eräissä lauseissa. Muutamassa seuraavassa lauseessa termi monos on toistaiseksi jätetty kääntämättä taivutumuodoissa "monou"[genetiivimuoto], "monon" [akkusatiivimuoto] ja "mono"[datiivimuoto]. Johdattakoon Jumala Pyhän Henkensä kautta miten termi "monos" pitäisi kääntää suomeksi. Mielestäni sana monos on vuoden 1938 käännöksessä varsin huonosti käännetty jakeissa Joh. 5:44 ja Joh. 17:3, vuoden 1938 käännökseen on lisäksi lisätty olla verbi jakeeseen Joh. 5:44, ja sana joka ja olla verbi jakeeseen Joh. 17:3. Joissain käännöksissä sana monos on käännetty sanalla ainoa noissa jakeissa Joh. 5:44 ja Joh. 17:3, ja sana ainoa on mielestäni parempi käännös kuin se sana, jolla sana monos on noissa jakeissa vuoden 1938 käännöksessä käännetty. Myös jakeessa Mark. 10:18 on mielestäni käännösvirhe vuoden 1938 käännöksessä. Lauseessa ei ole "yksin" sanaa, vaan sana heis , suomeksi yksi, määräisen artikkelin ja sanan theos edellä.

[Mark. 10:18] Ja Jesus sanoi hänelle: Miksi minua sanot hyväksi? Ei kukaan hyvä paitsi yksi, Jumala.

[Joh. 5:44, sana monos genetiivimuodossa monou] Kuinka voitte te uskoa, kunniaa luota toistenne ottavat ja kunniaa luota "monou" Jumalan ei etsivät

[Joh. 5:44] Kuinka voitte te uskoa, kunniaa luota toistenne ottavat ja kunniaa luota ainoan Jumalan ei etsivät

[Joh. 17:3, sana monos akkusatiivimuodossa monon] ja tämä on iäinen elämä että he tietäisivät sinut "monon" tosi Jumalan ja jonka lähetit Jesus Messiaan

[Joh. 17:3] ja tämä on iäinen elämä että he tuntisivat sinut ainoan tosi Jumalan ja jonka lähetit Jesus Messiaan

[Room. 16:27, sana monos datiivimuodossa mono] " mono" viisaalle Jumalalle kautta Jesus Messiaan kunnia ...

[Room. 16:27] ainoalle viisaalle Jumalalle kautta Jesus Messiaan kunnia ...

[Juud. 1:25] "mono" viisaalle Jumalalle Vapahtajallemme, kunnia ja ....

[Juud. 1:25] ainoalle viisaalle Jumalalle Vapahtajallemme, kunnia ja ....


Tässä kolme sanaa lauseesta 1.Tim. 1:17

... μόνῳ σοφῶ Θεῷ ...

... mono sofo theo ...

..."mono" viisaalle Jumalalle ...

... ainoalle viisaalle Jumalalle ...

[Miika 5:2, vuoden 1933 kännös hieman korjattuna, lauseessa hebrean sana mašal, joka on käännetty sanalla hallitsija tämän jakeen vuoden 1933 käännöksessä]

Mutta sinä, Betlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Jahuwdahn sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, päivistä iäisyyden

[Jes. 7:14] Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja kutsuu hänen nimensä Immanuel.

[Jes 9:6 [9:5] Sillä meille on lapsi syntynyt, ja poika on meille annettu, jonka hartioilla herraus on; ja hänen nimensä kutsutaan Ihmeellinen, Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkisuuden Isä, Rauhanruhtinas.


Katkelma eräästä lauseesta Osmo Alhon opetuksesta: ... "jakeessa Jes. 9:5 oleva Messiaan nimi 'Iankaikkisuuden Isä.'" Eli Osmo Alho näyttää käyttävän genetiivimuotoa iankaikkisuuden. Myös Young's Literal käännös, Darbyn käännös ja Rotherhamin käännös käyttävät genetiivimuotoa tuossa lauseessa ilmaisun aviad kääntämisessä. Young's Literal Translationissa sekä Darbyn käännöksessä on käännetty tuo aviad ilmaisu jakeessa Jes. 9:5 [9:6] seuraavasti: Father of Eternity, ja Rotherhamin käännöksessä on käännetty tuo aviad ilmaisu seuraavasti: Father of Futurity.

[Uskon toki, että Pojan nimi kutsutaan iankaikkisuuden isä, mutta että Poika ei ole meidän isämme, vaan että Poika on meidän veljemme.]

- - -

Eino Niemi opetti, että Jesus luotiin esikoiseksi, ennen aikojen alkua.

[Jakeesta Snl 8:22] Jhwh hankki minut alussa tiensä ...                                                                                                                                                                                                       [Jakeesta Snl 8:22, Christian Standard Bible]
"The LORD acquired me at the beginning of his ...

[Joh. 1:1] Alkupäässä oli Sana ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

[jakeesta Kol. 1:15-16] joka on kuva Jumalan näkymättömän, esikoinen kaiken luomuksen, koska hänessä luotiin kaikki [ne] taivaissa ja [ne] päällä maan ...

[jakeesta Ilm. 3:14] ... nämä sanoo amen, todistaja uskollinen ja tosi, Jumalan luomuksen alkupää

[jakeesta Ef. 3:9] ... Jumalassa kaiken luoneessa kautta Jesus Messiaan.

[Psalmista 2:7, siteerattu osittain jakeissa Heb. 1:5 ja 5:5]

... Jhwh puhui minulle: Poikani sinä, minä tänäpäivänä synnytin sinut

[Jakeessa Psa 2:7 on hebrean verbi jalad.] Katkelma Gesenius Lexiconista koskien hebrean sanaa jalad: '[2] to beget as a father, [like the Greek tiktein, gennan, Lat. parere, used for either sex, whence oi tekontes, parentes], Gen. 4:18; 10:8, 13. Used of God, to create. Deu 32:18, 'thou hast forgotten the rock that begat [created] thee,' Jerem. 2:27, '[idolators] say to a stock, thou art my father, thou hast begotten [i. e. created ] me.'

Esa Yli-Vainio kirjoittaa koskien Jesus Messiasta: '... Hän on Jumalan Poika, Isästä Jumalasta syntynyt ...  /--/ Lisäksi jokainen kohta, jossa Jumalan sana, Kristus nimetään 'Pojaksi', ja kun hän itse nimeää Jumalan 'Isäksi', kuvastaa hänen ja Jumalan suhdetta Isänä ja Poikana, jonka Isä on itselleen synnyttänyt.

[Arvelen, [mutta en ole varma], että Psalmissa 2:7 viitataan sekä siihen, että Jumala synnytti [loi] Poikansa, että myös siihen, kun hän myöhemmin synnytti Poikansa kuolleista.]

[Ilm. 1:5] ja Jesus Messiaalta, [joka] todistaja uskollinen, esikoinen kuolleista ja maan kuningasten valtias. Hänelle, joka rakastaa meitä ja pesi meidät hairahduksistamme veressänsä.

[Psalmista 110:4 , siteerattu jakeessa Heb. 7:21, osittain siteerattu myös jakeissa 5:6 ja 7:17] vannoi Jhwh ja ei jälkeenmuutosharkitse, sinä kohen iäisyyteen ...

Uskon, että Jhwh on tosi Jumala, ja että Jhwh:n Poika Jesus Messias on tosi Jumala. Uskon, että Jhwh on Isä. Uskon, että Jhwh ja hänen Poikansa Jesus ovat yhtä.

Uskon, että Jesus on Messias. Ja uskon, että Jesus Messias lihassa tullut, että hän tuli lihassa, että Poika alensi itsensä, otti orjan muodon, uskon, että Jesus oli ihminen. Ja uskon, että Jesus on Jumalan Poika, ja uskon, että Jesus on Jumala, ja uskon, että Jesus Messias on Herra, [Herra hebreaksi adon.] Uskon, että Jesus on tosi Jumala [totinen Jumala].  Uskon, että Jesus ei ole Jhwh. Jotkut opettavat toisin kuin mitä tuossa viimeisessä lauseessani kirjoitin ja yrittävät todistella sitä opetustaan mm. jakeella Jes. 43:11.

[Ješ. 43:11] minä, minä Jhwh ja ei paitsi minusta Vapahtajaa

[Joh. 4:42] ja he sanoivat naiselle: emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman Vapahtaja.                                                                                                                                                         Joku nimimerkillä esiintyvä opettaja opetti koskien jakeita Jes. 43:11 ja Joh. 4:42 ja sanoja vapahtaja /pelastaja, että vaikka samaa sanaa vapahtaja / pelastaja käytetään myös Jesuksesta, Jesus ei ole Jhwh, samaa alkukielen sanaa mō·ši´a` pelastaja / vapahtaja käytetään myös tuomari Otnielista.

[Tuom. 3:9, v. 1776 käännös hieman korjattuna] ja huusivat pojat Israelin Jhwh:n tykö, ja nosti Jhwh vapahtajan pojille Israelin, joka heitä vapahti, Otnielin, Kalebin nuorimman veljen Kenaksen pojan

[Tuom. 3:15 , v. 1776 käännös hieman korjattuna] ja huusivat pojat Israelin Jhwh:n tykö, ja nosti Jhwh heille vapahtajan, Ehudin Geran pojan, Jeminin pojan, joka oli kurittu, ja lähettivät pojat Israelin hänen kanssansa lahjan Eglonille, moabilaisten kuninkaalle.

Jakeessa Jes. 43:11 on hebreankielinen sana , mowši'a , suomeksi vapahtaja, vapahtava / pelastaja, sanakirjan mukaan samaa sanajuurta kuin jaša' , vapahtaa, pelastaa. Mm. jakeista Tuomarien kirja 3:9 ja 3:15 löytyy hebreankielinen sana , mowši'a , suomennettuna vapahtaja / vapahtava / pelastaja.

[jakeesta 2. Kor. 5:19] ... Jumala oli Messiaassa ...

Hebrean kieltä hyvin osaava Jeff Benner kääntää osan jakeesta Sak. 12:10 seuraavasti:

[Sak. 12:10] ... and they will look toward me about who they pierced and they will mourn over him ...

[Joh. 19:37, v. 1938 käännös] Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: 'He luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet.

[Ilm. 1:7, v. 1938 käännös] Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.

Katkelma Jeff Bennerin opetuksesta, [videolta tekstiksi muutettu], jossa hän perustelee sitä käännöstään jakeesta Sak. 12:10 ..."The last word that we need to examine is the word 'et'. But, before we do this, let's first pretend that this word is not in the text. What we now have, at this point is a very simple sentence, and they will look toward me who they pierced" /--/ " Now let's take a look at the different parts of the passage in question. The verb is 'look', the subject of the verb is 'they', and the object of the verb is 'me who they pierced'. But this creates a problem. The word 'me' is a definite object, it is a specific person, therefore Hebrew grammar requires that the word 'et' be placed before this object of the verb, as the word 'et' always precedes the definite object of the verb. But the word 'et' doesn't appear here, but instead it appears after it. In fact, this is the word we removed earlier. Now me is no longer part of the object of the verb, instead it is just who they pierced. While they are looking toward Yhwh, the object of their looking is 'the one who they pierced', and this word should be translated something like and they look toward me about who they pierced. The next phrase helps to confirm this translation, as it then says and they will mourn over 'him'. Who is the 'him'? It has to be 'the one they pierced'. It is important to notice that this phrase does not say 'and they mourn over me' which is what it should say, if Yhwh was the one being pierced."

[En silti suosittele lukemaan Jeff Bennerin tekstejä enkä hänen videoitaan, sillä hän on judaisti, ilmeisesti jonkinlainen liberaali judaisti. Ja vaikka Jeff osaakin hyvin hebreaa, niin silti en pidä kaikkia hänen käännöksiään oikeina, mielestäni jotkut hänen käännöksensä ovat virheellisiä.]

[jakeesta 5.Moos. 6:16] Älkää kiusatko Jhwh:a Jumalaanne

[Matt. 4:5-7, v. 1938 käännös pienin korjauksin]

Sitten paholainen vei hänet pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi hänelle: Jos Poika olet Jumalan, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on: Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, ja: He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Jesus sanoi hänelle: Taas on kirjoitettu: Älkää kiusatko Jhwh:a Jumalaanne.                                                                                                                                                             Eräs mies opettaa koskien näitä edelläolevia jakeita [suomennettu], että Jesus kieltäytyy kiusaamasta Jhwh:a. Tietääkseni jotkut tulkitsevat väärin tuota jaetta Matt. 4:7, ja yrittävät todistella sitä erästä tiettyä em. oppia tuon jakeen väärällä tulkinnalla.

Jotkut yrittävät perustella sitä tiettyä oppia myös jakeella 1.Moos. 19:24. Mielestäni tuo jae ei todista sitä oppia, vaan uskon että Jhwh antoi sataa tulikiveä ja tulta häneltä itseltään.

[1Moos. 19:24 v. 1776 käännös, paitsi korjattu nimi, ja poistettu kaksoispiste]

Ja Jhwh antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta, Jhwh:lta taivaasta.

Ari Takku opettaa: 'Oikea käsi kuvaa valtaa ja voimaa, ja on Vanhassa Testamentissa yksi lukuisista Jeesuksesta kertovista Messiaan kuvauksista.'                                                              Olen lukenut opetettavan, että Jesus on Jhwh:n käsivarsi. Uskon, että Jesus on Jhwh:n käsivarsi, mutta uskon, että Jesus ei ole Jhwh.

[Jes. 53:1-6, vuoden 1933 käännös vähän korjattu]

1 Kuka on uskonut meidän sanomamme, kenelle Jhwh:n käsivarsi paljastettiin.
2 Hän kasvoi hänen edessään niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet.
3 Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
4 Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
5 mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.                                                                                                              6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Ja Jhwh heitti hänen päällensä kaikkien meidän rikoksemme.

[Jakeista Joh. 14:9-10, vuoden 1938 käännös pienin korjauksin]

Jesus sanoi hänelle: Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: Näytä meille Isä.
Etkö usko että minä Isässä, ja että Isä on minussa on?

[jakeesta Kol. 1:15-16] joka on kuva Jumalan näkymättömän, esikoinen kaiken luomuksen, koska hänessä luotiin kaikki [ne] taivaissa ja [ne] päällä maan ...

Olen lukenut opetettavan, että Jesus on Jumalan kasvot. Uskon, että Jesus on Jhwh:n kasvot, mutta uskon, että Jesus ei ole Jhwh.

 [Jakeessa Mal 3:1  on sana adon, käännetty Herra, sekä myös nimi Jhwh]                                                                                                                                                  [Mal 3:1]   Katso, lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien kasvoilleni ja silmänräpäyksessä tulee temppeliinsä Herra, jota etsitte ja liiton sanansaattaja, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Jhwh Sebaot

[Mal 3:1, Douay-Rheims Bible]
Behold I send my angel, and he shall prepare the way before my face. And presently the Lord, whom you seek, and the angel of the testament, whom you desire, shall come to his temple. Behold he cometh, saith the Lord of hosts.

[Luuk 1:16-17]                                                                                                                                16 Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa, puoleen.                            17 Ja hän käy edellä hänen kasvojensa Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, valmistaakseen Herralle kansan valmistetun

[Luuk 1:17, American Standard Version]
And he shall go before his face in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to walk in the wisdom of the just; to make ready for the Lord a people prepared for him .

[Luuk 1:17, English Revised Version]
And he shall go before his face in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to walk in the wisdom of the just; to make ready for the Lord a people prepared for him.

[Luk 1:76, YLT] and thou, child, prophet of the highest shalt thou be called; for thou shalt go before the face of the Lord, to prepare his ways

[Luuk. 1:76, v. 1938 käännös hieman korjattuna] ja sinä, lapsukainen, olet kutsuttava korkeimman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä Herran kasvojen edellä valmistaaksesi hänen teitään

[Huomautuksia: jakeessa Mark. 1:2 on bysanttilaisessa tekstissä [ja Textus Receptuksessa] en tois profētais, suomeksi profeetoissa, mutta Nestle-Alandin tekstilaitoksessa ja Wescott-Hortin tekstilaitoksessa [alexandrialaisesta tekstistä tehtyjä tekstilaitoksia] on en to hesaia profete, suomeksi Esaiassa profeetassa, ja mielestäni Nestle-Alandin ja Wescott-Hortin tekstilaitoksissa on virhe tuossa jakeessa, sillä tietääkseni jakeen kaksi siteeraus ei ole Jesajasta, vaan mielestäni jakeessa kaksi siteerataan jaetta Mal. 3:1, joskin epätarkasti, ja vasta jakeessa kolme [Mark 1:3] siteerataan Jesajaa. Pidän bysanttilaista tekstiä tarkempana kuin Nestle-Alandin tekstiä. Jakeen Mal. 3:1 kreikankielisessä Septuagintakäännöksessä on sanat pro prosōpou mou, edellä kasvojeni,

kun taas jakeissa Matt. 11:10, Mark. 1:2 ja Luuk. 7:2 on sanat pro prosōpou sou, edellä kasvojesi. Jakeissa Matt. 11:10, Mark. 1:2 ja Luuk. 7:27 on kreikan sana prosōpon, [taivutusmuodossa prosōpou] vaikka sitä ei ole käännetty suomalaiseen vuoden 1938 käännökseen. Prosōpou löytyy näistä jakeista kaikista tietämistäni kreikankielistä teksteistä.

 Jakeessa Luuk. 1:76 on bysanttilaisessa tekstissä pro prosōpou kyriou, mutta Nestle-Alandin tekstissä ei ole sanoja pro prosōpou vaan sen sijaan enopion. Suomalaisesta vuoden 1938 käännöksestä puuttuu kasvo sana tästä jakeesta.     

  Uskon, että jakeessa Luuk 1:17 kreikan sana enopios tulisi kääntää sanalla kasvot. Bengel's Gnomen Commentary:ssä kommentoidaan jakeessa Luuk 1:17 olevaa kreikan sanaa enopios [enopion] seuraavasti: 'ἐνώπιον, before His face', ja American Standard Version'issa ja English Revised Versionissa on käännetty jakeessa Luuk 1:17 before his face. Joten rohkenen kääntää sanan enopios sanalla kasvot myös jakeessa Luuk. 1:17 . Ja verbissä proerchomai on etuliite pro, suomeksi edellä.  Thayer's Lexiconissa kerrotaan, että sana enopios löytyy Septuagintassa jakeessa 2.Moos. 33:11. Jakeesta 2.Moos 33:11: Ja Herra puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin...      Jakeessa 2.Moos 33:11 hebrean sana panim kasvot on käännetty Septuagintassa kreikaksi sanalla enopios tuossa jakeessa, joten senkin perusteella rohkenen kääntää sanan enopios sanalla kasvot myöskin jakeessa Luuk. 1:17.


[Jes. 40:3-5] Ääni kutsuva erämaassa, valmistakaa tie Jhwh:n, suora-tehkää tie arolla Jumalallemme. Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon; koleikot tulkoot tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi. Jhwh:n kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen nähdä. Sillä Jhwh:n suu on puhunut

[Jes. 40:3] A voice is calling -- in a wilderness --prepare ye the way of Yhwh, make straight in a desert a highway to our God.

[Huomaa, että Jhwh nimessä ei ole lle-päätettä jakeessa Jes. 40:3.  Ajattelen, että -lle pääte  vuoden 1933 / 1938 käännöksessä sanassa Herra tuossa jakeessa voi johtaa erääseen väärinkäsitykseen, ja tiedänpä erään opettajankin, joka sitä käyttää väärän opetuksensa tukena. Ja mielestäni ei pidä väärällä tavalla sekoittaa jakeessa Mal. 3:1 olevaa ilmaisua Katso, lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien kasvoilleni ja jakeessa Jes. 40:3 olevaa ilmaisua valmistakaa tie Jhwh:n.]

Uudemmissa suomalaisissa käännöksissä, myös v. 1938 käännöksessä, jakeet Mat. 3:3 ,   Mark 1:3 , Luuk. 3:4 ja Joh. 1:23  on käännetty siten, että sanaan Herra on laitettu pääte -lle, vaikka kreikankielisessä tekstissä noissa kohdissa on genetiivimuoto τὴν ὁδὸν κυρίο, Herran tie, joten mielestäni sana Herra tulisi taivuttaa siinä kohdassa genetiivimuodossa Herran, eikä muodossa Herralle. Samoin joissain engl. käännöksissä tuohon kohtaan on laitettu prepositio for, mikä on mielestäni virhe, mutta joissain engl käännöksissä siihen kohtaan on laitettu prepositio of eli genetiivimuoto, joka on mielestäni oikein, koska kreikankielisessä tekstissäkin on genetiivimuoto. Myös jakeen Jes. 40:3 kreikankielisessä Septuagintakäännöksessä genetiivimuoto τὴν ὁδὸν κυρίο, Herran tie.


Katkelmia Pulpit Commentarystä koskien jaetta Jes. 40:3 : 'The voice of him that crieth; rather, the voice of one that crieth. A voice sounds in the prophet's ear, crying to repentance'

' The hearts of the disobedient must be turned to the wisdom of the just.'

Katkelma Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible:stä koskien jakeita Jes. 40:3-8 ... ' The way of the Lord is prepared,                                                                                                                                          I. By repentance for sin; that was it which John Baptist preached to all Judah and Jerusalem [Mt. 3:2, 5], and thereby made ready a people prepared for the Lord, Lu. 1:17.' ...      [Sivuhuomatus: repentance oli numerolla 1. numeroitu asia, tuo oli vain katkelma tekstistä.]

Suomeksi: 'Herran tie valmistetaan,                                                                                                 I. Jälkeenmuutosharkinnalla syntien takia, tämä oli se mitä Johannes Kastaja saarnasi koko Juudalle ja Jerusalemille, siten valmisti Herralle valmistetun kansan, Luuk 1:17' ....

[Sivuhuomatus: käytin käännöksenä sanaa jälkeenmuutoharkinta, sillä mielestäni se kuvaa paremmin kreikan sanaa metanoia kuin englannin sanan repentance suom. käännös katumus.]                                                                                                                                  [Uskon, että jakeissa Mat. 3:3, Mark 1:3 ja Luuk. 3:4 sanoilla valmistakaa Herran tie tarkoitetaan, että Johannes käski kuulijoita valmistamaan Herran tien ja siihen sisältyi mm. jälkeenmuutosharkinta syntien takia.]

 [Luuk. 1:17 Ja hän käy edellä hänen kasvojensa Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, valmistaakseen Herralle kansan valmistetun

Eräs opettaja opettaa: 'Johannes käskee raivata tasaiseksi tien sydämessämme'

[jakeesta Mark. 12:14] ja nämä tulivat ja sanoivat hänelle: Opettaja, me tiedämme että olet totinen ja et välitä kenestäkään, sillä et katso kasvoja ihmisten vaan totuudessa tietä Jumalan opetat

[jakeesta Apt. 18:25] hänelle oli opetettu tie Herran

[jakeesta Apt. 18:26] ja kun Priskilla ja Akylas olivat häntä kuunnelleet, ottivat he hänet luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien

[jakeesta Apt. 19:9] ja kun muutamat paaduttivat itsensä eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa tästä tiestä kansan edessä, niin hän meni pois heidän luotaan ja erotti oppilaat heistä

[Apt. 19:23] ja siihen aikaan tuli kuohu ei pieni tästä tiestä

[jakeesta Apt. 22:4] ja minä vainosin tätä tietä aina kuolemaan asti

[Apt. 9:2] ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskoon synagogille että jos joitain löytäisi tämän tien olevia miehiä ja naisia, sidottuina toisi Jerusalemiin

[jakeesta Matt 21:32] sillä Jochanan tuli teidän tykönne tiessä vanhurskauden ja ette uskoneet häntä ja publikaanit ja huorat uskoivat häntä, ja vaikka te sen näitte, ette myöhemmin jälkeenmuutosharkinneet uskoaksenne häntä

[Jakeesta 2. Piet. 2:2] .... joiden kautta tie totuuden tulee pilkatuksi

[jakeesta Luuk. 1:79] ilmestyäkseen niille pimeydessä ja kuoleman varjossa istuville, ohjatakseen jalkamme tielle rauhan

[2. Kun.21:22] hän hylkäsi Jhwh:n , isiensä Jumalan, eikä vaeltanut tietä Jhwh:n.

[Psa 27:11] opeta, Jhwh , minulle tiesi ja johdata minua suoruuden polulla vihamiesteni tähden

[Psa 25:4-5] Jhwh, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi. Johdata minua totuudessasi ja opeta minua, sillä sinä olet minun vapahdukseni Jumala. Sinua minä odotan kaiken päivää.

[Jes. 57:14, jakeessa hebrean sana panah raivatkaa / valmistakaa piel-taivutusmuodossa kuten lauseessa Jes. 40:3]

hän sanoo: korottakaa, korottakaa, valmistakaa tie, nostakaa kompastuskivet minun kansani tieltä.     

Jotkut yrittävät  perustella sitä oppia, jossa väitetään, että Jesus on Jhwh, myös jakeella Jer. 23:6 . Mielestäni se  jae Jer. 23:6 ei todista sitä oppia.  Eihän kukaan tee jakeen Jer. 33:16 perusteella Jerusalemistakaan vastaavaa päätelmää.  Olen lukenut opetettavan, että  jakeessa Jer. 33:16 ilmaisulla Jhwh meidän vanhurskautemme viitataan Jerusalemiin.

[Jer 23:5] Katso, se aika tulee, sanoo Jhwh, että minä nostan Davidille vanhurskaan verson, joka on kuninkaaksi tuleva, ja on hyvin hallitseva ja toimittava oikeuden ja vanhurskauden maan päällä
6 Hänen aikanansa pitää Juudaa autettaman, ja Israel hyvässä turvassa asuman; ja tämä on hänen nimensä oleva kuin häntä kutsutaan: Jhwh meidän vanhurskautemme.

[Jer. 33:16] Niinä päivinä Juuda pelastetaan, ja Jerusalem asuu turvassa, ja tämä on se nimi, jolla sitä kutsutaan: Jhwh meidän vanhurskautemme

Jotkut yrittävät perustella sitä em. oppia myös jakeilla Apt. 1:9-12 ja Sak. 14:3-4. Mielestäni ne jakeet eivät ole mikään ongelma, sillä uskon kuten  jakeissa  joh. 14:9-10 sanotaan.

   - - - - -

[jakeesta Joh. 5:43] Minä olen tullut nimessä Isäni

Opetuksia koskien jaetta Joh. 5:43, koskien sitä mitä tarkottaa minä olen tullut nimessä Isäni:

Barnes' Notes on the Bible
I am come in my Father's name - By the authority of God; or giving proof that I am sent by him.

Matthew Poole's Commentary
I am come clothed with an authority from my Father, sent by him for this very purpose, to reveal his will to men for their salvation; I speak, I do nothing but by the authority of my Father which sent me; nor do I aim at my own glory, but the glory of him that sent me: yet you give no credit to my words, nor embrace me, as him whom God hath sent for the Saviour of man.

Gill's Exposition of the Entire Bible
I am come in my Father's name,.... Power and authority; by his consent, with his will,

Pulpit Commentary
Verse 43. - I have come in the name [i.e. in the power, with the credentials, with the encompassing revelation] of my Father, and ye receive me not.

[Psalmista 118:26, siteerattu: Matt. 21:9, 23:39, Mark. 11:9 , Joh. 12:13]

Siunattu tuleva nimessä Jhwh:n

Opetus koskien jaetta Matt. 21:9
Barnes' Notes on the Bible
'Blessed be he ... - That is, blessed be the "Messiah This passage is taken from Psalm 118:25-26. To come "in the name of the Lord" here means to come "by the authority" of the Lord, or to come "commissioned" by him to reveal his will.'

- - - -  - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -                       Myös mm. jakeissa Luuk 19:33, Matt. 18:25 ja 1. Piet. 3:6 on kreikan sana kyrios, mielestäni sekin todistaa, että sana kyrios ei Uudessa testamentissa aina viittaa nimeen Jhwh.

[Luuk. 19:33 Lauseessa kreikan sana kyrios, käännetty omistaja.]

Ja heidän päästäessään varsaa sen omistajat sanoivat heille: miksi te päästätte varsan.

[Matt. 18:25]

Mutta kun tällä ei ollut, millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi.

[1. Piet. 3:6, lauseessa kreikan sana kyrios]

Niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi, ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää

- - --

[Uskon, että  jakeessa Room. 10:9  kreikan sana kyrios, suomennettuna herra, tarkoittaa samaa kuin hebrean sana adon, eikä nimeä Jhwh, perustelunani mm. Psalmi 110:1, ja sen siteeraukset Uudessa testamentissa.

[Jakeesta Room. 10:9 , YLT] that if thou mayest confess with thy mouth the Lord Jesus, and mayest believe in thy heart ....

[Jakeesta Room. 10:9, KJV] That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart ...

 [Room. 10:9] että jos tunnustaisit suullasi Herran Jesuksen ja uskoisit sydämessäsi että Jumala nosti hänet kuolleista, olet tuleva vapahdetuksi.                                                                                                                                 10 Sillä sydämellä uskotaan vanhurskaudeksi, ja suulla tunnustetaan vapahdukseksi.                                                                                                                            [11, v. 1776 käännös hieman korjattuna] Sillä Raamattu sanoo: Kukaan uskova hänen päällensä, ei pidä häpeään tuleman.                                                                                                                12 Sillä ei ole erotusta juutalaisen ja kreikkalaisen välillä, sillä sama Herra kaikkien, rikas kaikille, jotka huutavat /[kutsuvat] hänen puoleensa.                                                                                                                                       13 Sillä jokainen, joka huutaisi /[kutsuisi] puoleen Herran nimen, on tuleva pelastetuksi.             14 Kuinka sitten huutavat / [kutsuvat] [hänen] puoleensa johon eivät uskoneet? Ja kuinka uskovat [häneen], josta eivät kuulleet? Ja kuinka kuulevat ilman julistajaa?                             [15, osittain Toivo Koilon käännöksestä] Ja kuinka julistavat, jos [heitä] ei olisi lähetetty? Kuten on kirjoitettu: Kuinka ihanat ovat niiden jalat, jotka julistavat sanomaa rauhasta, niiden, jotka julistavat hyvää sanomaa.                                                                                                                                       16 Vaan eivät kaikki olleet kuuliaisia evankeliumille, sillä Jesaja sanoo: Herra, kuka on uskonut meidän julistuksemme?                                                                                                                17 Usko [tulee] siis julistuksesta / [kuulemisesta] ja julistus / [kuuleminen] Jumalan sanan kautta.                                                                                                                                    [Room. 10:18-11:2, v. 1938 käännös]  18 Mutta minä kysyn: eivätkö he ole kuulleet? Kyllä ovat: Heidän äänensä on kulkenut kaikkiin maihin, ja heidän sanansa maan piirin ääriin.                                                                                                                                              19 Minä kysyn: eikö Israelilla ole ollut siitä tietoa? Ensiksi jo Mooses sanoo: Minä herätän teidän kiivautenne kansan kautta, joka ei ole kansa, ymmärtämättömän kansan kautta minä teitä kiihoitan.
20 Ja Esaias on rohkea ja sanoo: Minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet; minä olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet.
21 Mutta Israelista hän sanoo: Koko päivän minä olen ojentanut käsiäni tottelematonta ja uppiniskaista kansaa kohden                                                                                                        11:1 Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa.
2 Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, jonka hän on edeltätuntenut       

Uskon, että jakeessa Room. 10:11 viitataan Jesukseen uskomiseen, mutta arvelen, että jakeissa Room. 10:12 ja 10:13 sanalla kyrios viitataan Jhwh Jumalaan eikä Jesukseen, sillä käsittääkseni jakeessa Room. 10:13 on siteeraus Joelin kirjasta 2:32, jossa nimi Jhwh.  Ja  mielestäni tuon luvun Room. 10  loput jakeet ja seuraavan luvun ensimmäiset jakeet tukevat sitä käsitystäni, että  jakeissa Room. 10:12-13  viitataan Jhwh:een eikä Jesukseen. Huom. jakeessa Room. 10:17  Jumalan sana eikä Kristuksen sana, sillä siinä jakeessa sana theos bysanttilaisessa tekstissä ja Textus Receptuksessa.                                                                                               [Jos jae Room. 10:12 kirjoitettaisiin hebreaksi, niin arvelen että siinä olisi sana adon, eikä nimi Jhwh, tietääkseni Vanhan liiton kirjoituksissa myös Jhwh:en viitataan sanalla adon, käsittääkseni siis sanalla adon ei viitata pelkästään hänen Poikaansa, vaikka jakeessa Psa 110:1 tietääkseni viitataan Poikaan sanalla adon. Jakeessa 2.Moos. 34:23 on sana adon [käännetty Herra], ja myös nimi Jhwh, uskon että sana adon viittaa tuossa jakeessa 2.Moos. 34:23 Jhwh:en.]

[2.Moos. 34:23] Kolme kertaa vuodessa kaikki sinun miesväkesi tulkoon Herra Jhwh:n, Israelin Jumalan, kasvojen eteen'

Eräässä judaistien tekemässä käännöksessä [eteläafrikkalainen The Scriptures käännös, jota en suosittele] on käännetty jakeet Room. 10:12-13 seuraavasti:                                                       12 'Because there is no distinction between Yehudi and Greek, for the same Master of all rich to all those calling upon Him.                                                                                                           13 For everyone who calls on the Name of Yhwh shall be saved. '

Eli tuossa käännöksessä jakeessa Room. 10:12 sana kyrios on käännetty sanalla Master ja jakeessa 13 [jossa on siteeraus jakeesta Joel 2:32] sana kyrios on käännetty nimellä Yhwh.

Katkelma Cambridge Bible for Schools and Colleges teoksesta koskien jakeessa Joel 2:32 olevaa ilmaisua call on;

..." call on] this is the conventional rendering of the Hebrew phrase employed; but it means properly to call with, i.e. to make use of the name in calling; and it may denote [according to the context] either to proclaim [Exodus 33:19], or to announce publicly, celebrate [Isaiah 12:4; Psalm 105:1], or as here, to invoke [so Genesis 4:26; Genesis 12:8, and most frequentl]. The meaning is of course not an invocation rendered merely by the lips [the "Lord, Lord" of Matthew 7:21], but one which is also the expression of the genuine feelings of the heart."

Törmäsin sellaiseen, että joku yritti mielestäni väärällä tavalla yhdistää jakeet Room. 10:12-13 ja Apt. 4:12. Uskon, että jakeessa Room. 10:11 viitataan Jesukseen uskomiseen, ja uskon, että jakeissa Room. 10:12-13 viitataan Jhwh:een, mutta että jakeessa Apt. 4:12 viitataan Jesukseen. Uskon, että jakeessa Room. 10:13 viitataan siihen pelastumiseen [pakoonpääsemiseen], joka tapahtuu sen jälkeen kun aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, kts. Joelin kirja, ja jakeet Apt. 2:16-21. Mielestäni ei pidä väärällä tavalla keskenään yhdistää jakeita Room. 10:13 ja Apt. 4:12.

[1.Kor. 8:6] vaan meille yksi Jumala Isä josta kaikki ja me häneen ja yksi Herra Jesus Messias kautta jonka kaikki ja me kautta hänen

[Mielestäni tuo jae 1.Kor. 8:6 ei tee tyhjäksi sitä, että Jesus on Jumala, sillä mielestäni eräistä toisista jakeista käy ilmi, että Jesus on Jumala, ja mielestäni tuo jae ei myöskään tee tyhjäksi sitä, että sanalla adon, kreikaksi kyrios, suomeksi herra, viitataan mm. jakeessa 2.Moos. 34:23 Jhwh:en. ]

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

Matias Roto opettaa 'Jesus on Jumalan Poika. Tämä tarkoittaa että Jesus on Jumala. Tämä luonteen samanlaisuus on yhtä selkeästi samaa luonnetta kuvaava kuin että ihmisen lapsi on ihminen, kissan poikanen on kissa, koiran pentu on koira, hevosen varsa on hevonen, sian porsas on sika, lampaan karitsa on karitsa jne.

Ihmisen lapsi ei ole koira eikä myöskään joku ihmisen tekojen tuotteisiin verrattava patsas tai nukke. En ole kuullut ihmisäidistä joka olisi konkreettisesti synnyttänyt kissanpentua tai nukkea.

Kun siis sanomme että Jesus on Jumalan Poika niin silloin sanomme että hän on Jumala.'

[Oma huomautukseni, uskon että Jumalalla on muitakin poikia, jotka ovat jumalia, mutta uskon, että Jesus Messias on Jumalan ainutlaatuinen Poika, että Jesus Messias on Jumala, tosi Jumala. Uskon, että Jhwh on ainoa tosi Jumala, ja että  hänen Poikansa Jesus on ainoa tosi Jumala.]

[Psa 82:6] Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki Korkeimman poikia;

[Joh.10:34] Jesus vastasi heille: Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: Minä sanoin: te olette jumalia?

[Joh. 1:12] but as many as did receive him to them he gave authority to become sons of God -- to those believing in his name

- -- -

[Joh. 8:16-18, v. 1776 käännös hieman muokattuna]                                                                       16 Ja vaikka minä tuomitsisin, niin minun tuomioni on tosi; sillä en minä ole yksinäni, vaan minä ja minut lähettänyt Isä.                                                                                                         17 Ja teidän laissanne on myös kirjoitettu, että kahden [ihmisen] todistus on tosi.
18 Minä olen se, joka itsestäni todistan, ja Isä, joka minut lähetti, todistaa minusta

Uskon, että jos lasketaan yhteen Isä ja Jesus, niin saadaan kaksi. Uskon silti, että Jesus ei ole toinen Jumala. Uskon, että Isä ja Poika ovat yhtä, ja että Jhwh on ainoa tosi Jumala, ja että Poika, Jesus on ainoa tosi Jumala, mutta että Jesus ei ole Jhwh.

Tietääkseni Textus Receptuksessa on jakeessa 1.Joh. 5:7 ihmistekoinen lisäys, jota ei ole bysanttilaisessa tekstissä [eikä myöskään alexandrialaisessa tekstissä].

[1.Joh. 5:7-8] Sillä kolme on todistavaa, Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme ovat yhteen.

[5.Moos. 5:6] Minä Jhwh, Jumalasi, joka toin sinut ulos maasta Egyptin, huoneesta orjien.         7 Älköön olko sinulla toisia jumalia edessäni.

[1.Moos. 1:1] Alussa loi Jumala taivaat ja maan.

Pekka Reinikainen opettaa koskien tuota jaetta 1.Moos. 1:1 ja siinä olevaa sanaa elohim [joka on käännetty sanalla Jumala siinä jakeessa] seuraavasti: 'Im -pääte on monikkomuoto... /--/ Tässä sanaa selvästi kuitenkin käytetään yksikössä aivan samalla tavoin kuin Raamattu myöhemmin käyttää sitä yksikössä 2000 kertaa.' [Oma lisähuomatukseni, esim. Blue Letter Bible sivustolta voi huomata, että verbi bara eli luoda on tuossa jakeessa yksikkömuodossa. Ja Blue Letter Bible sivustolla kerrotaan, että elohim on monikkomuoto sanasta eloah [eloha], ja että sana eloah [eloha] löytyy Raamatusta 57 kertaa.] Blue Letter Biblestä voi myös huomata, että jakeessa 1.Moos. 1:26 verbi amar [käännetty sanoa] on yksikkömuodossa, mutta että verbi asah [käännetty tehdä] on monikkomuodossa. [Mielestäni nuo edellämainitut asiat sopivat hyvin yhteen sen käsitykseni kanssa, että Jhwh on ainoa tosi Jumala, ja että hänen Poikansa Jesus on ainoa tosi Jumala.]

[1.Moos. 1:26] Ja Jumala sanoi: Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat.

[jakeesta Ef. 3:9] ... Jumalassa kaiken luoneessa kautta Jesus Messiaan.

[jakeesta Kol. 1:15-16] joka on kuva Jumalan näkymättömän, esikoinen kaiken luomuksen, koska hänessä luotiin kaikki [ne] taivaissa ja [ne] päällä maan ...

[Joh. 1:1] Alkupäässä oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.                                                                                                                                              1:2 Hän oli alkupäässä Jumalan tykönä.                                                                                      1:3 Kaikki sai syntynsä /[ilmaantui] hänen kauttaan, ja ilman häntä ei syntynyt /[ilmaantunut] mitään, mikä syntynyt on [ilmaantunut on].

- - - - -

Mielestäni Jehovan todistajien oppi jumaluudesta on huomattavasti enemmän harhassa kuin kolminaisuusoppi, sillä tietääkseni Jehovan todistajien opissa sekoitetaan Jesus ja ylienkeli Mikael, ja tietääkseni Jehovan todistajien oppi ei tunnusta sitä, että Jesus on tosi Jumala. Luen harhaopeiksi jumaluudesta mm. myös areiolaisuuden, modalismin, unitarismin, mormonien jumaluusopin ja ykseyshelluntailaisten jumaluusopin.

Olen lukenut opetettavan, että kolminaisuusoppi on muotoiltu Athanasioksen uskontunnustuksessa, mutta tietääkseni eivät kaikki ne seurakunnat, jotka ovat ilmoittaneet uskovansa kolminaisuusoppiin, ainakaan seurakuntiensa opintunnustuksessa siteeraa kaikkia Athanasioksen uskontunnustuksen kohtia, eli ehkä kolminaisuusopista on erilaisia versioita.

Mutta mielestäni Athanasioksen uskontunnustuksessa opetetaan vastaan mm. seuraavia Raamatunlauseita [tässä ei toki ole lueteltu kaikkia niitä Raamatunlauseista, joita vastaan Athanasioksen uskontunnustuksen kolminaisuuoppi mielestäni on, vaan vain joitakin]

[Joh. 14:28] Isäni on suurempi minua 

[jakeesta Kol. 1:15-16] joka on kuva Jumalan näkymättömän, esikoinen kaiken luomuksen, koska hänessä luotiin kaikki [ne] taivaissa ja [ne] päällä maan ...

[jakeesta Ilm. 3:14] ... nämä sanoo amen, todistaja uskollinen ja tosi, Jumalan luomuksen alkupää

- - -- - - - - - -

Uskon, että Pyhä Henki on Jumalan Henki, ja että myös ilmaisulla Messiaan Henki viitataan Pyhään Henkeen.

Luo kotisivut ilmaiseksi!